X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11342
Przesłano:

Projektujemy szkołę. Zajęcia świetlicowe

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH DLA GRUPY DZIECI STARSZYCH (KL. IV- VI)

TEMAT: PROJEKTUJEMY SZKOŁĘ


CELE:
Poznawczy: - zapoznanie uczestników z opowiadaniem pt.:,,Szkoła leśnych
Zwierząt.”
- zapoznanie z projektami szkół innych grup.
Kształcący: - rozwijanie u uczestników aktywności twórczej poprzez formy
projektowania.
- rozwijanie zdolności do refleksji poprzez formułowanie wad
szkoły leśnych zwierząt oraz argumentowanie zalet własnych
projektów.
- rozwijanie zdolności manualnych ( rysowanie ,, Herbu szkoły”).
Wychowawczy: - wdrażanie do współpracy w grupie.
- pokonywanie barier nieśmiałości poprzez prezentowanie
własnego projektu.
- rozwijanie postawy tolerancji wobec pomysłów innich osób.

METODY: opowiadanie
praca z tekstem
projektowanie zadaniowe
prezentacje

FORMY: zbiorowa poprzez działalność poznawczą
praca w grupach ( tworzenie I prezentacja projektów).

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst opowiadania ,,Szkoła leśnych zwierząt” (zał. Nr 1).
kartki
przybory do pisania
kredki
karteczki z nazwami szkół (zał. Nr 2).
instukcja projektu (zał. Nr 3).


TOK ZAJĘĆ:

I część. Wprowadzenie.

Nauczyciel: wita uczestników, krótko zapowiada temat.
Uczestnicy: słuchają, swobodnie wypowiadają się na temat zajęć.

II część. Realizacja tematu.
a)Nauczyciel: czyta tekst opowiadania ,,Szkoła leśnych zwierząt” (zał. Nr 1).
Uczestnicy: słuchają opowiadania.

b)Nauczyciel: dzieli uczestników na zespoły 4-5 osobowe oraz rozdaje każdej grupie tekst opowiadania. Prosi uczestników aby zastanowili sięnad powodami poprzez które Szkoła leśnych zwierząt okazała się nieudanym przedsięwzięciem ( 5 powodów).
Uczestnicy: w grupach zastanawiają się nad problemem przedstawionym przez nauczyciela; generują pomysły I przedstawiają swoje argumenty innym grupom.
c)Nauczyciel:stawia zadanie zespołom aby mając na uwadze nieudany projekt zwierzęcej szkołyoraz przemawiające za tym argumenty wcześniej przedstawione
Zaprojektowali własną szkołę dla:
1) ZAJĄCZKÓW WIELKANOCNYCH.
2) DZIEWCZYNEK Z ZAPAŁKAMI.
3) KRASNOLUDKÓW.
4) CZERWONYCH KAPTURKÓW.
Prosi , aby przedstawiciele zespołów wylosowali karteczki z nazwami szkół które będą projektować.
Mówi co powinno się znaleźć w projekcie szkoły I rozdaje grupom kartki z instrukcjami oraz kartki I kredki do rysowania ,,Herbu szkoły”.
Uczestnicy: słuchają nauczyciela I wykonują polecenia; pracują w grupach.
d)Nauczyciel: prosi aby zespoły po kolei wystąpiły na środak sali i zaprezentowały
swoje Projekty innym uczestnikom w formie reklamy.
Uczestnicy: prezentują efekty swojej pracy.

III część. Zakończenie zajęć.

Nauczyciel: krótko podsumowuje I dziękuje uczestnikom za udział w zajęciach, odpowiada na pytania.
Uczestnicy: wypowiadają swoje refleksje na temat zajęć; zadają pytania.

ZAŁĄCZNIK 1

SZKOŁA LEŚNYCH ZWIERZĄT

Pewnego razu zwierzęta postanowiły założyć szkołę.
,,Dość już – zgodnie stwierdzono – biegania po lesie. Młode zwierzęta muszą być porządnie przygotowane do życia!”
,,Ale kto będzie uczył dzeci?”- spytała się zatroskana Wilczyca.
,,Będziemy uczyć tego , co potrafimy najlepiej I tego co jest niezbędne w życiu!” – zdecydowała rada.
Jak postanowiono, tak zrobiono.
Rada przygotowała program nauczania. Do zestawu przedmiotów obowiązkowych wprowadzono: bieganie , wspinanie , pływanie i latanie.
Nauczyciele przystąpili do pracy a uczniowie do nauki...

Kaczka wykazywała niezwykłe zdolności w pływaniu. Pływała z wielką radością i odwagą, wykonując wszystkie zadawane ćwiczenia. Była zawsze najlepsza. Była nawet lepsza od swego nauczyciela. Natomiast jej osiągnięcia w bieganiu i wspinaniu się po drzewach były – co tu ukryć – mizerniutkie! Zdecydowano , że musi poświęcić więcej czasu na trening tych umiejętności. W efekcie zaniedbywała pływanie , przestała też wierzyć , że potrafi dobrze pływać. Za to uwierzyła , że jest niezdolna I niczego nie potrafi. Smutna patrzyła na zajączka , który biegał na długie I krótkie dystanse, wyprzedzając innych. Chociaż i on z czasem stał się markotny. Było to zaraz potem , jak dostał polecenie dodatkowych lekcji z fruwania. Ambitny zajączek ćwiczył całymi godzinami wzlatywanie w powietrze, powtarzał na pamięć instukcje, wykonywał coraz dłuższe skoki (mając nadzieję , że zostanie to uznane jako lot) , ale nigdy nie spotkał się z aprobatą swego nauczyciela. Posmutniał I nawet już go tak nie cieszyło ,to co lubił najbardziej.
Z małą wiewiórką – mistrzynią w wspinaniu, stało się tak samo! Po kilku lekcjach z pływania I latania, na których dowiedziała się , że jest absolutnym beztalenciem I będzie musiała powtórzyć klasę, zaczęła uciekać na wagary. Wkrótce do niej dołączył orzeł , który wzlatywał ,,inaczej” niż oczekiwał tego nauczyciel. Był też mierny w innych przedmiotach...

Dorosłe zwierzęta zebrały się na Radę. Podsumowały wyniki nauczania w szkole. Zgodnie stwierdzono, że dzieci są mało zdolne, nie dość pilnie się uczą, sprawiają duże trudności wychowawcze. Uchwalono ,że Rada spotka się z rodzicami I zaleci większą współpracę ze szkołą oraz zaostrzenie dyscypliny.

,,Ale czy to na pewno im pomoże?”- pomyślała Wilczyca.

(tekst powstał z inspiracji jednym z opowiadań de Mello)

ZAŁĄCZNIK 2

1. SZKOŁA DLA ZAJĄCZKÓW WIELKANOCNYCH

2. SZKOŁA DLA DZIEWCZYNEK Z ZAPAŁKAMI

3. SZKOŁA DLA KRASNOLUDKÓW

4. SZKOŁA DLA CZERWONYCH KAPTURKÓW

ZAŁĄCZNIK 3

INSTUKCJA PROJEKTU SZKOŁY

• Sylwetka idealnego ucznia opuszczającego szkołę po kilku latach nauki ( co potrafi , na czym się zna , do czego został przygotowany, itp.)

• Umiejętności kluczowe istotne dla osiągnięcia tych cech, o których mowa w wyżej wymienionym punkcie.

• Projekt przedmiotów nauczania.

• Hasło promocyjne zachęcające do zapisania się do danej szoły.

• Herb szkoły.

• Tematy i formy egzaminów końcowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.