X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11227

Gminna Mini Olimpiada Sportowa Uczniów klas I - III

GMINNA MINI OLIMPIADA SPORTOWA
UCZNIÓW KLAS I – III
REGULAMIN

CELE:
1.Stworzenie odpowiedniego klimatu poprzez MINI OLIMPIADĘ dla upowszechnienia kultury fizycznej w środowiskach lokalnych.
2.Uatrakcyjnienie i podniesienie rangi lekcji kultury fizycznej i zajęć pozalekcyjnych
w szkole.
3.Popularyzacja gier i zabaw.
4.Umożliwienie poprzez gry i zabawy pełnego zaangażowania się zespołu we współzawodnictwie sportowym.
5.Rozwijanie poczucia bezinteresownej życzliwości i szacunku wobec koleżanek
i kolegów.
6.Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy.
7.Przestrzeganie reguł, przepisów gier i zabaw.
8.Wdrażanie do kulturalnego zachowania się uczestników podczas kibicowania.

MIEJSCE IMPREZY – MINI OLIMPIADY:
Sala gimnastyczna

UCZESTNICY:
W zawodach biorą udział dziewczęta i chłopcy z klas: I, II, III ze szkół podstawowych całej gminy.
Reprezentacja jednej szkoły:
skład drużyny: 6 uczniów + 1 rezerwowy
Klasa I: 1 chłopiec + 1 dziewczynka
Klasa II: 1 chłopiec + 1 dziewczynka
Klasa III: 1 chłopiec + 1 dziewczynka
Rezerwowy: klasa I: 1 chłopiec
Każda szkoła może do udziału w MINI OLIMPIADZIE zgłosić tylko jedną drużynę.

PUNKTACJA:
I miejsce w każdej z zabaw – 10 pkt.
II miejsce w każdej z zabaw – 9 pkt.
III miejsce w każdej z zabaw – 8 pkt.
IV miejsce w każdej z zabaw – 7 pkt.
V miejsce w każdej z zabaw – 6 pkt.
VI miejsce w każdej z zabaw – 5 pkt.
VII miejsce w każdej z zabaw – 4 pkt.
VIII miejsce w każdej z zabaw – 3 pkt.
IX miejsce w każdej z zabaw – 2 pkt.
X miejsce w każdej z zabaw – 1 pkt.

O zajętym miejscu w poszczególnych zabawach decyduje osiągnięty czas.
W przypadku błędu sędzia na torze podnosi żółtą kartkę/chorągiewkę nad głową – 1błąd.
4 błędy – cofnięcie o jedno miejsce
8 błędów – cofnięcie o dwa miejsca
12 błędów – cofnięcie o trzy miejsca
W przypadku gdy dwa lub trzy zespoły mają taką samą ilość punktów o zajętym miejscu decyduje:
- większa ilość pierwszych miejsc,
- większa ilość drugich miejsc i kolejnych miejsc.
Przed rozpoczęciem zawodów następuje losowanie numerów startowych drużyn i torów.
Każdy zespół powinien mieć jednolite stroje.
Każdy ostatni zawodnik musi być oznakowany.
Nie wolno ingerować, poprawiać przyborów w trakcie zabawy przez osoby postronne (jedynie w przypadku zagrożenia).
Przed każdą zabawą następuje pokaz i objaśnienie.
Przy każdym zespole stoi sędzia oraz opiekun zespołu.
Złamanie przepisów regulaminu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją.


PRZEBIEG IMPREZY – MINI OLIMPIADY:
1.Wyprowadzenie drużyn.
2.Złożenie ślubowania.
3.Uroczyste otwarcie MINI OLIMPIADY przez dyrektora szkoły.
4.Odprawa techniczna (losowanie kolejności drużyn i torów).
5.Przeprowadzenie zawodów sportowych.
6.Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców przez dyrektora szkoły.

KONKURENCJE SPORTOWE – ZABAWY
GMINNEJ MINI OLIMPIADY SPORTOWEJ
UCZNIÓW KLAS I – III

ZABAWA nr 1. „Sztafeta sprawnościowa”
Ustawienie w rzędzie.
Na sygnał pierwszy zawodnik biegnie do półmetka (ok. 14 m), wykonując kolejno następujące czynności: przejście dowolnym sposobem przez szarfę i nałożenie jej na pachołek, przeniesienie 2 piłek leżących obok siebie na kółkach ringo (z prawej na lewą stronę i odwrotnie), 3 przeskoki zawrotne w dowolnym miejscu ławeczki, ułożonej wzdłuż.
Po minięciu półmetka, wraca do mety po prostej. Następny zawodnik rusza, gdy poprzednik minął linię mety.
Zawodnik nr 6 po minięciu linii mety staje na końcu drużyny w postawie zasadniczej.
Zakończenie pomiaru czasu: w chwili przekroczenia przez ostatniego (oznakowanego) zawodnika linii startu – mety.

ZABAWA nr 2. „Skoki na piłce”
Ustawienie w rzędzie.
Zawodnik trzyma w ręku piłkę dmuchaną z uszami, na sygnał biegnie w kierunku pierwszego pachołka, obiegając go o 360 stopni, następnie przytrzymując piłkę za uszy, skokami przemieszcza się do półmetka.
Obiega półmetek (pachołek/chorągiewkę) i wraca (po prostej) z piłką na linię startu – mety. Następny zawodnik odbiera piłkę od partnera i rusza dopiero po minięciu mety przez jego poprzednika. Zawodnik nr 6 po minięciu linii mety staje na końcu drużyny w postawie zasadniczej, trzymając piłkę w rękach (nad głową).
Zakończenie pomiaru czasu: jw.

ZABAWA nr 3. „Rzuty do żywego kosza”
Ustawienie w rzędzie.
Opiekun stoi w kole (obręcz) w odległości ok. 10 m przed swoim zespołem.
Każdy zawodnik ma po 2 piłeczki tenisowe.
W ciągu 20 sekund zawodnicy rzucają piłeczki do worka trzymanego przez opiekuna. Dopuszcza się wykroczenie jedną nogą poza koło z obręczy (przez opiekuna). Rzut celny przy opuszczeniu koła przez opiekuna jest nieważny. Każdy zawodnik może rzucać do „kosza” tylko 1 raz dwoma piłeczkami (nie może zbierać piłeczek w przypadku rzutów niecelnych i jeszcze raz rzucać).

ZABAWA nr 4. „Celowanie woreczkiem do obręczy”
Ustawienie w rzędzie.
Na sygnał startera bieg na czworakach slalomem między pachołkami (4 pachołki co 2 m), następnie zawodnik wstaje, zabiera leżący za ostatnim pachołkiem na kółku ringo woreczek
i z wyznaczonej linii rzuca nim do obręczy położonej ok. 2 m od linii. Jeżeli rzut jest niecelny, to bierze drugi lub ewentualnie trzeci woreczek. Po wykonaniu celnego rzutu lub trzech niecelnych, zawodnik zbiera woreczki, odkłada je do kółka ringo i po prostej wraca do mety. Następny zawodnik wyrusza, gdy poprzednik minął linię mety. Za rzut celny uważa się rzut, po którym woreczek zostaje w kole. Ostatni zawodnik nr 6 po minięciu linii mety staje na końcu drużyny w postawie zasadniczej.
Zakończenie pomiaru czasu: w chwili przekroczenia przez ostatniego (oznakowanego) zawodnika linii startu – mety.

ZABAWA nr 5. „Toczenie piłki koszykowej w tunelu”
Ustawienie w rzędzie.
Pierwszy zawodnik (oznakowany) stoi ok. 1 m za linią startu z ramionami wyprostowanymi nad głową (w rękach trzyma piłkę). Po sygnale startu przez skłon w przód, toczy piłkę między nogami (tunel) ustawionych w rozkroku współćwiczących. Ostatni z rzędu chwyta piłkę
i biegnie slalomem (między pachołkami) do półmetka (ok. 14 m). Po obiegnięciu półmetka, biegnie również slalomem do drużyny. Staje za linią startu – mety w rozkroku i przez skłon
w przód, toczy piłkę do tunelu. Wyścig kończy zawodnik (oznakowany), który na początku gry pierwszy toczył piłkę. Zawodnik ten po minięciu linii mety, staje na końcu drużyny
w postawie zasadniczej, trzymając piłkę w rękach (nad głową).
Zakończenie pomiaru czasu: jw.

Opracowała: Zofia Wałęga

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.