X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11346

Regulamin szkolnego konkursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej o tytuł "Małego Ratownika"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ O TYTUŁ „ MAŁEGO RATOWNIKA „
1. Miejsce - Szkoła Podstawowa w Buku
2. Czas - 23 .02.2011r.
3. Cele konkursu :
- poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- kształtowanie świadomości i postaw uczniów sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych
- promowanie i upowszechnianie zasad ratownictwa przedmedycznego
- kształtowanie świadomości udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- uwrażliwianie na cierpienie i potrzeby innych
4. Zakres tematyczny:
1. Ocena stany rannego i przyjęcie planu postępowania.
2. Sprawdzenie przytomności.
3. Wzywanie pomocy.
4. Sprawdzenie oddechu.
5. Pozycja boczna ustalona.
6. Oddechy ratownicze.
7. Uciskanie klatki piersiowej.
8. Apteczka pierwszej pomocy.
9. Krwotoki i rany.
10. Zasłabnięcia.
11. Zadławienia.
12. Oparzenia.
5. Uczestnicy – uczniowie klas II i III.
6. Zasady konkursu
Chętnych do udziału w konkursie wychowawcy zgłaszają organizatorom do dnia 18 lutego 2011r.
Konkurs składa się z części teoretycznej ( rozwiązanie testu ) oraz praktycznej, dostosowanych do poziomu opracowanych treści i umiejętności uczniów.
Zwycięzcą zostaje uczeń, który uzyskał największa liczbę punktów po obu częściach konkursu w danej grupie wiekowej.

Komisja konkursowa w składzie Justyna Gramała i Renata Kmieciak przy ocenie zadań będzie brała pod uwagę:
• poprawność odpowiedzi
• dokładność w czasie wykonywania zadania
• czas wykonania zadania
Decyzja komisji jest ostateczna.
7. Zasady nagradzania – laureat I miejsca otrzymuje nagrodę rzeczową oraz tytuł „ Mały Ratownik”, II i III miejsca otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe , dla pozostałych uczestników - dyplom za udział w konkursie.

Organizatorzy
Justyna Gramała i Renata Kmieciak

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i udostępnienie wizerunku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm. ) przez Szkołę w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzcy Konkursu i przyznaniem nagród , wydawaniem, odbiorem i rozliczaniem nagród. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego, a w przypadku dzieci – rodziców - zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do należytego przeprowadzenia Konkursu przez Szkołę i jego promocji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.