X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11055
Dział: Gimnazjum

Konspekt lekcji języka angielskiego: Doświadczenia - czytanie i słuchanie

Konspekt lekcji języka angielskiego

Temat: Doświadczenia – czytanie i słuchanie.
Klasa: III B
Nauczyciel:
Czas: 45 minut

Cele lekcji:
Główny:
• Uczeń posługuje się językiem w sposób komunikatywny
• Uczeń rozumie tekst czytany
• Uczeń rozumie tekst słuchany
• Uczeń odpowiednio reaguje na podane sytuacje
• Buduje zdania poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Szczegółowe:
Umiejętności:
• mówienie – uczeń odpowiada na pytania do tekstów czytanych i słuchanych i wyraża swoja opinię, buduje poprawne wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym dopasowując je do kontekstu sytuacyjnego
• czytanie ze zrozumieniem – uczeń zna słownictwo, odpowiada na pytania do tekstu, porządkuje wydarzenia, zaznacza poprawne odpowiedzi
• słuchanie ze zrozumieniem- uczeń odpowiada na pytania do tekstu słuchanego, zaznacza poprawne odpowiedzi, porządkuje wydarzenia
• inne- uczeń właściwie organizuje swój warsztat pracy

2. Kompetencje ( wiadomości):
- uczeń zna formę tekstu – dialog, biografia
- uczeń zna określone słownictwo
- uczeń zna i nazywa czynność, miejsca i osoby przedstawione w tekstach
- uczeń zna czas przeszły Past Simple
- uczeń zna wyrażenia i zwroty służące podtrzymaniu rozmowy
- uczeń zna właściwe zwroty służące reagowaniu w danej sytuacji

3. Postawy:
- uczeń wdraża się do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,
- uczeń potrafi współpracować w grupie

Przebieg lekcji:
1. Faza organizacyjna:
Powitanie, czynności organizacyjne – frekwencja, temat lekcji, cele.
2. Faza wstępna:
Rozgrzewka językowa – What did you do yesterday? What happened to you? Have you seen something unusual on TV, radio? Co robiłeś wczoraj? Czy coś ci się przytrafiło? Czy widziałeś coś niezwykłego w telewizji lub w radio?

3. Faza zasadnicza: nauczyciel rozdaje uczniom zadania, objaśnia zasady pracy podczas wykonywania ćwiczeń. Uczniowie wykonują zadania z kategorii odbiór tekstu słuchanego, odbiór tekstu czytanego oraz reagowanie językowe. Uczniowie wykonują zadania zgodnie z poleceniami i podają rozwiązania. Za każde zadania uczniowie otrzymują punkty.
(Załączniki)

4. Faza podsumowująca: podsumowanie lekcji, podliczenie punktacji zdobytej przez drużyny i ocena uczniów. Podziękowanie za współpracę.


Metoda: komunikacyjna, burza mózgów, role - play

Techniki: mówienie – pytania i odpowiedzi ( udzielanie informacji, określanie głównej myśli tekstu, kontekstu sytuacyjnego)
- prowadzenie rozmowy sterowanej
- czytanie ze zrozumieniem- selekcjonowanie informacji, określanie głównej myśli tekstu, porządkuje wydarzenia


Formy socjalne: plenum, praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna.

Pomoce: podręcznik, słownik, CD, karty pracy grupy,” gadająca ściana”

Ćwiczenie z gwiazdką, scenki sytuacyjne oraz dodatkowe pytania mogą być związane z alternatywnym elementem lekcji, który może być realizowany w zależności od potrzeb uczniów i tempa ich pracy.

---------------------------------------------------------------------
Załączniki

ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO

ZADANIE 1.( 3 pkt)
Wysłuchaj podany tekst dwukrotnie i odpowiedz na pytania. Decyduje tu szybkość zgłoszenia i poprawność odpowiedzi.
Grupa która odpowie poprawnie jako pierwsza otrzymuje 3 punkty, druga 1 a pozostałe 0.

1. What is this text about?
………………………………………………………………………………………….
2. What do you think happened to Jenny?
…………………………………………………………………………………………..

3. Who was with Jenny?
…………………………………………………………………………………………..


ZADANIE 2( 5 pkt)
Na podstawie wysłuchanego tekstu zaznacz poprawną odpowiedź. Decyduje tu szybkość i poprawność odpowiedzi. Grupa otrzymuję 1 pkt za każdą poprawna odpowiedź a za błędną 0 pkt. Max 5 pkt. Jeżeli grupa nie odpowie na pytania nauczyciel zadaje pytania pomocnicze.

1. Jenny was:
a. In the garden
b. In the park
c. At the Zoo

2. She saw:
a. A crocodile
b. A snake
c. A tiger

3. The snake was:
a. In the river
b. By the lake
c. In the fountain

4. The snake was:
a. Long, orange with black stripes
b. Long, grey with black stripes
c. Long, orange with green stripes

5. Who caught the snake:
a. people
b. Jenny
c. guards


Zadanie 3( 6 )

Podane zdania ułóż we właściwej kolejności. Decyduje tu szybkośc i poprawność ułożenia zdań.

Everyone was finally happy
She was in the Zoo
Penny met John
The snake was in the fountain
Guards caught the snake quickly
The snake was put it back in its cage


ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO

ZADANIE 4 ( 8 pkt)
Przeczytaj uważnie tekst . Wyszukaj informacji potrzebne do uzupełnienia kartki z kalendarza i wpisz je w odpowiednie miejsce. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskujesz 1 pkt. Decyduje tu szybkość uzupełnienia pełnego tekstu.

(Tabela)

1901
At the age of 16
1920
1923
July 13th, 1925
1928
1955
December 15th, 1966


Zadanie 5( 5pkt)
Na podstawie przeczytanego tekstu znajdź podane słówka w tekście. Odgadnij ich znacznie wnioskując je z kontekstu a następnie wpisz we właściwe miejsce w zdaniu tak aby powstał logiczny tekst. Za każdą poprawna odpowiedź otrzymujecie 1 pkt. Decyduje tu szybkość i poprawność odpowiedzi.

SŁOWNICTWO:

animator, awards, creation, ambition, amusement park

1.The most famous ………………………………………… in the world is Disney World in Florida.
2.Disney s first job as a(an) ………………………………… was with the Kansas City Ad Company.
3.Dumbo the Elephant was a(an) ……………………………….. of Walt Disney.
4.Disney s films were very popular and he won many………………… for them.
5.As a young boy, Disney s …………………………………. was to make films and cartoons.


REAGOWANIE JĘZYKOWE

Zadanie 6( 3 pkt)
Każda z grup losuje scenki sytuacyjne. Zadaniem każdej z grupy jest odegranie zaistniałej sytuacji i zaprezentowanie jej dla kolejnej grupy. Każda z grup odgrywa scenkę dla kolejnej grupy 1 dla 2, 2 dla 3, 3 dla 1. Zadaniem każdej z grup jest dopasowanie 3 reakcji do zaistniałej sytuacji. Każda z grup otrzymuje po 1 punkcie za poprawną pod względem gramatycznym i logicznym reakcję.

1……………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………..

Sytuacja 1
Jesteście z koleżanką w kawiarni, prowadzicie rozmowę. Kelnerka podchodzi do stolika i przyjmuje zamówienie. Zamawiasz do picia kawę oraz spaghetti z pomidorami, cebulą oraz podwójną porcją sera. Kelnerka podaje jednak kawę i kurczaka z frytkami.

Sytuacja 2
Matka wraz z dzieckiem przebywają w kuchni gotując obiad. Dziecko i matka prowadzą rozmowę gdy dziecko oblewa się gorąca wodą i płacze.

Sytuacja 3
Jesteś na przyjęciu urodzinowym i zjadłaś zbyt dużo słodyczy. Twój stan zdrowia zmienia się zaczyna cię boleć głowa i brzuch.

Sytuacja 4

Jesteście w klasie na lekcji historii. Nauczyciel prowadzi lekcję, omawia dany temat a jeden z uczniów przeszkadza w prowadzeniu lekcji. Nauczycielka zwraca uwagę uczniowi.

Sytuacja 5

Jesteście w sklepie spożywczym na zakupach. Robiąc zakupy zauważasz, że osoba obok próbuje ukraść jakąś rzecz ze sklepu. Podchodzisz do tej osoby i zwracasz mu uwagę.

Sytuacja 6

Spotykacie się z koleżanką i proponujesz jej wspólny spacer po lesie. Podczas spaceru rozmawiacie i przez nieostrożność twoje koleżanka przewraca się i łamie nogę.


Słownictwo do tekstu:

well – known – dobrze znany
charakter- postać
entertain – zabawiać
grow up – dorastać
drowings – rysunki, szkice
art – sztuka
advertisment - reklama
set up – rozpoczynać
amazing – niesamowity
include – zawierać
share - dzielić

Zasady współpracy w grupie:


1.Każda z grup zdobywa punkty na zasadzie rywalizacji grup.
2.Współpraca w grupie odbywa się na zasadach fair play.
3.Każdy uczestnik odpowiada za sukces drużyny.
4.Wybieracie przedstawiciela grupy, który będzie ją reprezentował ale pozostałe osoby mają prawo wypowiadania się w imieniu grupy i zdobywania punktów.
5.Grupa zdobywa punkty na podstawie których zostanie oceniona.
6.Pamiętaj aby swoim zachowaniem nie utrudniać pracy innym uczestnikom.


Powodzenia !!!


PUNKTACJA

NR ZADANIA ILOŚĆ PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA
ZADANIE 1 3 pkt
ZADANIE 2 5 pkt
ZADANIE 3 6 pkt
ZADANIE 4 8 pkt
ZADANIE 5 5 pkt
ZADANIE 6 3 pkt

Punktacja:

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania 30 pkt

Bardzo dobry – grupa która uzyskała największa ilość punktów
Dobry – grupa uzyskująca niższą ilość punktów
Dostateczny – grupa uzyskująca mniejsza ilość punktów
Dopuszczający – grupa uzyskująca mniejsza ilość punktów

Grupa która zdobyła najmniejsza ilość punktów lub ich nie zdobyła otrzymuje dodatkowe zadanie do wykonania w charakterze pracy domowej, zgodne z tematyką lekcji i celami zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.