X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11398
Przesłano:
Dział: Logopedia

Zespołowy program terapii logopedycznej

Cele główne:
• Utrwalanie wywołanych indywidualnie dźwięków mowy.
• Utrwalanie ćwiczonych głosek w trudnych grupach spółgłoskowych.
• Doskonalenie skorygowanych głosek w wypowiedzeniach.
• Rozwijanie słownictwa i umiejętności komunikowania się zdaniami.

Cele operacyjne:
• Doskonalenie sprawności motorycznej artykulatorów poprzez samodzielny masaż języka i buzi.
• Utrwalanie wywołanych głosek w słowach, zespołach wyrazowych, w zdaniu i w mowie spontanicznej. .
• Rozwijanie zasobu słownictwa tematycznego: zwierzęta domowe i dzikie i ich środowisko, nazywanie czynności.
• Utrwalanie prawidłowego stosowania przyimków.
• Stymulowanie rozumienia znaczenia pojęć.
• Rozwijanie myślenia słowno - pojęciowego: odgadywanie zagadek oraz wymyślanie zagadek dla pani.
• Wzbogacanie zasobu słownikowego poprzez zagadki, czytanie wierszy i bajek.
• Rozwijanie umiejętności budowania pełnych zdań, gramatycznie poprawnych poprzez swobodne rozmowy z dzieckiem, tworzenie zdania do pojedynczego obrazka, opisy treści ilustracji, opowiadanie historyjek.
• Rozwijanie umiejętności rozumienia słuchanych tekstów bajkowych.
• Rozwijanie zdolności słuchowej kontroli wypowiedzi mówiącego brata i dawanie umówionego sygnału w sytuacji nieprawidłowego brzmienia (uwaga słuchowa).

Cele wychowawcze:
• Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole.
• Budzenie ambicji i motywacji do ładnego mówienia.

Metody pracy:
• Słowna: objaśnianie, pytania stawiane dziecku.
• Poglądowa: naśladownictwo i modelowanie układu artykulatorów.
• Działań praktycznych: automasaż logopedyczny, układanie 3 - elementowych historyjek.
• Zabawa tematyczna.
• Czynne: ćwiczenia fonacyjne i motoryki artykulacyjnej
• Bierne: masaż twarzy, słuchanie bajek.
• Interaktywna współpraca z dzieckiem w trakcie utrwalania ćwiczonych głosek.
• Metoda wzmocnień pozytywnych (wybrana kolorowanka do wykonania po zajęciach, pochwała, „słodka” nagroda) oraz technika wygaszania.
• Elementy Metody Dobrego Startu, M Bogdanowicz.

Pomoce dydaktyczne:
• Zestawy wyrazów i zespołów wyrazowych z ćwiczonymi głoskami.
• Klocki B. Rocławskiego.
• Kartoniki z literami oznaczającymi głoski szumiące, syczące oraz wybuchowe.
• Pojedyncze obrazki.


ASPEKTY ROZWOJU KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ

1. Doskonalenie sprawności artykulatorów (samodzielny masaż, aktywne ćwiczenia języka, warg, policzków, podniebienia, żuchwy).

2. Rozwijanie sfery słuchowej poprzez identyfikowanie ćwiczonej głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie, oraz kształtowanie słuchu fonemowego:

• Zabawa "Mówimy razem" – dziecko wybrzmiewa głoskę sz, a logopeda wypowiada pozostałą część wyrazu;

- na początku wyrazu: np. sz – minka, sz – mata,...itd
- na końcu wyrazu: np. tu – sz, ko – sz...itd.
- w środku wyrazu: np. ko- szyk...itd..
W wersji odwrotnej logopeda mówi pierwszą umówioną głoskę, a dziecko wyszukuje z własnego zasobu słownictwa znaczące słowo. W ten sposób przećwiczone są wszystkie wywołane wcześniej głoski.
• tworzenie wyrazów – logopeda wypowiada sylabę z wybraną głoską w nagłosie, a dziecko dodaje końcówkę, tak by powstał znaczący wyraz: np.: ża – ba, rze – ka, żo – na, ży – to...itd.
• co to jest? - nazywanie pojedynczych obrazków i identyfikowanie ćwiczonej głoski szumiącej w nagłosie i wygłosie: szyba, cztery, kapelusz, klucz, żaglówka, żarówka, żołędzie, rzodkiewka, rzeka, żółw, żuk, żyrafa, dżem...itd.
• wyróżnianie pierwszego i ostatniego dźwięku w nazwach pojedynczych obrazków;
• wyklaskiwanie sylab w wyrazach jednosylabowych i dwusylabowych;
• czy słyszysz w środku wyrazu głoskę: np. sz (ż, cz, dż)?; logopeda wypowiada słowo, a dziecko odpowiada na pytanie: poszukuje, kosztuje, porządek, poczta, ....itd;
• co to jest? - nazywanie pojedynczych obrazków i identyfikowanie ćwiczonej głoski w śródgłosie: pocztówka, paczka, warzywa...itd.;
• w którym miejscu słowa (na początku, czy w środku ) słyszysz głoskę p, b, w, f, g, k, d, t, np. kawa...itd.

3. Doskonalenie artykulacji ćwiczonych głosek dźwięcznych, szczelinowych i zwarto – szczelinowych w zespołach wyrazowych:
• powtórz za logopedą: szeroki szalik, szara myszka...itd. (na podstawie wcześniej przygotowanych zestawień wyrazów);
• dopasuj do podanego przez panią wyrazu, drugiego sensownie łączącego się np. szkolna....(szatnia, książka)itd.
• w wersji odwrotnej dziecko mówi słowo na daną głoskę, albo zawierające podaną głoskę, a logopeda wymyśla drugie słowo sensownie łączące się z pierwszym;
• powtórz wyrazy z podwójną głoską szumiącą (szcz) we wszystkich pozycjach w wyrazie: szczaw, paszcza, gąszcz...itd.;
• zbuduj zdanie ze słowem zawierającym podwójną głoskę szumiącą np.: kożuszek...itp.

4. Różnicowanie głosek opozycyjnych w wyrazach i w zespołach wyrazowych: szumiących z syczącymi i ciszącymi: sz- s, ....itd; dźwięcznych z bezdźwięcznymi, twardych z miękkimi: m –mi, n – ni, b- bi, ...itd. ):
• powtórz sylaby dopasowując buzię i język do głosek wymawianych z językiem u góry (sz, ż, cz, dż), lub z językiem opartym o dolne dziąsła (s, z, c, dz): sz – s, ża – za...itd.;
• logopeda układa przed dzieckiem dwie karty: na jednej znajduje się drukowana litera S, na drugiej – SZ; następnie pokazuje obrazki z przedmiotami, których nazwy zaczynają się na s lub sz; dziecko głośno mówi co widzi na obrazku i układa pod odpowiednim kartonikiem, np.: ser - szyszka, sałata – szalik...itd;
• powtórz za logopedą zespoły wyrazów: sandały Szymka, słony szpinak, smutny szef...itd.;
• zabawa: „Co zjadł Szymek, a co Sylwia?”; wybieranie produktów (pojedyncze obrazki) z głoską sz dla Szymka, a z głoską s dla Sylwii: s - ser, masło, kapusta, mięso, sałata; sz – pietruszka, groszek, gruszka, szynka...itd. cztery cukierki, czarny pasek, żółta zakładka....itd.
• zabawa: "Robimy porządki"; rodzice Szymka i Sylwii lubią, gdy dzieci mają w swoich rzeczach porządek; pokaż im, jakie to proste – przedmioty, w których nazwie jest głoska s ułóż na stole, a te z głoską sz – w szafie. Prowadząca wypowiada nazwę przedmiotu, dziecko wyróżnia głoskę s lub sz, wybrzmiewa i kładzie przedmiot w odpowiednim miejscu; s - serce, skakanka, serwetka, spinka, samochód, słońce...itd.; sz – żołnierz, bandaż, szpulka, szpilka, szminka, szampon, szyszka, szalik, nóż, talerz, kalendarz...itd ;

5. Doskonalenie artykulacji w wyrazach zawierających trudne grupy spółgłoskowe: mż, psz, brz, wrz, fsz, drz, tsz, lż, rż, grz, ksz, chrz,...itp. (na podstawie wcześniej przygotowanych zestawów wyrazów):
• powtórz słowa: grzeszy, kształt, wrzeszczy...itd.
Wszystkie ćwiczone zestawy wyrazów, wklejane są do zeszytu domowego dzieci i utrwalanie w domu z rodzicami. Realizacja programu zajęć zespołowych przewidziana jest do końca roku szkolnego 2010/2011. Jakub oddzielnie uczestniczy jeszcze w zajęciach indywidualnych. W przyszłym roku szkolnych terapia zespołowa skoncentruje się na tworzeniu poprawnie brzmiących zdań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.