X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1079
Dział: Gimnazjum

Ocena środowiska przyrodniczego Polski dla rozwoju gospodarczego - klasa III

Cel lekcji:
Cele szczegółowe:
- wskazać na podstawie mapy fizycznej wyżyny w Polsce i nazwać je
- wskazać najważniejsze punkty wysokościowe, nazwać krainy geograficzne sąsiadujące z Polskimi wyżynami
- wymienić na podstawie mapy geologicznej w atlasie szkolnym z jakich skał zbudowane są wyżyny Polski
- na podstawie mapy klimatycznej wymienić klimat występujący na danych wyżynach
- wymienić na podstawie mapy gleb jakie gleby występują na poszczególnych wyżynach
- na podstawie mapy z roślinnością wymienić jaka roślinność występuje na wyżynach
- ocenić możliwość rozwoju gospodarczego poszczególnych wyżyn

Metoda: pogadanka

Forma pracy: grupowa

Środki dydaktyczne: atlas szkolny, slajdy, skały, mapa fizyczna


Tok lekcji

1. Część wstępna organizacyjna
- sprawdzenie obecności uczniów
- zapis tematu przez uczniów

2. Nawiązanie do tematu .
- Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela odpowiadają na zadane im pytania

- Wybrani uczniowie podchodzą do mapy fizycznej Polski i wskazują wyżyny Polski

- Opisują położenie geograficzne względem poznanych wcześniej krain jak również opisują elementy rzeźby uwzględniając najwyższe wzniesienia

- Podział na grupy

- Każda z grup przedstawia zadania.

Grupa I – na podstawie mapy geologicznej opisać skały budujące poszczególne wyżyny oraz na podstawie mapy gospodarczej z atlasu opisać zasoby surowców mineralnych.

Grupa II- na podstawie mapy klimatycznej opisać warunki klimatyczne biorąc pod uwagę roczne temperatury , długość okresu wegetacyjnego na wyżynach Polski i wskazać wyżynę o najkorzystniejszych i najmniej korzystnych warunkach klimatycznych . Ocenić poszczególne wyżyny w skali od 0-5 dla rozwoju gospodarczego

Grupa III- na podstawie mapy gleb opisać gleby występujące na wyżynach, wskazać wyżynę o najlepszych i najsłabszych glebach dla rozwoju gospodarczego i ocenić wyżyny

Grupa IV- na podstawie mapy z roślinnością , opisać roślinność występującą na poszczególnych wyżynach Polski. Wskazać wyżynę o największych i najmniejszych zasobach leśnych i ocenić poszczególne wyżyny dla rozwoju gospodarczego

3. Ewaluacja
- pytania
- uczniowie dostają pracę domową w formie notatki, którą wkleją w zeszycie
- ocena aktywności uczniów

4. Podsumowanie wiadomości:
- uczniowie dostają pracę domową w formie notatki
- uczniowie otrzymują pracę domową:
- ocena aktywności uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.