X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11338
Dział: Gimnazjum

Kotliny polskie - scenariusz lekcji geografii w klasie II gimnazjum

1. Temat: Kotliny polskie.

2. Cele poznawcze:

- zapoznanie uczniów z ukształtowaniem terenu pasa kotlin
- zapoznanie uczniów z biosferą pasa kotlin
- zapoznanie uczniów z zaludnieniem pasa kotlin
3. Cele kształcące:

- kształcenie u uczniów umiejętności pracy z mapą
- kształcenie u uczniów umiejętności analizy materiału podanego w formie pisanej i audiowizualnej
- kształcenie u uczniów umiejętności prezentacji posiadanej wiedzy w ujęciu werbalnym i graficznym
- indywidualizacja procesu nauczania poprzez selekcję materiału o różnym poziomie trudności

4. Cele wychowawcze:

- nawiązanie do miejsca zamieszkania uczniów w kontekście omawianego tematu
- kształtowanie postaw prospołecznych poprzez nawiązywanie do potencjału gospodarczego regionu w połączeniu z tradycjami historycznymi i poczuciem przynależności narodowej i regionalnej, z tym związanym
- pobudzanie samodzielnego myślenia w pracy z materiałem dydaktycznym poprzez zlecanie prac wymagających analizy i prezentacji zdobytych wiadomości

5. Metody:

- samodzielna praca pod kierunkiem nauczyciela
- praca z mapą
- praca z materiałem audiowizualnym
- pogadanka

6. Środki dydaktyczne:

- mapa fizyczna Polski
- karty pracy: „mapa konturowa Polski”; „mapa pasa kotlin”
- film multimedialny, wyd. Nowa Era
- gra multimedialna, wyd. Nowa Era
- atlas geograficzny, wyd. Ortus
- karta pracy: „tabela odległości od miejsca zamieszkania”
- prezentacja multimedialna „Kotliny Polskie”


7. Tok lekcji

1. Wprowadzenie
a)zagadnienia
- sprawdzenie wiadomości z poprzedniej lekcji na temat wyżyn
- wyjaśnienie pojęcia „kotliny”, „zapadliska tektoniczne”; „puszcza”
- wskazanie pasa kotlin na mapie Polski
b)metody:
- pogadanka
- praca z materiałem multimedialnym
c) środki dydaktyczne:
- mapa
- prezentacja
2. Rozwinięcie
a) zagadnienia
- omówienie fauny i flory Kotlin Podkarpackich
- omówienia stopnia urbanizacji regionu Podkarpacia
- wykonanie zadań związanych z umiejscowieniem krain geograficznych na mapie Polski
- omówienie krajobrazu Kotliny Kłodzkiej w konfrontacji z kotlinami podkarpackimi
b) metody:
- samodzielna praca pod kierunkiem nauczyciela
- praca z mapą
- praca z materiałem multimedialnym
c) środki dydaktyczne:
- karty pracy
- prezentacja
3. Podsumowanie:
a) zagadnienia:
- sprawdzenie umiejętności uczniów w zakresie wskazania omawianych krain na mapie
- ustalenie położenia kotlin względem naszego miejsca zamieszkania
- powtórzenie zagadnień związanych z pasami krain geograficznych w Polsce
b) metody:
- samodzielna praca pod kierunkiem nauczyciela
- praca z mapą
- pogadanka
- praca z materiałem multimedialnym
c) środki dydaktyczne:
- karty pracy
- atlas geograficzny
- gra multimedialna
4. Praca domowa:
a) zagadnienia:
- jesteś przewodnikiem, który oprowadza uczniów gimnazjum po jednej z kotlin. Napisz w punktach plan wycieczki oraz zamieść bardziej szczegółowe informacje na temat jednego z przystanków podczas wycieczki
b) metody:
- praca pisemna
c) środki dydaktyczne:
- notatki z lekcji
- opracowania i encyklopedie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.