X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11529
Przesłano:

Plan pracy zespołu matematyczno - przyrodniczo - technicznego

Plan pracy zespołu matematyczno - przyrodniczo - technicznego

Do zespołu matematyczno - przyrodniczo - technicznego należą:
• przewodniczący nauczyciel matematyki i informatyki,
• nauczyciel przyrody i wychowania fizycznego,
• nauczyciel techniki i wychowania fizycznego.
Cele zespołu na bieżący rok szkolny:
• Samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,
• Uzupełnianie posiadanej wiedzy merytorycznej, dydaktycznej i wychowawczej,
• Rozwijanie talentów uczniów.
• Poprawa procesu nauczania i uczenia,
• Motywowanie uczniów do nauki,
• Doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w grupie

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI

1.Ustalenie planu działań na rok szkolny 2010/2011
Zebranie zespołu:
-Propozycje działań, które będą podejmowane przez poszczególnych nauczycieli.
-Ustalenie kalendarza spotkań.

2.Dokształcanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
-Udział w konferencjach metodycznych przeprowadzonych przez WOM w Gorzowie Wlkp Udział w kursach, grantach oraz warsztatach.
-Dzielenie się wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego z innymi nauczycielami
-Korzystanie z czasopism i nowości metodycznych.
-Korzystanie z internetowych portali edukacyjnych

3.Przeprowadzanie i uczestniczenie w lekcjach otwartych
-Lekcje otwarte przeprowadzone wspólnie przez członków zespołu dla innych nauczycieli i rodziców

4.Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela.
-Dbałość i wzbogacanie o środki dydaktyczne pracowni.
-Wzbogacanie bazy dydaktycznej poprzez włącznie uczniów w wykonanie pomocy dydaktycznych, gazetek tematycznych
-Współpraca z Wydawnictwem – GWO, Nowa Era, Operon

5.Doskonalenie przedmiotowych systemów nauczania
-Analiza standardów egzaminacyjnych
-Ewaluacja przedmiotowych systemów nauczania
-Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

6.Tworzenie programów naprawczych i ich ewaluacja
-Tworzenie planu poprawy efektywności kształcenia
-Przeprowadzenie testów oceniających przyrost wiedzy i umiejętności z matematyki i przyrody w klasach IV - VI oraz ich dokładana analiza
-Przeprowadzanie próbnych sprawdzianów kompetencji dla klas VI i ich analiza
-Wspólne omówienie wyników sprawdzianu szóstoklasisty, sformułowanie wniosków do dalszej pracy

7.Praca z uczniem zdolnym
-Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do konkursów przedmiotowych i pokrewnych:
•kółko matematyczne,
•kółko przyrodnicze,
•Szkolny Klub Sportowy,
-Organizacja konkursów przedmiotowych na etapie szkolnym:
•konkurs z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
•Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym,
•Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”.
•Przyrodniczy konkurs fotograficzny Członkowie zespołu

8.Praca z uczniem mającym trudności w nauce.
-Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce - prowadzenie zajęć wyrównawczych matematyki i przyrody.
-Zróżnicowanie metod aktywizujących dostosowanych do tempa pracy uczniów z obniżonym poziomem wymagań.

9.Podsumowanie pracy zespołu w roku szkolnym 2010/2011
-Sporządzenie sprawozdania z działalności pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.