X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10628
Przesłano:

"Katar" - scenariusz zajęć prozdrowotnych z wykorzystaniem literatury dziecięcej

Scenariusz zajęć prozdrowotnych z wykorzystaniem literatury dziecięcej przeprowadzonych w świetlicy szkolnej z uczniami klas I-III.

Temat: Katar

Cel główny: Kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz nawyków kulturalnego zachowania.

Cele operacyjne:
wiadomości - uczeń:
- wie, że katar jest zaraźliwy,
- rozumie, że zawsze, a szczególnie w czasie kataru należy mieć przy sobie chusteczki,
- wie, że należy zasłaniać buzię w czasie kichania,
- potrafi wymienić zachowania, które sprzyjają przeziębieniom,
- potrafi podać przykłady zachowań służących zachowaniu zdrowia,
- wie, że zużytą chusteczkę należy niezwłocznie wyrzucić, nie - pozostawiać na stoliku, szafce itp.
umiejętności - uczeń:
- potrafi wypowiedzieć się na temat czytanego wiersza,
- potrafi wziąć udział we wspólnej interpretacji wiersza,
- umie wyciąć narysowaną na kartce chusteczkę,
- potrafi ozdobić chusteczkę według wzoru,

Metody pracy: pogadanka, swobodne wypowiedzi, słuchanie tekstu literackiego, praca plastyczna.

Formy pracy: indywidualna, zespołowa, eksponująca,

Środki dydaktyczne: tekst wiersza Katar Jana Brzechwy, różne rodzaje chusteczek i chustek, białe kartki z rysunkiem chusteczki dla każdego ucznia, kredki, nożyczki.

Czas zajęć: 45 minut


Przebieg zajęć:

1. Przywitanie.

2. Rozmowa o jesiennej niepogodzie i związanymi z tym konsekwencjami (przeziębienia, kaszel, katar, gorączka). Jak się czujemy kiedy mamy katar?
Czy możemy zapobiegać chorobom? Czy mamy na to wpływ?
Podkreślenie, jak ważne jest odpowiednie zachowanie tj. wychodzenie na dwór w odpowiednim ubiorze.

3. Co robić, kiedy już jesteśmy przeziębieni i mamy katar? Swobodne wypowiedzi dzieci . Uogólnienie zebranych informacji.

4. Prezentacja wiersza Katar. Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów. Czytanie przez nauczyciela.

5. Rozmowa z dziećmi na temat zachowania postaci występujących w wierszu, przenoszeniu choroby, minimalizowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się choroby (używanie chusteczek, zasłanianie buzi) .

6. Powtórne czytanie wiersza, włączenie dzieci w jego interpretację (dzieci po każdym wersie mówią a-psik!).

7. Pokaz różnego rodzaju chustek i chusteczek (chusteczka dziecięca, damska, męska, na głowę, na szyję). Określanie do czego służą.

8. Praca plastyczna. Wycinanie przez dzieci kształtu chusteczki naniesionego na papier. Kolorowanie elementów ozdobnych według własnego wyboru.

9. Zakończenie zajęć. Przypomnienie o tym jak można dbać o zdrowie, jak się zachowywać w czasie kataru. Wspólna interpretacja wiersza.

Opracowała:
mgr Anna Piotrowska
nauczyciel bibliotekarz
Szkoła Podstawowa im. ks. Wł. Demskiego
W Straszewie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.