X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10702
Dział: Przedszkole

Mały Artysta - program koła plastycznego

Opracowała: Ewa Kołodziejczyk

WSTĘP

Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.
Dostrzegając powyższe wartości postanowiłam opracować program koła plastycznego, który pozwoli dzieciom tworzyć, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, poznawać nowe techniki plastyczne oraz ciekawie spędzać czas.

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Zajęcia plastyczne odbywają się 2 razy w miesiącu przez ok. 60 minut, prowadzone będą społecznie, nieodpłatnie. Przeznaczone są dla chętnych dzieci z grupy I. Etapy działań zawierają propozycje podzielone na kolejne miesiące. Jest to plan otwarty, gdyż będę wykorzystywać pomysłowość i kreatywność dzieci. Przy konstruowaniu programu wykorzystano :J. Andrzejewska, J. Wierucka „Razem w przedszkolu - program wychowania przedszkolnego”

KORZYŚCI DLA PLACÓWKI

• Promowanie przedszkola w środowisku poprzez poszerzoną ofertę edukacyjną.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

• Rozwijanie kreatywności.
• Samorealizacja dająca poczucie satysfakcji.
• Inspiracja dla twórczych rozwiązań.
• Zapewnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej.

KORZYŚCI DLA DZIECKA

• Rozwijanie dziecięcych talentów.
• Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych u dzieci.
• Inicjowanie działań wspomagających rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie.
• Wyrażanie własnej kreatywności.
• Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.

CELE:

• Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych.
• Stymulowanie procesów wyobraźni i samodzielnego, twórczego myślenia.
• Kształcenie wrażliwości estetycznej, aktywności intelektualnej oraz samodzielności.
• Rozwijanie pomysłowości i oryginalności.
• Wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów.
• Rozwijanie sprawności manualnych.
• Kształcenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastycznymi dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawienia określonych treści.
• Wzbogacanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych.
• Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi oraz umiejętne ich łączenie w swoich pracach.
• Wiązanie treści i form działania plastycznego z całym kształceniem przedszkolnym.
• Uczestniczenie w konkursach plastycznych.
• Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

• Inspirowanie dzieci utworami literackimi, muzycznymi.
• Oglądanie reprodukcji dzieł plastycznych.
• Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.
• Zabawy z kolorem – mieszanie kolorów.
• Przygotowywanie upominków na różne okazje.
• Projektowanie i wykonywanie płaskich form użytkowych.
• Projektowanie i wykonywanie przestrzennych form użytkowych.
• Przedstawianie scen inspirowanych przeżyciami, porami roku.
• Zachęcanie do udziału w konkursach.
• Wypowiedzi na temat własnych prac, samoocena.

Metody i formy pracy

Metody, techniki oraz formy aktywności indywidualnej czy zbiorowej stosowane przy realizacji programu mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby dzieci, rozwijać indywidualne zdolności oraz zainteresowania. Toteż pomocne w realizacji programu są metody wspierania aktywności twórczej i edukacyjnej uczniów.

W realizacji tego programu proponuję następujące metody:
• Metodę działania praktycznego.
• Metodę doświadczeń i eksperymentów.
• Metodę pokazu, obserwacji.

Metody te pozwolą dzieciom na nabywanie nowych umiejętności i wiadomości, motywując jednocześnie do dalszych działań.
W pracy z dziećmi wykorzystałam formę indywidualną, grupową i zespołową, dzięki którym będą doświadczać nowych możliwości tworzywa, wspólnego planowania zadania uwzględniając jednocześnie różne potrzeby i możliwości członków grupy.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Plastyka:

• Rysowanie na różnych formatach papieru-kredkami, flamastrami, kredą
• Nabywanie umiejętności rysowania obrazów z tłem z wykorzystaniem całej powierzchni.
• Tworzenie i nazywanie swoich obrazów.
• Malowanie farbami na różnych powierzchniach i kształtach podkładów-karton, płótno, tektura, gazeta-różnymi narzędziami. Malowanie przy sztalugach , na podłodze przy stolikach. Zestawienie i mieszanie barw.
• Lepienie z gliny, masy solnej, modeliny, plasteliny, ciastoliny form płaskich i przestrzennych.
• Wyrażanie swoich przeżyć i wiedzy o świecie w pracach inspirowanych literaturą, muzyką.

2. Wiadomości z zakresu sztuk plastycznych:

• Podstawowe środki wyrazu plastycznego: kreska, plama, barwa, faktura, przestrzeń.
• Barwy podstawowe, pochodne, czyste i złamane.
• Kompozycja jako organizacja płaszczyzny.
• Walor.
• Faktura powierzchni.

PLANOWANE DZIAŁANIA TWÓRCZE-TEMATY, TECHNIKI


PAŹDZIERNIK

• Omówienie sposobów korzystania z pracowni oraz zasad bezpieczeństwa.
• „Drzewko Przyjaźni”- malowanie dłoni farbami plakatowymi i odciskanie śladu na dużym kolorowym kartonie.
• „Barwy jesieni”- używanie ciepłych barw, łączenie kolorów, nauka mieszania kolorów na palecie, tworzenie kolorów pochodnych, nazywanie tych kolorów.
• Wykonywanie z tworzywa przyrodniczego różnych postaci: ludzików, zwierzątek, ptaszków. ( wykorzystanie kasztanów, żołędzi, patyczków, piórek plasteliny i jarzębiny

LISTOPAD

• 1.Lepienie z masy solnej różnych kształtów. Nazywanie wytworów swojej pracy. Malowanie po wyschnięciu, wybieranie odpowiedniego koloru farb./np. jeż/
• „Czarodziejskie duszki”- nawiązanie do Halloween- wycinanie i ozdabianie duszków z kolorowego kartonu.
• „Lampion”- ozdabianie szklanych słoiczków farbami do malowania na szkle.


GRUDZIEŃ

• Samodzielne wykonywanie ozdób świątecznych z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów: papieru, wstążek, cekinów i innych nieużytków.
• „Wyczarowane z makaronu”- wykonywanie rozmaitych wzorów z różnego rodzaju makaronu, łączenie za pomocą kleju.


STYCZEŃ

• Malowanie abstrakcyjnych kompozycji za pomocą kulki namoczonej w farbie. Turlanie kulki w pudełku po czekoladkach wyłożonym kartką.
• „Wyczarowane z drewnianej łyżki”- wykonywanie kukiełek, zwierzątek i innych postaci z drewnianych łyżek różnej wielkości

LUTY

• „Zimowy krajobraz”- tworzenie kompozycji rytmicznych – stemplowanie, doklejanie gotowych elementów, dorysowywanie przez siebie wymyślonych kształtów.
• „Wyczarowane z papierowej tacki”- tworzenie różnych wzorów na bazie papierowej tacki różnego kształtu i wielkości.

MARZEC

• „Wesoły wazonik”- ozdabianie szklanego słoiczka techniką Decupage- zapoznanie z nową techniką.
• „Wiosenne kwiaty”- witraże. Zapoznanie z postacią S. Wyspiańskiego, twórcą witraży.

KWIECIEŃ

• Wykonywanie okolicznościowych ozdób i dekoracji z okazji Świąt Wielkanocnych z użyciem różnorodnego materiału.
• Wykorzystanie odpadów czystych ekologicznie do rozwijania wyobraźni dziecięcej./gazetowe stworki, kukiełki/

MAJ

• „Prezent dla mamy”- lepienie z modeliny.
• „Nakładane obrazy”- tworzenie obrazu z kolorowych gazet na bazie ludzkiej głowy. Wprowadzenie pojęcia „portret”

CZERWIEC

• „Wiosenna łąka”- orgiami płaskie.
• „Płyną chmurki po niebie” – etapy pracy z zastosowaniem systemu „Edukacja przez ruch.”


Oczekiwane efekty aktywności plastycznej dzieci

W wyniku tej formy aktywności dziecko:

-potrafi posługiwać się różnymi rodzajami kredek, pędzlem i farbą
-umiejętnie „miesza” kolory, tworząc nowe barwy
-potrafi lepić określone kształty z masy solnej, modeliny, ciastoliny
-sprawnie posługuje się nożyczkami
-podejmuje działania niestandardowe dla osiągnięcia zamierzonych celów
-tworzy przestrzenne formy z różnego rodzaju materiałów i nieużytków
-posługuje się podstawowymi terminami z dziedziny sztuki
-wypowiada się na temat własnych upodobań artystycznych

EWALUACJA KOŃCOWA
- opinia rodziców na temat prezentowanych umiejętności przez dzieci
- zgromadzone prace plastyczne dzieci
- obserwacje własne dotyczące nabytych przez dzieci wiadomości i umiejętności z zakresu
Wychowania przez sztukę
- ankieta dla rodziców
- wywiad dla dziecka uczęszczającego na zajęcia plastyczne
ANKIETA DLA RODZICA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE
1. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia plastyczne? ( podkreśl właściwą odp.)
a. TAK
b. NIE
2. Jak Państwo oceniacie poziom prowadzonych zajęć ( proszę zaznaczyć X właściwą odp.)
Bardzo dobry
Zadowalający
Niewystarczający
3. Czy Państwo uważają, że tego typu dodatkowe zajęcia są potrzebne?
A. TAK
B. NIE
WYWIAD DLA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE
1.Czy lubisz chodzić na zajęcia plastyczne?
A. TAK
B. NIE
2, Czego uczysz się na tych zajęciach?
3. Dlaczego chodzisz na zajęcia plastyczne?
4. Narysuj odpowiednią mimikę swojej twarzy po zajęciach


Bibliografia:

1. Anna Jabłońska - „Techniki plastyczne dla dzieci”.
2. Janina Lewicka - „100 technik plastycznych”.
3. Dorota Krysakowska - „Maluję, rysuję, wycinam...”.
4. Anna Miziurska - „Kalendarz plastyczny w przedszkolu”.
5. Sylwia Dorance (przekład J. Zając i T. Zielińska) -
„Zajęcia twórcze w przedszkolu. Przedmioty i obrazy”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.