X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1097
Przesłano:
Dział: Artykuły

Twórczy lider - Akademia Zarządzania

Myślenie twórcze może przynieść wymierne korzyści każdemu zarządzającemu:
• bardziej efektywne wykorzystanie swojego czasu,
• zwiększenie motywacji pracowników,
• stworzenie pracownikom warunków do rozwoju,
• poprawę świadczonych usług i lepsze dostosowanie tych usług do potrzeb klientów,
• skuteczne rozwiązanie problemów organizacyjnych , wychowawczych, dydaktycznych,
• zredukowanie kosztów albo pozyskiwanie nowych źródeł finansowania,
• zmianę obrazu instytucji i sposobu postrzegania jej przez środowisko i potencjalnych klientów,
• nowe możliwości przetrwania na rynku , zabezpieczające ,,przeżycie" instytucji w niesprzyjających warunkach,
• efektywniejsze szkolenia pracowników,
• większą satysfakcję i zadowolenie pracowników.


RÓŻNE SPOSOBY TWÓRCZEGO MYŚLENIA :

KWESTIONOWANIE WŁASNYCH PRZEKONAŃ

- Przyjmij za pewnik, że wiele twoich przekonań jest już nieaktualnych . Stawiaj sobie pytania , czy sytuacja nie zmieniła się na tyle , że warto zmienić poglądy?
- Pomyśl , w jaki sposób na ten problem i twoje przekonania spojrzałby ktoś z zewnątrz?
- Pobaw się w ,,adwokata diabła" . Zakwestionuj wszystkie elementy swoich przekonań i swoich decyzji.

ZADAWANIE PYTAŃ
- Zacznij od zadawania pytań otwartych , które wymagają rozbudowanych odpowiedzi , zamiast tylko ,,tak" lub ,,nie".
- Czasami potrzebna jest sekwencja pytań , podobna do rozmowy z małym dzieckiem.

ZMIANA PUNKTU WIDZENIA
- Spójrz na problem z innej , niż własna , perspektywy np. pomyśl w jaki sposób dane zagadnienie widzą uczniowie albo rodzice.
- Możesz przedstawić swój problem w sposób graficzny ( mapy myśli, rysunki , diagramy ).

WYKORZYSTANIE NIEBANALNYCH POMYSŁÓW
- Spróbuj znaleźć powiązanie między dowolnym przedmiotem a problemem , który musisz rozwiązać.
- Szukaj przykładów w zupełnie innych organizacjach . Zadaj sobie pytanie : ,,Czego mogę się nauczyć od innych organizacji pozarządowych ? Dlaczego do stowarzyszenia członkowie przychodzą dobrowolnie i pracują z satysfakcją?

PRZYSTOSOWANIE , UDOSKONALANIE
- Gromadź ciekawe informacje nawet z zupełnie odległych dziedzin .
- Kontaktuj się z ludźmi z innych branż.
- Pogłębiaj te działania , które stanowią silne strony organizacji.

ZMIANA ZASAD
- Spisz wszystkie reguły obowiązujące w twojej organizacji.
- Potem wspólnie z innymi pracownikami , ale również z klientami , zastanów się , które z tych zasad można zmienić albo zupełnie odrzucić.

TWÓRCZOŚĆ A INNOWACYJNOŚĆ

Innowacja , to zmiana , która poprawia sytuację , ułatwia działanie , podnosi efektywność . Możliwości wdrażania innowacji w szkole jest bardzo wiele :
- Można wprowadzać zmiany organizacyjne.
- Potrzebne są zmiany programowe.
- Konieczne są innowacje metodyczne .
- Przydałyby się zmiany w zakresie relacji międzyludzkich.

Zmiana to przejście w inny stan czy też wdrożenie innych zasad działania.
Celowa zmiana , nastawiona na uzyskanie lepszych efektów, to innowacja.
Innowacja wymaga twórczego myślenia , dzięki któremu udaje się znaleźć nowe rozwiązanie.
Realizacja twórczych projektów czy innowacji wymaga przestrzegania kilku wskazówek :
• Jeśli pomysł wydaje się bardzo nowatorski lepiej wdrażać go na małą skalę .
• Dokładnie analizuj efekty spodziewane i niespodziewane . Ale wystrzegaj się pochopnej oceny . Często rezultaty innowacji pojawiają się dopiero po pewnym czasie . Zbytni pośpiech może spowodować za wczesne wycofanie się z nowego rozwiązania.
• Ocena innowacji nie oznacza jedynie badania uzyskanych efektów . Trzeba spróbować porównać , co by było , gdyby tej innowacji szkoła nie wdrożyła.
• Zawsze miej przygotowany plan awaryjny. Jeśli nowy pomysł nie przynosi rezultatów , wycofaj się w odpowiedniej chwili. I szukaj czegoś lepszego.

TWÓRCZE ZESPOŁY

Przekształcenie swoich pracowników w uczestników twórczego zespołu wymaga świadomego działania lidera .Twoja w tym głowa , aby utrzymywać wysoki zapał i zachęcić do proinnowacyjnych działań .
Jak to zrobić - to proste :
• Zespoły muszą mieć odpowiednią wielkość . Zbyt duże tracą spójność, za małe mają problem z podziałem zadań ( najlepsze są grupy 5-8 osobowe).
• Najlepiej pracują zespoły , które mają przed sobą jasno określony cel i swobodę w doborze metod jego osiągania. Cel powinien stanowić wyzwanie, a członkowie zespołu muszą szukać nowych rozwiązań, a nie powielać stare.
• Najlepszym zadaniem dla zespołu jest realizacja projektu. Projekt ma początek i koniec, jasno ustalony cel, określone rezultaty końcowe, harmonogram działań, policzone koszty. Łatwo w takiej pracy o podział obowiązków i o współpracę w ich wykonaniu.
• Szef może pozostawić zespołowi swobodę , ale musi interesować się jego pracą , sukcesami i kłopotami. Powinien pamiętać o słowach zachęty , pochwałach i aprobacie. Nie powinien natomiast rozwiązywać za zespół jego problemów , ani występować w roli arbitra przy rozstrzyganiu konfliktów.

TWÓRCZY LIDER - CHARAKTERYSTYKA :

1. Inspiruje swoich pracowników.
2. Uważnie słucha innych.
3. Tworzy ekscytującą wizję.
3. Przeznacza czas na plany strategiczne.
4. Traktuje pracowników jak partnerów.
5. Oczekuje twórczego poszukiwania nowych rozwiązań.
6. Zachęca do wyrażania odmiennego zdania .
7. Koncentruje się na ludziach.
8. Nagradza kreatywność i podejmowanie ryzyka.
9. Buduje kreatywne zespoły.
10. Zewsząd czerpie pomysły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.