X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11618
Przesłano:

Szkolny konkurs matematyczny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
„ Z MATEMATYKĄ NA WESOŁO”

1. Konkurs odbędzie się w dniu ..................... w .........................

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI.

3. Uczniowie rozwiązują przygotowane zadania w III grupach – odpowiednio do posiadanych wiadomości i umiejętności (osobno kl. IV, kl. V i kl. VI).

4. W skład zestawu zadań konkursowych wchodzi 10 zadań zamkniętych (rozwiązanie polega na wybraniu jednej prawidłowej odpowiedzi) i 5 zadań otwartych.

5. Za zadania zamknięte uczeń może otrzymać po 2 punkty, natomiast za zadania otwarte – po 3 punkty.

6. Każdy uczeń biorący udział w konkursie może uzyskać maksymalną liczbę punktów – 35.

7. Wygrywa ten uczeń, który uzyska największą liczbę punktów wśród wszystkich uczniów biorących udział w konkursie (łącznie z klasy IV, V, VI).

8. W przypadku, gdy największą liczbę punktów uzyska dwoje lub więcej uczniów przewidziana jest dogrywka.

9. Ewentualny termin dogrywki – ...........................

organizator
SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
„Z MATEMATYKĄ NA WESOŁO”
KLASA IV


Imię i nazwisko ........................................

Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 Z.7 Z.8 Z.9 Z.10 Z.11 Z.12 Z.13 Z.14 Z.15


Suma punktów .............../35


1. Za 15 bułek Adam zapłacił 6zł. Ile złotych zapłaci za te bułki Tomek, który kupił ich o 5 więcej?

a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 e) 11

2. Jacek wypisał wszystkie liczby od 1 do 60 włącznie. Ile razy użył cyfry 5?

a) 15 b) 16 c) 6 d) 7 e) 8

3. Ala szyfrowała słowa liczbami tak, że różnym cyfrom odpowiadały różne litery i tym samym cyfrom odpowiadały te same litery. Np., słowo BÓBR zaszyfrowała liczbą 8283. Jedno z poniższych słów zaszyfrowała liczbą 5149751. Które?

a) SASANKA b) KOŁYSKA c) KONEWKA d) KOLANKO e) KRZESŁO

4. Ile boków mają razem trzy trójkąty, dwa kwadraty oraz pięć prostokątów?

a) 40 b) 37 c) 34 d) 30 e) 33

5. Małgosia z Agnieszką wybrały się na wycieczkę pieszą z Kielc do Częstochowy. Mają do pokonania 132 km (do Kielc wrócą pociągiem). Ile dni mamy dziewczynek będą „umierać ze strachu”, jeśli Małgosia i Agnieszka dziennie maszerują po sześć godzin ze średnią prędkością 6km/h?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

6. Ile jest liczb dwucyfrowych mniejszych od 20?

a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 7

7. Wskaż zdanie prawdziwe:
a) Każdy czworokąt ma wszystkie boki równej długości.
b) Dwie proste równoległe (nie pokrywające się) nie mają punktów wspólnych.
c) Średnica koła jest mniejsza od promienia koła (w tym samym kole).
d) Dwie proste prostopadłe nie przecinają się pod kątem prostym.
e) Każda cięciwa jest średnicą.

8. Oblicz i wskaż prawidłowy wynik:

1250 : 10 – 250 : 10 – 10

a) 1 b) 0 c) 125 d) 100 e) 90
9. W jaki sposób można za pomocą znaków rzymskich zapisać 2009 rok?

a) MMXXII b) MML c) MMVII d) MMIV e) MMIX

10. Beata kupiła 4 butelki oranżady. W każdej butelce jest l napoju. Ile litrów oranżady kupiła Beata?

a) 2 l b) 3 l c) 2 l d) 3 l e) 4l

11. Dane są cztery liczby, o których wiadomo, że każda następna jest o 2 ¾ większa od poprzedniej. Ostatnią z tych liczb jest 10 ½. Znajdź te liczby i oblicz ich sumę.

12. Opakowanie uszczelek samoprzylepnych zawiera dwie taśmy, każda o długości 400 cm. Ile potrzeba takich opakowań aby uszczelnić 6 okien o wymiarach 120 cm i 130 cm?

13. Ania kupiła w sklepie ćwierć kilograma sera, 2 kg jabłek oraz kg pomidorów. Tomek zrobił zakupy, które ważyły 5kg. Czyje zakupy były cięższe i o ile?

14. Jakie jednostki należy wpisać w miejsce kropek?

10,3 cm = 1....... 3.......
2000,05kg = 2....... 5 .......
0,78 m = 7....... 8.......
2000,5m = 2....... 50.......
3,7t = 3....... 700 .......

15. Gdyby Dominika miała w swojej skarbonce o 5zł więcej niż ma, mogłaby kupić sobie kasetę magnetofonową za 17,25zł oraz plakat swojego ulubionego zespołu za 8,34zł i jeszcze zostałoby jej 75gr. Ile złotych ma Dominika w skarbonce?

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
„Z MATEMATYKĄ NA WESOŁO”
KLASA V


Imię i nazwisko ........................................

Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 Z.7 Z.8 Z.9 Z.10 Z.11 Z.12 Z.13 Z.14 Z.15

Suma punktów .............../35

1. Pan Kowalski kupił 800 cegieł. Jedna cegła waży 1,5kg. Ile cegieł mógłby załadować pan Kowalski na ciężarówkę, która może przewieźć 1,5t towaru?

a) 0 b) 1000 c) 300 d) 500 e) 200
2. Ile litrów wody naleci do wanny przez 15 minut, jeżeli w ciągu jednej godziny z kranu wypływa 900 litrów?

a) 200 l b) 250 l c) 60 l d) 225 l e) 15 l

3. Jakie cyfry należy wstawić w wykropkowane miejsce, żeby uzyskać liczbę pięciocyfrową podzielną przez 4?
5747...

a) 2,4 b) 2,6 c) 4,6 d) 2,8 e) 4,8

4. W klasie V – tej jest 20 uczniów. Czworo uczniów nie pisało sprawdzianu z matematyki (byli nieobecni w szkole). Cztery osoby otrzymały ocenę bardzo dobrą, a uczniów piszących ten sprawdzian otrzymała ocenę dobrą. Połowa pozostałych osób otrzymała „trójkę”. Ilu było tych uczniów, którzy otrzymali ocenę dostateczną?

a) 4 b) 3 c) 6 d) 5 e) 8

5. Mama podzieliła tort na 20 równych kawałków. Cały tort ważył 3,6 kg. Ile waży jeden kawałek tortu?

a) 1kg 80dag b) 180dag c) 18 dag d) 1dag 8g e) 18g

6. W równoległoboku kąt ostry ma miarę 60º, a krótsza przekątna tworzy z dłuższym bokiem kąt o mierze 50º. Jaką miarę ma kąt utworzony przez tą przekątną z bokiem krótszym?

a) 60º b) 50º c) 70º d) 80º e) 40º
7. Ułamek to:

a) ułamek właściwy b) ułamek niewłaściwy c) liczba mieszana d) liczba naturalna e) liczba całkowita

8. Ile kwadratów znajduje się w figurze poniżej?

a) 1 b) 2 c) 4 d) 6 e) 8


9. Obwód prostokąta wynosi 54 cm. Jego szerokość jest równa połowie długości. Ile wynosi długość prostokąta?

a) 54 cm b) 18 cm c) 9 cm d) 27 cm e) 36 cm

10. Największą z wymienionych liczb jest:

a) 23 b) 32 c) 42 d) 3•2 e) 4•2

11. Mama ma 1 m 67 cm, tata jest o 15 cm wyższy od mamy, a Wojtek jest o 29 cm niższy od mamy. Ile wzrostu mają razem mama, tata i Wojtek?

12. Pan Kowalski kupił działkę budowlaną o wymiarach 20m x 50m. Na razie nie ma pieniędzy na budowę domu. W przyszłości planuje mieć trawnik wokół domu. Postanowił więc, że już teraz posieje trawę na całym terenie. Jedno pudełko nasion wystarcza na 10 m2 i kosztuje 2,5 zł. Ile pudełek trawy musi kupić pan Kowalski i ile za nie zapłaci?
13. Pan Kowalski zarabia 1575 zł, a jego żona tej kwoty. Kowalscy 0,1 swoich dochodów przeznaczają na wydatki związane z mieszkaniem, a połowę pozostałej kwoty – na wyżywienie rodziny. Ile pieniędzy zostaje państwu Kowalskim na inne wydatki?

14. W szkolnym sklepiku wywieszono cennik:

Zbyszek zafundował dwóm kolegom chipsy, trzem koleżankom batoniki i napoje. Był bardzo głodny, dla siebie kupił więc hot doga. Ile zapłacił za zakupy?

15. Klasy V-te wybierają się na dziesięciodniową zielona szkołę do domu wczasowego w Krynicy. Za każdy dzień pobytu trzeba zapłacić 25 zł. Dodatkową atrakcją jest wycieczka na Słowację (20 zł) oraz przejażdżka kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką (16 zł). Oblicz koszt pobytu na zielonej szkole jednego ucznia. Ile zapłacą organizatorzy za pobyt 60 osób?
SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
„Z MATEMATYKĄ NA WESOŁO”
KLASA VI


Imię i nazwisko ........................................

Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 Z.7 Z.8 Z.9 Z.10 Z.11 Z.12 Z.13 Z.14 Z.15

Suma punktów .............../35

1. Wartością wyrażenia (-1)•(-2)•(-3)•(-4) – (1-2-3-4) jest

a) -16 b) 16 c) 14 d)-14 e) 32

2. Podczas unoszenia balonu zauważono, że temperatura zmniejsza się o 0,6ºC co 100m. Balon był na wysokości 450 m. Na ziemi temperatura była równa 2ºC. Obok balonu temperatura była równa:

a) 2,4ºC b) -2,7ºC c) -0,7ºC d) -0,4ºC e) -0,2ºC

3. W szkole podstawowej pierwszoklasiści stanowili 0,1 wszystkich uczniów, a uczniowie klas szóstych - . W pozostałych klasach było:

a) 50% b) 60% c) 75% d) 90% e) 80% wszystkich uczniów

4. Iloczyn potrojonej liczby a i różnicy liczb a i b to inaczej:

a) b) c) d) e)

5. Obwód równoległoboku wynosi 28 cm. Jeden bok równoległoboku jest trzy razy dłuższy od drugiego boku. Boki tego równoległoboku mają długości:

a) 4,5 cm i 9,5 cm b) 4 cm i 10 cm c) 3 cm i 10 cm d) 3,5 cm i 10,5 cm
e) 4 cm i 9,5 cm

6. Wysokość trapezu prostokątnego jest równa 8 cm. Podstawa górna stanowi 50% wysokości trapezu, a podstawa dolna jest 2,5 razy dłuższa od górnej i jest równa jednemu z ramion trapezu. Obwód trapezu wynosi:

a) 36 cm b) 32 cm c) 30 cm d) 28 cm e) 26 cm

7. Objętość prostopadłościanu o wymiarach 12cm, 5cm, 1,5 dm jest równa:

a) 9 dm3 b) 90dm3 c) 9cm3 d) 90 cm3 e) 900 cm3

8. Która z podanych liczb jest podzielna przez 3 i przez 5

a) 55 b) 333 c) 123 d) 60 e) 250

9. Wartością wyrażenia jest:

a) 1 b) c) 1 d) e) 3

10. Ile litrów wody zmieści się w akwarium o wymiarach: 2 dm x 10cm x 0,3 m

a) 6 l b) 0,6 l c)60 l d) 600 l e) 0,06 l

11. Do klasy VI a uczęszcza 25 uczniów. Rada rodziców przygotowała dla dzieci mikołajkowe paczki. W każdej z nich znalazła się czekolada za 4,50 zł, mandarynki za 2,40 zł, ciastka za 3,5 zł i maskotka za 7,25 zł. Oblicz koszt jednej paczki. Ile zapłacono za wszystkie paczki?

12. W trójkącie prostokątnym miara jednego z kątów ostrych jest o 10º mniejsza od miary drugiego. Jakie miary mają kąty tego trójkąta?

13. Jedna ze ścian w przedpokoju ma kształt prostokąta o wymiarach 200 cm x 270 cm. Na ścianie tej wisi lustro w kształcie rombu o przekątnych długości 135 cm i 180 cm. Jaką część powierzchni ściany zajmuje to lustro?

14. Ziemia ma powierzchnię 510 mln km2. Lądy zajmują 30% powierzchni Ziemi, a pustynie zajmują około 12% powierzchni lądów. Jaką powierzchnię zajmują pustynie?

15. Uzupełnij zdania:
a) Jest godzina 9.00. Wskazówki zegara tworzą kąt równy................ stopni
b) Wskazówki zegara o godzinie 17.00 tworzą kąt równy ................. stopni
c) Wskazówki zegara tworzą kąt półpełny o godzinie ......................
d) W ciągu 1,5 godziny wskazówka godzinowa zakreśla kąt równy ...............stopni
e) W ciągu 35 minut wskazówka minutowa zakreśla kąt równy .....................stopni

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.