X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11559
Przesłano:

Program autorski kółka integracyjnego "Między nami"

Opracowała mgr Monika Michalik – Ochodek, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ksiażąt Pszczyńskich w Pszczynie.

Spis treści:
I. Wstęp
II. Cele wychowawcze
III. Procedury osiągania celów
IV. Metody i formy pracy
V. Pomiar osiągnięć
VI. Środki dydaktyczne
VII. Treści nauczania
VIII. Przewidywane efekty
IX. Literatura

I. Wstęp

Program autorski kółka integracyjnego przewiduje pracę z uczniami klas I w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów przejawiających trudności w zintegrowaniu się ze społecznością szkolną. Projekt przewiduje realizację 30 godzin.

II. Cele wychowawcze

- kształcenie zdolności empatii, uwrażliwianie na potrzeby innych dzieci
- nauka zachowań asertywnych
- budowanie poczucia własnej wartości
kształcenie poczucia samoakceptacji
- rozwijanie umiejętności nieagresywnego wyrażania emocji negatywnych
- nabycie umiejętności rywalizowania w zabawie bez wzbudzania negatywnych emocji
- wykształcenie poczucia przynależności do grypy, poczucia bezpieczeństwa w grupie

III. Procedury osiągania celów:

Założone cele realizowane będą poprzez:
- stworzenie zintegrowanej, solidarnej grypy opartej na zaufanie i współodpowiedzialności jej członków
- wytwarzaniu w każdym z uczestników przeświadczenia o byciu potrzebnym i niezastąpionym w grupie
- stawianiu uczniów w sytuacjach zadaniowych wymagających współpracy z grupą
- stworzeniu atmosfery ludycznej podczas wykonywania zadań
- spędzania czasu na zabawach integracyjnych
- angażowaniu uczniów w życie szkoły i prezentowaniu ich osiągnięć na forum klasowym i szkolnym

IV. Pomiar osiągnięć

Osiągnięcia uczniów mierzone będą poprzez:

- obserwację notowaną w dzienniku zajęć
- samoocenę indywidualną i zbiorową wykonanych prac

V. Metody i formy pracy

- zabawy integracyjne
- metody zadaniowe – prace grupowe plastyczne i konstrukcyjne
- drama
- praca nad przedstawieniami z okazji: pasowania na ucznia, jasełek, dni otwartych dla przedszkoli, powitania wiosny
- zabawy muzyczno – ruchowe

VI. Środki dydaktyczne;

- przybory plastyczne
- formularze testów osobowych
- przybory gimnastyczne
- instrumenty
- płyty z podkładami muzycznymi

VII. Treści nauczania (załącznik)

VIII. Przewidziane efekty

Spodziewam się, że po zrealizowaniu programu uczniowie będą czuć się pełnowartościowymi członkami grupy. Pewni swojej pozycji, będą czuć się bezpiecznie i prezentować w towarzystwie kolegów swoje mocne strony. Będą potrafili wyrażać uczucia negatywne bez uciekania się do przemocy.

IX. Literatura

Maria Żebrowska „ Psychologia dzieci i młodzieży” PWN Warszawa 1976.
Małgorzata Jachimska „ Grupa bawi się i pracuje” UNUS Wałbrzych 1994.
Jolanta Rajewska „ Grupa bawi się i pracuje” UNUS Wałbrzych 2000.
Marta Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi?” Harmonia Gdańsk 2009.

VII. Treści nauczania

Zagadnienia Treści programowe
Formy realizacji

1. Oto ja
-samoprezentacja członków grupy
-przedstawienie cech pozytywnych członków grupy
-integracja grupy -zabawy integracyjne przy muzyce
-prace plastyczne
-psychozabawa: określenie swojego miejsca w grupie

2. Moja rodzina -przedstawienie kolegom swojej rodziny
-określenie roli dziecka w rodzinie
-tworzenie postawy szacunku wobec pracy każdego członka rodziny -zabawy integracyjne
-wykonanie portretu rodziny
-zabawy dramowe pt „Dziecko w domu”
-zabawa tematyczna

3. Mam hobby -prezentacja indywidualnych zainteresowań
- przekazywanie kolegom własnych umiejętności przez innych członkow grupy -pokaz
-ćwiczenia sprawnościowe
-prace manualno-zręcznościowe

4. Jestem twoim kolegą -szukanie wspólnych cech członków grupy
-realizacja wspólnego zadania -zabawy integracyjne
- praca plastyczna
-tworzenie kodeksu postępowania grupy

5. Jesteśmy aktorami - zapoznanie się z programem przedstawienia z okazji pasowania na ucznia
-przydzielanie ról
-wspólne planowanie przedstawienia
-burza mózgów
-wybór tekstów, podział ról

6.Jesteśmy
aktorami -przygotowywanie strojów do inscenizacji
-nauka programu przedstawienia -praca techniczna- projektowanie i wykonywanie strojów do przedstawienia
-ćwiczenia pamięciowe

7.Mam talent -uhonorowanie za udział w przedstawieniu
-prezentacja indywidualnych umiejętności członków grupy -wręczenie dyplomów
-zabawy ruchowe

8. Nasza szkoła -uświadomienie roli każdego ucznia w życiu szkoły
-przygotowanie konkursu międzyklasowego -wybór tematu i formy konkursu
-wykonanie plakatu
-wykonanie pracy konkursowej

9. Jesteśmy artystami -podsumowanie konkursu
-dostrzeganie swojego współistnienia w większej grupie -wyjście na wystawę pokonkursową

10.Gniewam się na ciebie
-nauka asertywnego wyrażania uczuć negatywnych
-dramy, scenki z życia

11.Nie chcę, odmawiam. -nauka asertywnej odmowy w sytuacji nacisku grupy -dramy, scenki z życia

12. Wiem, co czujesz
-nauka rozpoznawania uczuć drugiego człowieka -dramy
-pantomima

13. Święta tuż, tuż... -przygotowania przedstawienia jasełkowego -wybór tekstów recytatorskich, kolęd i pastorałek
-rozdzielenie ról

14. Święta tuż, tuż... -próba przedstawienia jasełkowego
-kultywowanie tradycji świątecznych -nauka poprawnej recytacji tekstów i śpiewu kolęd
-wypiekanie pierników świątecznych

15. Święta tuż, tuż... -przedstawienie jasełkowe dla klas grup „O”

13.Jesteśmy sportowcami -nauka rywalizacji w zabawach ruchowych -zabawy ruchowe
-gry planszowe

14. Jesteśmy sportowcami -wykonanie w grupie zadania plastycznego -makieta boiska sportowego

15. Chcę się z tobą bawić.
-zwracanie uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych podczas zabaw -zabawy ruchowe

16.Chcę się z tobą bawić -tworzenie zestawu ulubionych zabaw ruchowych
-szukanie zabaw odpowiadających każdemu dziecku
-kształcenie postawy organizatora i kierownika zabaw grupowych -burza mózgów
-zabawy ruchowe

17.Zimą jest wesoło
- wdrażanie zasad odpowiedzialnej zabawy w warunkach zimowych -zabawy na śniegu: saneczkarstwo
-formuowanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
18.Zimą jest wesoło -integrowanie grupy poprzez wspólne wykonywanie zadania konstrukcyjnego -lepienie ze śniegu, konkursy w podgrupach

19.Bal karnawalowy
-przygotowanie do balu karnawałowego
-poznanie tradycji karnawałowych -przygotowanie masek na bal
-nauka tańców grupowych

20.Udział w balu karnawałowym -zabawa taneczna

21.Zabawa w teatr
-ruch jako podstawa teatru -zabawy parateatralne przy muzyce
-wyrażanie nastrojów ruchem
-bezgłośne naśladowanie codziennych czynności

21.Zabawa w teatr
-dźwięki jako wyraz emocji -odkrywanie dźwieków w otoczeniu
-wyrażanie nastrojów dźwiękiem
-tworzenie akompaniamentu do utworów muzycznych

22.Zabawa w teatr -teatr lalek jako alternatywna forma przekazu wartości -poznanie technik wprawiania w ruch lalek, pacynek i marionetek
-układanie miniaturowych form z udziałem lalek

23.Razem budujemy, razem się bawimy
-integracja grupy poprzez zbiorowa pracę -lepienie z gliny krainy krasnoludków
-poznanie baśni „ Królewna Śnieżka”

24.Razem budujemy, razem się bawimy
-integracja grupy poprzez zadania konstrukcyjne -poznanie bajki „ Piotruś Pan”
-konstruowanie statku pirackiego z tektury, elementów drewnianych i tekstylnych

25. Zabawy ruchowe
-nauka rywalizacji w sporcie -zabawy ruchowe w podgrupach

26. Śpiewam i tańczę razem z tobą
-kształcenie postawy otwartości poprzez udział z zbiorowym tańcu i śpiewie -zabawy muzyczno - ruchowe

27.Jesteśmy aktorami
-przygotowanie programu artystycznego z okazji I Dnia Wiosny -wybór piosenek
-rozdzielenie tekstów
-nauka recytacjic i śpiewu

28.Jesteśmy aktorami
-przygotowanie programu artystycznego -wykonanie strojów do przedstawienia
-nauka recytacji tekstów

29. Jesteśmy aktorami

-przedstawienie z okazji I Dnia Wiosny – prezentacja umiejętności aktorskich -przedstawienie programu artystycznego
-wyróżnienie aktorów przed publicznością

30.Nasze marzenia
-uświadomienie bogactwa marzeń i wyobraźni -przedstawianie przez uczestników zajęć swoich marzeń słowami, ruchem i ilustracją, szukanie marzeń wspólnych i sposobów ich realizacji

31.Nie jestem sam -podsumowanie wiedzy osobie samym i innych uczestnikach zajęć
-zabawy integracyjne
-malowanie pozytywnych portretów kolegów
-psychotest- określanie swojego miejsca w grupie

Program zaoaprobowany przez:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.