X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11149
Przesłano:

Śląsk - jest takie miejsce na Ziemi - III Gminny Konkurs Regionalny

III GMINNY KONKURS REGIONALNY
„ŚLĄSK - TAKIE MIEJSCE NA ZIEMI...”

Zespół Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Olszynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym po raz trzeci Gminnym Konkursie Regionalnym.
Tegoroczny konkurs obejmował będzie zagadnienia dotyczące ogólnej wiedzy na temat regionu śląskiego z uwzględnieniem w nim swojego powiatu i gminy.
(m.in. położenie, historia, zabytki, herby, przyroda i ciekawe miejsca naszej gminy oraz kultura, tradycje i zwyczaje na Śląsku, popularne pieśni śląskie, strój ludowy, sławni Ślązacy)

Celem konkursu jest:
- Popularyzacja tematyki regionalnej; poszerzanie przez uczniów wiedzy o regionie
- Rozbudzanie zainteresowań tematyką regionalną i rozwój więzi emocjonalnych z małą ojczyzną
- Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej; rozwijanie postaw patriotycznych.
- Kształtowanie umiejętności zbierania, przetwarzania i wykorzystania zdobytych informacji oraz umiejętności korzystania ze źródeł encyklopedycznych i literatury regionalnej.

Uczestnictwo w konkursie:
Do konkursu przystąpić może maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły wyłonionych z klas IV-VI w dowolny sposób w swojej placówce.

Konkurs będzie dla uczniów wspaniałą okazją do rozwinięcia, a następnie zaprezentowania swojej wiedzy na temat regionu, w którym mieszkają.
Składał będzie się z dwóch części. Część pierwszą stanowił będzie test z pytaniami zamkniętymi, półotwartymi i otwartymi. Do części tej przystąpią wszyscy uczniowie zgłoszeni przez szkołę. Część druga będzie mała charakter teoretyczno- praktyczny i przystąpi do niej pięcioro uczniów, którzy uzyskają w teście najwyższą liczbę punktów.

Konkurs odbędzie się 21 maja 2010r. o godz. 9.00 w Zespole Placówek Oświatowych
w Olszynie.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na załączonych kartach zgłoszeniowych
do dnia 3 kwietnia 2010r. na adres szkoły.

ZAPRASZAMY !

Karta zgłoszenia
do III Gminnego Konkursu Regionalnego
„Śląsk – takie miejsce na ziemi...”

Nazwa placówki zgłaszającej:

........................................
........................................

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa

1.
2.
3.

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów:

........................................

Propozycje pytań konkursowych:

1........................................
........................................

2........................................
........................................

LITERATURA:
(niektóre zagadnienia)

1. Maciej Janik, Teresa Janik , Lubliniec i okolice. Przewodnik krajoznawczy
2. Lubliniec- zarys rozwoju powiatu, zredagował Jerzy Jaros
3. S.H. Bechcicki, G. Burek, j. Fikus, M. Koza, Z. Podbielski, Szkice lublinieckie 6, Lubliniec 2004
4. S.H. Bechcicki, J. Fikus, M. Koza, Z. Podbielski, M. Sznapka, Szkice lublinieckie 4, Lubliniec 1997
5. Jan Myrcik, „Poeci ziemi lublinieckiej”. Tarnowskie Góry 1999
6. Powiat Lubliniecki zaprasza (folder I edycja)
7. Powiat Lubliniecki zaprasza (folder II edycja)
8. Powiat Lubliniecki – blisko Śląska – bliżej (folder)
9. Powiat Lubliniecki (folder) Bydgoszcz 2004
10. Lubliniec wczoraj i dziś (folder)
11. Ziemia lubliniecka (folder)
12. Marek Szołtysek „Elementarz śląski”,
13. Marek Szołtysek „ Żywot Ślązoka poczciwego”
14. Marek Szołtysek „ Kuchnia śląska”
15. Marek Szołtysek ‘Ilustrowany słownik gwary śląskiej”

oraz strony internetowe:

http://www.herby.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Herby
http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/index.php?id=gminy&lp=3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_lubliniecki

Bardzo prosimy o podanie propozycji dwóch dowolnych pytań konkursowych, z których jedno zostanie zamieszczone w teście konkursowym. Pytania mogą być typu zamkniętego, otwartego lub półotwartego.
Proszę o przesłanie ich wraz ze zgłoszeniem uczestników.

Organizatorzy konkursu

III GMINNY KONKURS REGIONALNY
„ŚLĄSK – JEST TAKIE MIEJSCE NA ZIEMI”

Imię i nazwisko:........................................

Nazwa placówki:........................................


Drogi uczniu / uczennico!

Na rozwiązanie zadań konkursowych masz 60 minut
Wszystkie teksty i polecenia czytaj bardzo uważnie. W zadaniach zamkniętych (odpowiedzi a, b, c lub d) zawsze wybierasz tylko jedną odpowiedź.

Życzymy powodzenia!

1. Na podanej mapie Polski zamaluj region śląski i zaznacz w nim miasto Lubliniec

2. Opisz herb miasta Lubliniec
........................................

3. Liczba mieszkańców powiatu lublinieckiego wynosi około:
a) 45000
b) 76700
c) 15000
d) 34200

4. Wymień pięć nazwisk ludzi kultury związanych z Ziemią Śląską
- ........................................
- ........................................
- ........................................
- ........................................
- ........................................

5. Na podanej mapce powiatu lublinieckiego zamaluj gminę Herby oraz podpisz gminy sąsiadujące z nią

6. Jaki rezerwat przyrody istnieje w obrębie gminy Koszęcin
........................................

7. Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło
1) Wydobywa węgiel
2) Dawna wielorodzinna kamienica na Śląsku
3) Rzeka przepływająca przez Lisów
4) Założyciel Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
5) Urząd zajmujący się sprawami powiatu

HASŁO:.......................................

8. Wymień miejscowości naszego powiatu w których zachowały się stare pałace:
........................................

9. Wojciech Korfanty był:
a) śląskim poetą
b) działaczem narodowym na Śląsku
c) reżyserem
d) zakonnikiem

10. W której miejscowości nie funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna
a) Lisów
b) Herby
c) Kalina
d) Tanina

11. Wymień cztery zabytkowe cmentarze znajdujące się na terenie Lublińca
- ........................................
- ........................................
- ........................................
- ........................................

12. Wymień miejscowości naszej gminy, których mieszkańcy ucierpieli z powodu przejścia trąby powietrznej w sierpniu 2008r.
........................................

13. Kościół ewangelicko- augsburski w gminie Woźniki znajduje się w miejscowości
a) Piasek
b) Lubsza Śl.
c) Psary
d) Woźniki

14. Kapliczka z przełomu XIX i XX wieku w Lisowie jest pod wezwaniem:
a) św. Jadwigi
b) św. Anny
c) św. Jana
d) św. Barbary

15. Podaj nazwę przysiółka w gminie Kochanowice, w którym znajduje się stanowisko różanecznika katawbijskiego, potocznie zwanego rododendronem
........................................

16. Ile lat trwa kadencja wójta gminy?

a) dwa
b) rok
c) cztery
d) pięć


17. Edyta Stein jako siostra zakonna przyjęła imię
........................................

18. Do ilu doszło powstań na Śląsku po zakończeniu I wojny światowej?
a) jednego
b) dwóch
c) trzech
d) czterech

19. Herb gminy Koszęcin przedstawia kowala trzymającego w jednej ręce młotek metalurgiczny, a w drugiej dzban. Do jakiej osoby autentycznej nawiązuje ten herb?
........................................

20. W jakim celu przeprowadzono na Śląsku w 1921r. plebiscyt?
........................................

21. Początki istnienia klasztoru na Jasnej Górze sięgają:
a) XIV w.
b) XV w.
c) XIII w.
d) XIX w.

22. Która z podanych potraw pochodzi ze Śląska
a) pizza
b) bigos
c) żurek
d) pierogi

23. Zabytkowy kościół drewniany w Bruśku jest pod wezwaniem........................................

24. Podaj nazwy zespołów ludowych z terenu naszej gminy oraz nazwy miejscowości, w których one działają
........................................

25. Od kiedy miejscowość Herby otrzymała status gminy?
........................................

KLUCZ DO ZADAŃ III GMINNEGO KONKURSU REGIONALNEGO
„ŚLĄSK – JEST TAKIE MIEJSCE NA ZIEMI”

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 55

Numer zadania
Odpowiedź Punkty
1. 2pkt
2. Tarcza herbu jest niebieska. Na jej lewej połowie pół żółtego orła bez korony, na prawej połowie tarczy pięć żółtych gwiazd.
3pkt- max
3. b
1pkt
4. np. Józef Lompa, ks. Konstanty Damrot, Jan Nikodem Jaroń, Juliusz Ligoń, Stanisław Ligoń, Edyta Stein, Wojciech Korfanty, Karol Miarka, Gustaw Morcinek, Kazimierz Kutz
5pkt- max
5. Kochanowice, Boronów, Koszęcin 4pkt- max

6. Jeleniak Mikuliny 1pkt

7. 1. Górnik
2. Familok
3. Liswarta
4. Hadyna
5. Starostwo Za każde hasło 1pkt
(5pkt max)
8. Lubliniec, Koszęcin, Kochcice, Wierzbie, Kochanowice, Ciasna, Patoka, Czarny Las Za każdą poprawną odpowiedź 1pkt
(max 8pkt)

9. b 1pkt

10. b 1pkt
11. Wyznaniowy, żydowski, szpitalny, wojskowy Za każdą poprawną odpowiedź 1pkt
(4pkt max)

12. Kalina, Pietrzaki, Olszyna Za każdą poprawną odpowiedź 1pkt
(max 3pkt)
13. a 1pkt

14. c 1pkt

15. Brzoza 1pkt

16. c 1pkt

17. Teresa Benedykta od Krzyża 1pkt

18. c 1pkt

19. Walenty Roździeński 1pkt

20. Mieszkańcy Śląska musieli zagłosować do którego państwa chcą należeć- Polski czy Niemiec 2pkt

21. a 1pkt

22. c 1pkt

23. Św. Jana Chrzciciela 1pkt

24. „Lisowianki”- Lisów, „Złota Jesień”- Herby
4pkt
25. 1 stycznia 1973 1pkt

ZADANIA FINAŁOWE
DLA 5 UCZESTNIKÓW III GMINNEGO KONKURSU
„ŚLĄSK- JEST TAKIE MIEJSCE NA ZIEMI”


I KONKURENCJA

Przyjrzyj się dokładnie przedstawianym 5 fotografiom zabytkowych kościołów drewnianych i rozpoznaj w jakich miejscowościach naszego powiatu one się znajdują. Zapisz nazwy tych miejscowości w takiej kolejności jak przedstawiane były te kościoły.

Czas pracy: 3 minuty
Punktacja: Za każdą poprawnie podpisaną miejscowość po 1 punkcie.
Dodatkowo 1 pkt. dla osoby, która pierwsza wykona zadanie poprawnie.


II KONKURENCJA

Do podanych herbów dobierz odpowiednie karteczki z nazwami miejscowości i naklej je pod nimi.

Czas pracy: 2 minuty
Punktacja: Za każdy poprawnie podpisany herb po 1 punkcie.
Dodatkowo 1 pkt. dla osoby, która pierwsza wykona zadanie poprawnie.


III KONKURENCJA

Obejrzyjcie fragment jednego ze śląskich tańców ludowych i odgadnijcie jego tytuł.
(rozwiązanie: Trojak)

Czas pracy: 1 minuta
Punktacja: Za prawidłowe podanie tytułu tańca 2 pkt, dodatkowo 1 pkt dla osoby, która pierwsza poda poprawną odpowiedź.


IV KONKURENCJA

Przetłumaczcie podane wyrazy zapisane w gwarze śląskiej na poprawny język polski.

Czas pracy: 2 minuty
Punktacja: Za każdy poprawnie przetłumaczony wyraz 0,5 pkta, dodatkowo
1 pkt dla osoby, która pierwsza poprawnie wykona całe zadanie.


V KONKURENCJA

Zadanie polega na jak najszybszym udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na kolejne pytania z zestawu składającego się z 15 pytań . Odpowiada uczestnik, który pierwszy zapali swoją lampkę.

Maksymalny czas na udzielanie odpowiedzi: 30 sekund
Punktacja: za każdą poprawną odpowiedź w
pytaniach numer: 1, 2. 3, 4, 5 - 1pkt,
pytaniach numer: 6, 7, 8, 9, 10 - 2pkty,
pytaniach numer: 11, 12, 13, 14, 15 - 3pkty.

Uczestnik, który błędnie odpowie na pytanie lub nie udzieli żadnej odpowiedzi traci taką liczbę punktów, ile warte było to pytanie, zaś pytanie to trafia z powrotem do zestawu pytań.


Pytania za 1 punkt:

1. Ile w gminie Herby jest rezerwatów przyrody i jak się nazywają?
(Cisy w Łebkach, Cisy nad Liswartą)

2. W damskim stroju ludowym zopaska to ..........
(fartuch)

3. Stolica województwa śląskiego to..........
(Katowice)

4. Ile w naszej gminie jest gimnazjów i w jakich miejscowościach się znajdują?
(dwa; Herby, Lisów)

5. Nazwa Lisów wywodzi się od właściciela tej miejscowości, który miał na nazwisko...............
(Lis)


Pytania za 2 punkty:

6. Jak nazywa się największa rzeka Regionu Lublinieckiego?
(Mała Panew)

7. Przyjrzyj się fotografii i rozpoznaj jakie miejsce ona przedstawia
(Rezerwat przyrody Cisy nad Liswartą)

8. Na cmentarzu w jakiej miejscowości znajduje się grób Józefa Lompy?
(Woźniki)

9. W jakiej miejscowości w pobliżu Lublińca znajduje się jedno z Sanktuariów Maryjnych Górnego Śląska?
(Lubecko)

10. Przyjrzyj się fotografii i rozpoznaj postać przedstawioną na niej
(bł. Józef Cebula OMI)


Pytania za 3 punkty:

11. W której gminie naszego powiatu znajdują się ruiny baszty na Sroczej Górze przedstawiane na zdjęciu
(Koszęcin)

12. Posłuchaj fragmentu ludowej pieśni śląskiej i podaj jej tytuł
(Karlik)

13. Patronem hutników jest święty..........
(Szczepan)

14. W jakiej miejscowości i na czyją cześć wzniesiony został pomnik przedstawiony na fotografii
(Lubliniec, Pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego i Powstańców Śląskich)

15. W którym roku wybuchło I powstanie śląskie?
(1919r.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.