X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11390
Przesłano:

Konkurs j. angielskiego w kl. VI

I. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź. W każdym zdaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

1.My birthday is .......7th Nov.

a. on b. in c. at

2.What time do you get up........the morning?

a. in b. at c. on

3.Tom likes...........football.

a. play b. playing c. to play

4.I always go to school........bike.

a. with b. on c. by

5.What's that? It's........bird.

a. a b. an c. the

6.Good.............! I hope you win.

a. fortune b. wish c.luck

7.What are you doing? I'm.............a letter.

a. write b. writing c. to write

8. Kate's cake is bigger .........mine.

a. than b. from c.the same

9.How ........are you? I'm 10.

a. old b. years c. big

10„Trick or treat !” is commonly heard on:

a.Halloween b.Laboury Day c. Christmas Day


II. Ułóż zdania z podanych wyrazów.

1.please/a/have/can/drink/I/?.

2. go/to/they/did/school/not.

3. bridge/sitting/are/they/under/the.

4. go/ I/every/to/school/day.

5.yesterday/did/go/you/to/cinema/the/ ?


III. Wybierz odpowiednie słowo lub zwrot, które pasuje logicznie do każdej z sytuacji.

1. You are late for an appointment, so you say,”................I'm late.”

a. sorry/ I'm sorry b.pardone me c.forgive me

2.When answering the phone you say, „ ...........?”

a. speak b. hello c.say

3. you are introduced to a stranger, so you say, „.................?”

a.how are you b. how do you do c.what do you do

4.This is what you say to a friend on January 1st .”.......New Year!”

a. Luck b. Happy c.Merry

5.A friend asks a question about your mother.She says:”How is she?” you say:

a. very tall, like me b. a wonderful person c. very well, thank you


IV. Gdzie możesz kupić następujące produkty? Dopasuj odpowiednio z nazwami sklepów.

1.A book and a dictionary a. the newsagent's

2.Some potatoes and carrots b. the shoe shop

3.A pair of trainers c.the book shop

4.Some tulips and roses d. the greengrocer's

5.Some magazines e. The florist's

1_.... 2_.... 3_.... 4_..... 5_.......


V. Na pytania następujące odpowiadasz:
1.Would you like a sandwich?

a. yes, please b. yes, I do c. yes, I would

2.How old are you?

a. I'm ten b. I'm ten years c. I have ten

3.Hi! How are you today?

a. I'm fine, thanks b. I'm 11 c. I'm tall

4.In a shop: May I help you?

a.yes, please b. sorry c. no problem

5.When you say „ thank you”. I answer:

a. here you are b. please sit down c. you're welcome

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.