X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11191
Przesłano:

"Chcesz zmienić świat - zmień siebie." Rozmawiamy o ludziach i ludożercach

Konspekt lekcji przeznaczony jest dla uczniów klasy I gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Prowadząca: Magdalena Małecka
Termin:
Czas:45 min.
Temat: "Chcesz zmienić świat - zmień siebie." Rozmawiamy o ludziach i ludożercach na podstawie wiersza T. Różewicza „List do ludożerców".
Cel główny:- zapoznanie uczniów z wierszem T. Różewicza „List do ludożerców”,
- kształtowanie postaw, jakimi powinien się w życiu kierować człowiek,
- kształtowanie poprawnej wypowiedzi, oraz umiejętności wartościowania i oceny,
-tworzenie własnego tekstu, porządkowanie argumentów.
Uczeń:
-odczytuje przesłanie wiersza
- wskazuje adresata
-potrafi ocenić postawy człowieka związane z codziennymi sytuacjami życiowymi
-tworzy wyrazy bliskoznaczne
-ocenia zachowanie swoje i innych
-zgodnie współdziała w grupie
-odróżnia cechy pozytywne od negatywnych
-z gotowych fragmentów tworzy własny wiersz

Metody:
-mapa mentalna
-dyskusja
-praca twórcza
-burza mózgów

Środki dydaktyczne:
-słownik wyrazów bliskoznacznych
-tekst wiersza
-karty pracy
-krzyżówka z hasłem
Forma pracy:
-zbiorowa
-indywidualna
-grupowa

Przebieg lekcji:

1.Próba odpowiedzi na pytanie: z czym kojarzy się słowo ludożerca. Sprawdzenie terminu w słowniku.
Ludożerca - ludojad, kanibal, spożywający mięso ludzkie
2.Praca z tekstem. Odczytanie wiersza i dyskusja nt. jego treści.
3.Postawienie pytania, czy ludożercy z wiersza, to ci sami ludożercy, o których była mowa na początku lekcji.

Nazywanie cech ludożerców z tekstu. Jedna osoba zapisuje na tablicy:

Ludożercy – złośliwi, nieżyczliwi-( nie patrzcie wilkiem), kłótliwi, źli na siebie(nie zgrzytajcie zębami), zachłanni( nie wykupujcie), egoistyczni(ja, mnie, mój moje), nie powinni poniżać innych(nie depczcie słabszych), nie powinni lekceważyć ludzi(nie mówcie odwróceni tyłem)

4. Próba odpowiedzi na pytanie:, wśród jakich ludzi uczniowie chcieliby żyć?
5. Ustalenie odpowiedzi na pytanie:, Kogo można nazwać człowiekiem? Jakimi cechami powinien się odznaczać człowiek, by nie nazwano go ludożercą? (Uczniowie otrzymują koperty z paskami. Są na nich napisane różne cechy. Zadaniem uczniów jest wybranie cech człowieka i wklejenie ich w formie promieni słonecznych. Odrzucenie cech negatywnych.)
Cechy: uprzejmy, życzliwy, cierpliwy, tolerancyjny, serdeczny, wrażliwy czuły, dobry, bezinteresowny, współczujący.
6. Burza mózgów.
Od czego trzeba zacząć, aby na świecie było miło i bezpiecznie. By nie było w nim ludożerców?
Trzeba zmienić siebie!
7.Zapis tematu w zeszytach. Wpisanie deklaracji (na kolorowo)
BĘDĘ CZŁOWIEKIEM A NIE LUDOŻERCĄ
Człowiek powinien być:
(wklejenie cech, które utworzyły słońce)
8. Praca w grupach.
Próba wcielenia w życie zapisanej deklaracji.
W odpowiedzi na "List do ludożerców" zredagujcie dla siebie kilka postanowień. Będzie to praca nad doskonaleniem własnego charakteru.
9.Zadanie domowe. Rozwiąż krzyżówkę

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.