X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11167
Przesłano:

Miejsca sercu bliskie - wykonanie albumu o swojej miejscowości. Scenariusz zajęcia z edukacji regionalnej

SCENARIUSZ ZAJĘCIA
PRZPROWADZONEGO W DNIU 02.06.2010r.

KLASA I

EDUKACJA REGIONALNA

PROWADZĄCA: mgr Marzena Hucz

TEMAT: Miejsca sercu bliskie- wykonanie albumu o swojej miejscowości

CEL OGÓLNY: zapoznanie uczniów z zabytkowymi i ciekawymi obiektami oraz miejscami swoich miejscowości

CELE OPERACYJNE:
Uczeń potrafi:
- rozpoznać, nazwać i krótko omówić obiekty charakterystyczne dla miejscowości
- wskazać na mapie Śląsk
- wskazać na mapce Śląska swoją miejscowość
- czytać ze zrozumieniem krótkie teksy informacyjne;
- wykorzystać zdobytą wiedzę podczas rozwiązywania zadań;
- współdziałać w grupie.

METODY PRACY:
• Praca z mapą
• Rozmowa nauczająca
• Burza mózgów
• Drama
• Praca w grupach

FORMY PRACY:
• Indywidualna
• Grupowa
• Zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• Wykreślanka literowa- zał.1
• Mapka konturowa z podziałem administracyjnym Polski- zał.2
• Mapka konturowa regionu śląskiego- zał.3
• List dla uczniów kl.I
• Prezentacja multimedialna ciekawych miejsc i obiektów Olszyny i Kaliny
• Laptop
• Projektor
• Nagranie piosenki „Mój dom”
• Odtwarzacz CD
• Krzyżówka- zał.4
• Koperty z puzzlami- zał.5
• Klej
• Brystol
• Fotografie- zał.6
• Podpisy do fotografii


PRZEBIEG LEKCJI:

Faza wprowadzająca:

1. Czynności organizacyjne: Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności

2. Wspólne odczytywanie z wykreślanki literowej tematu zajęcia- „Miejsca sercu bliskie”- zał.1

Faza realizacyjna:

1. Krótka rozmowa prowadzona przez nauczyciela na temat miejsc bliskich dzieciom

2. Wskazywanie na mapie regionu śląskiego, kolorowanie konturu Śląska- zał.2

3. Wskazywanie miejsca zamieszkania na mapce konturowej Śląska, naklejanie serduszka z nazwą miejscowości- zał.3

4. Dostarczenie przez pewnego gościa przesyłki dla uczniów z klasy I -przesyłka zawiera list o następującej treści:
„Witam Was Drogie Dzieci!
Mam na imię Olszynianka, jestem dobrą wróżką mieszkającą na prześlicznej polance w olszyńskim lasku. Właśnie dowiedziałam się, że dzisiaj na zajęciu rozmawiacie o bliskich waszym sercom miejscach i dlatego postanowiłam wysłać do Was mojego pomocnika – Motylka, aby przekazał Wam zadanie do wykonania. Chciałabym, abyście wykonali album prezentujący urokliwe miejsca waszej miejscowości, który zachęcałby turystów do jej odwiedzania. Myślę, że świetnie sobie z tym poradzicie. Zanim przystąpicie do pracy zapraszam Was na krótką wycieczkę po waszej Olszynie i Kalinie.”

5. Prezentacja multimedialna składająca się ze slajdów przedstawiających obiekty i miejsca charakterystyczne dla Olszyny i Kaliny

6. Wspólne śpiewanie piosenki pt:„Mój dom”

7. Wspólne rozwiązywanie krzyżówki- zał.4

8. Losowy podział klasy na trzy grupy i wykonywanie zadania, którego celem jest ułożenie puzzli i przygotowanie dla pozostałych uczniów zagadki o ułożonym obiekcie- zał.5

9. Wspólne wykonywanie albumu przedstawiającego obiekty i ciekawe miejsca znajdujące się w Olszynie oraz Kalinie
• Dobieranie i naklejanie podpisów do fotografii przedstawiających atrakcyjne miejsca w swoich miejscowościach- zał.6
• Stworzenie z wykonanych kart albumu prezentującego urokliwe miejsca Olszyny i Kaliny

Faza podsumowująca:

1. Wspólne dobieranie określeń charakteryzujących Olszynę oraz Kalinę- zał.7

2. Ewaluacja zajęć poprzez technikę niedokończonych zdań:
- Chciałbym pozostać w Olszynie (Kalinie) na zawsze, ponieważ.............
- Chciałbym wyjechać z Olszyny (Kaliny), bo....................................

3. Podziękowanie za udział w zajęciach i wręczenie uczniom dyplomów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.