X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11593
Przesłano:

Program zajęć wyrównawczych dla uczniów klas V

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH

DLA UCZNIÓW KLAS V

CELE PROGRAMU:

l. Wyrównywanie deficytów edukacyjnych wrodzonymi, rozwojowymi lub zaniedbaniem środowiska domowego.

2. Rozwijanie myślenia:

• rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego myślenia,
• rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem oraz umiejętności interpretowania informacji,
• uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie,
• kształtowanie umiejętności zastosowania matematyki w życiu codziennym,

3. Rozwijanie osobowości
• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
• wyrabianie systematyczności i wytrwałości,
• nauczanie przedstawiania rozwiązań problemów i zadań w sposób czytelny.

TREŚCI:
Rozwijanie sprawności rachunkowej
- Wykonywanie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych w pamięci i sposobem pisemnym, stosowanie reguł kolejności wykonywania działań.
- Rozkładanie liczb naturalnych na czynniki pierwsze z zastosowaniem cech podzielności liczb.
- Skracanie i rozszerzanie ułamków, zamiana liczb mieszanych na ułamki nie-właściwe i ułamków niewłaściwych na liczby mieszane, porównywanie ułamków zwykłych, dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych liczb mieszanych, obliczanie ułamka danej liczby.
- Porównywanie ułamków dziesiętnych, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzie¬lenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.
- Szacowanie wyników działań.
- Obliczanie procentów.
- Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.
Kształtowanie sprawności manualnej i |wyobraźni geometrycznej
- Rozwijanie sprawności nabytych w klasie czwartej.
- Rozpoznawanie i rysowanie różnych rodzajów trójkątów i czworokątów.
- Rozpoznawanie figur przystających.
- Rozpoznawanie i rysowanie graniastosłupów prostych.
- Wskazywanie w graniastosłupach par ścian oraz par krawędzi prostopadłych równoległych.
Kształtowanie pojęć matematycznych t rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi
- Kształtowanie pojęcia procentu;
- Kształtowanie intuicji związanych z liczbami całkowitymi.
- Rozumienie pojęć związanych z arytmetyką: liczba pierwsza, liczba złożona, liczby całkowite, liczby przeciwne, odwrotność liczby, średnia arytmetyczna, procent.
- Rozumienie pojęć związanych z geometrią: kąt półpełny, kąt pełny, kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, przekątna wielokąta, trójkąt ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny, równoboczny i równoramienny, równoległobok, romb, trapez, trapez prostokątny, trapez równoramienny, wysokość trójkąta, równoległoboku i trapezu.
Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki
- Rozwiązywanie zadań tekstowych.
- Korzystanie z informacji podanych za pomocą tabel.
- Posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, masy, pola i objętości.
- Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych.
- Obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów oraz objętości graniastosłupów prostych.
- Rozwijanie intuicji związanych z pojęciami matematycznymi poznanymi w klasie czwartej.
Metody pracy i sposoby realizacji:
a) indywidualna praca ucznia na lekcji
b) samodzielne próby rozwiązywania problemów, a następnie konsultacje i ich omówienie
c) wspólne rozwiązywanie problemów na spotkaniach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.