X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10719
Przesłano:

Własności kwadratów i prostokątów. Scenariusz lekcji w kl. IV z elementami oceniania kształtującego

Temat: Własności kwadratów i prostokątów.

Cele lekcji:
- główny: poznanie własności kwadratów i prostokątów
- operacyjne:
• uczeń odróżnia kwadraty i prostokąty spośród innych wielokątów
• uczeń rysuje kwadraty i prostokąty o zadanych bokach lub przekątnych
• uczeń posługuje się pojęciami wierzchołek, bok, kąt wewnętrzny, przekątna
• uczeń stosuje pojęcia: prostopadłość i równoległość odcinków
• uczeń potrafi opisać własności kwadratów i prostokątów
• uczeń doskonali umiejętności manualne

Cele dla ucznia:
Po tej lekcji:
o umiem wskazać wierzchołki, boki, kąty wewnętrzne i przekątne w kwadracie i prostokącie
o potrafię wskazać boki równoległe i prostopadłe
o umiem wymienić własności kwadratów i prostokątów
o potrafię narysować zadany kwadrat lub prostokąt

„Nacobezu” :
• czy umiesz wymienić własności kwadratów i prostokątów
• czy umiesz narysować te figury, gdy będziesz mieć zadaną długość boków lub przekątnych
• czy umiesz zaznaczyć boki, wierzchołki, kąty wewnętrzne, przekątne

Pytanie kluczowe – kwadrat jest szczególnym przypadkiem prostokąta czy odwrotnie?

Metody pracy: pogadanka, mapa mentalna, ćwiczenia
Środki dydaktyczne: karty pracy, papierowe kwadraty i prostokąty, przyrządy geometryczne
Formy organizacyjne: praca równym frontem, praca parami, praca indywidualna


Przebieg zajęć:
I. Część wstępna - sprawy organizacyjne.
- sprawdzenie obecności,
- sprawdzenie pracy domowej,
- zapisanie tematu lekcji,
- przedstawienie celów lekcji,
- przedstawienie „nacobezu”.

II. Część zasadnicza:
1.Ćwiczenia na rozpoznawanie prostokątów i kwadratów spośród innych figur.
Uczniowie na kartach pracy mają szereg narysowanych figur - kolorują tylko kwadraty i prostokąty.

2.Wskazywanie głównych elementów figur.
Uczniowie zaznaczają na rysunkach boki, wierzchołki, kąty wewnętrzne oraz przekątne. Zaznaczają również boki prostopadłe i równoległe.

3.Poznanie własności kwadratów i prostokątów.
Uczniowie dostają wycięte z papieru kwadrat i prostokąt, a także karteczki z własnościami tych figur. Odpowiednio przyporządkowują karteczki i przyklejają do zeszytu.

4.Ćwiczenia w rysowaniu kwadratów i prostokątów o zadanych własnościach.
W zależności od pozostałego czasu uczniowie rysują figury o podanych długościach boków lub przekątnych.

III. Część końcowa
1.Podsumowanie lekcji połączone z oceną koleżeńską.
Jako podsumowanie lekcji uczniowie rozwiązują dwa zadania.
Zadania na podsumowanie lekcji:
1. Zaznacz zdania prawdziwe:
a) Prostokąt ma wszystkie kąty proste.
b) Kwadrat ma wszystkie boki różnej długości.
c) Przekątne prostokąta są równe i zawsze prostopadłe.
d) Kwadrat ma trzy wierzchołki.
e) Prostokąt ma dwie pary boków równoległych.
2. Narysuj prostokąt o boku długości 2cm i drugim o 3cm dłuższym.

Uczniowie sprawdzają sobie nawzajem rozwiązania.

2. Zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.