X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10600
Przesłano:

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100 - rozwiązywanie zadań i zagadek matematyczno-logicznych. Scenariusz zajęć otwartych

Klasa III c

Data :2010-11-24

Blok tematyczny: Potrafimy dbać o zdrowie.

Temat dnia : Drobnoustroje czyhają wszędzie.

Temat zajęć: Mnożenie i dzielenie w zakresie 100-rozwiązywanie zadań i zagadek matematyczno-logicznych.

Edukacja: matematyczna, ruchowa, polonistyczna.

Cele ogólne:
-doskonalenie sprawności w zakresie dodawania , odejmowania ,mnożenia i dzielenia liczb
-rozwijanie logicznego myślenia,
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
Cele operacyjne:
Uczeń :
- dodaje ,odejmuje, mnoży i dzieli liczby w zakresie100 ,
-stosuje kolejność wykonywania działań,
- rozwija procesy myślowe związane z analizą, syntezą i wnioskowaniem
-doskonali rachunek pamięciowy,
- zna wielokrotności danej liczby,
-tworzy zbiory równoliczne
-rozwiązuje zadania i zagadki matematyczno-logiczne,
-zna i stosuje zasady ortograficzne w pisowni liczebników,
-przestrzega ustalonych reguł

Metody pracy: rozmowa, ćwiczenia rachunkowe, metoda problemowa, prezentacja, burza mózgów.

Formy pracy: indywidualna jednolita, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: Karty pracy dla każdego ucznia, zegar, kartoniki z liczbami, podręcznik do matematyki, ,Już w szkole”

Czas trwania :45 minut
Prowadząca: Liliana Tobys

Przebieg zajęć

1.Trening myślowy-rozwiązywanie zadań i zagadek matematyczno logicznych
*Trzy jabłka.
Dwaj ojcowie i dwaj synowie zjedli razem trzy jabłka, każdy po całym. Jak to możliwe?

*Ile kotów?
W pokoju są cztery kąty, a w każdym kącie siedzi kot. Naprzeciw każdego kota siedzą trzy koty. Na ogonie każdego kota siedzi jeden kot. Ile jest kotów w tym pokoju?

*Drwale tną pień na kawałki długości 1 metra. Opiłowanie każdego kawałka trwa jedną minutę. W czasie ilu minut potną na kawałki pień długości 5 metrów?

2.Zagadki matematyczne. Liczby i zegar.
Nauczyciel zawiesza na tablicy tarczę zegara bez wskazówek. Proponuje uczniom następujące zagadki:
-Ile wynosi suma wszystkich liczb umieszczonych na tarczy zegara?(78)
-Ile wynosi suma trzech (czterech )kolejnych liczb umieszczonych na tarczy zegara ,jeżeli pierwszą liczbą jest 4 ?
-Ile wynosi iloczyn tych liczb?
-Jak podzielić dwoma liniami prostymi tarczę zegara tak, aby w każdej jej części suma tych liczb była taka sama-(suma ta wynosi 26.Linie podziału dzielą tarczę na trzy części: pierwsza część to liczby 11,12,1,2; druga część to liczby 9,10,3,4;w trzeciej są liczby 5,6,7,8.
-Jak podzielić tarczę zegara jedną linią prostą, aby suma liczb w każdej części była taka sama? (Suma ta wynosi 39.Linia podziału biegnie między liczbami 9 a10 i 3 a 4.)

3.Rozwiązanie zagadki matematycznej z hasłem ,,Wylicz i uporządkuj alfabetycznie” -pisownia liczebników.
-Wykonaj poszczególne działania, a wyniki zapisz w pełnym brzmieniu. Następnie uszereguj je alfabetycznie wraz z literami. Litery te czytane pionowo utworzą rozwiązanie.(LEKARKA)

63:7+18:9= K
36 - 4∙ 9= A
64:8 +33 : 3 = E
30 – (3∙7-6)= R
72:9-24:6= L
(13+3∙9) :5= A
6∙6 - 5∙6= K
4. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa -wykorzystanie wiadomości matematycznych w zabawie ruchowej.
(Dzieci losują jabłuszka z numerkami, swobodnie spacerują po sali. Na sygnał ,,parzyści” ustawiają się pod tablicą ,a nieparzyści zastygają w bezruchu.
Następnie powracają do zabawy. Na sygnał ,,nieparzyści”- unoszą ręce do góry ,a parzyści kucają.
-Dzieci dobierają się w pary i samodzielnie proponują działanie związane ze swoimi numerkami (mnożenie, dzielenie ,dodawanie ,odejmowanie) i podają wynik.
- Uczniowie spacerują po sali na hasło ,,stop”- nauczyciel wywołuje np. liczby podzielne przez trzy, cztery, pięć oraz dzielniki liczb 13,17,18,24.
-Nauczyciel wzywa do siebie wielokrotności liczby 5,7,

5.Praca z podręcznikiem -rozwiązywanie zadań str.19.

6.Podsumowanie lekcji

Hasło: Sprawnie mnożę, sprawnie dzielę – z tego powodu się weselę!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.