X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10517
Dział: Przedszkole

Plan miesieczny na grudzień dla 4 - 5 latków wg nowej podstawy

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCEJ
na podstawie programu wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu” 2009r J. Andrzejewska, J. Wierucka

MIESIĄC: grudzień 2010
ODDZIAŁ II „STERNICY” (4-5 latki)
NAUCZYCIELKA: HANNA WĘDROWSKA-SARAMAK


TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
1) WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY - MOJE ULUBIONE WIERSZE I BAJKI
2) DO CZEGO POTRZEBNY JEST PRĄD?
3) W CAŁYM DOMU PACHNIE LASEM, BO JUŻ ŚWIETA SĄ ZA PASEM

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Wprowadzenie nastroju oczekiwania i udział w przygotowaniach do przedszkolnej uroczystości spotkania z Mikołajem
2. Pobudzanie aktywności językowej dzieci – rozwijanie umiejętności określania cech przedmiotów za pomocą przymiotników
3. Tworzenie okazji do rozwijania ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej
4.. Zapoznawanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia – wyzwalanie nastroju radości
5. Zachęcanie do wyrażania własnych marzeń za pomocą różnych środków wyrazu
6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Literatura dodatkowa:
1. Podstawa programowa (Rozporządzenie z czerwca. 2009r)
2. Program „Razem w przedszkolu” 2009r J. Andrzejewska, J. Wierucka
3. Program własny „Bajkowym świecie baśni”
4. Program własny „Program pożądanych zachowań dziecka w p-lu, domu, grupie rówieśniczej”
5. Materiały metodyczne I. Majchr i met Dennisona
oraz
1) M. Bogdanowicz, W co się bawić z dziećmi?, 2) K. Wlaźnik, Wychowanie fizyczne w przedszkolu, 3) S. Moliere, Metodyka Wychowania fizycznego w przedszkolu, 4) H. Kruk, Wybór literatury dla dzieci, 5) D. Klimkiewicz, Zagadki dla dzieci. 6. Kalendarz muzyczny, 7.Wychowanie fizyczne w p-lu, 8. Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

Współpraca z rodzicami:
1. Pomoc rodziców w zorganizowaniu spotkania z Mikołajem
2. Konsultacje indywidualne - codziennie – w miarę potrzeb i zainteresowania rodziców (podczas schodzenia się i rozchodzenia dzieci).
3. Pomoc rodziców w dostarczaniu materiałów potrzebnych do zajęć
4. Pomoc rodziców w przygotowywaniu ozdób świątecznych na kiermasz
5. Udział rodziców w spotkaniu wigilijnym

Zatwierdzono:


I. WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY - MOJE ULUBIONE WIERSZE I BAJKI 29.11 – 03.12.2010r

CELE GŁÓWNE I ETAPOWE z podstawy programowej:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
1). obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską


Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
Zajęcia dydaktyczne
realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego
Pobyt dzieci na świeżym powietrzu – organizowane zajęcia ruchowe, zabawy ruchowe itp. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, rozmowy z rodzicami

Zabawy met I. Majchrzak – układanie swojego imienia z liter, sylab

Zabawa wzrokowa „Bajkowe pary” – dziecko dobiera pary obrazków, które się uzupełniają treściowo.

Zabawy dowolne wybraną zabawką – dz, utrzymuje porządek podczas zabawy, dokłada zabawki na swoje miejsce
– dz podejmuje różną aktywność, zaprasza do zabawy kolegów, nie zabiera zabawek, używa zwrotów grzecznościowych podczas zabawy z kolegą.

Twórczość słowna dziecka - układanie wierszyków, rymowanek o swoich zabawkach

Zabawy rozwijające percepcję słuchową „O co uderza piłka?”, „ Kto to mówi?”, „Jaki to instrument?” – dziecko trafnie rozpoznaje i nazywa dźwięki i odgłosy docierające do niego z najbliższego otoczenia.

Zabawa konstrukcyjna z klocków „Zamek” – praca zespołowa. Dzieci potrafią pracować w zespole, dzielą się materiałami i wspólnie realizują własne pomysły

1.LOKOMOTYWA – słuchanie wiersza J. Tuwima ilustrowanego na tablicy
4l – wymieni pasażerów lokomotywy.
5L- Dz potrafi w sposób ekspresyjny zinterpretować treść wiersza gestem, słowem, ruchem. Dostrzega zabawny watek wiersza.

2. MÓJ STARY DOBRY MIŚ – słuchanie piosenek z płyty CD, rytmizowanie tekstów
4l - Dz przejawia troskę o swoje zabawki, dz wspomina swoje ulubione zabawki, uczy się kultywowania pamiątek z dzieciństwa. 5l - Ułoży własną melodię do podanego tekstu i odwrotnie.

3. BAJKA O RAKU, ŚLIMAKU I DOBRYM SMOKU – teatrzyk cieni
- Dz słucha z uwagą utworu S.Karaszewskiego podczas oglądania teatrzyku. Opowiada ja własnymi słowami, oceni zachowanie postaci.
5l – powiąże z obrazkiem wyrazy – rak, smok, ślimak.

4. ROBIMY KUKIEŁKI – praca przestrzenna z różnych materiałów
5l - Dz poznaje różne rodzaje kukiełek – marionetki, pacynki, kukiełki oraz rodzaje teatrzyków – kukiełkowy, cieni, lalkowy... Wykona samodzielnie wybrany rodzaj kukiełki ze zgromadzonych materiałów – z rękawicy, butelki, pudełka.

5. ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE – zest wg K Wlaznik
5l - Dz reaguje na polecenia i stosuje się do umówionych sygnałów. Poprawnie wykonuje ćwiczenia rozwijające mięśnie brzucha.

6. GRA W DOMINO – zabawa matematyczna met E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
4l – przestrzega reguł gry w domino, spokojnie oczekuje na swoja kolej, utrwala liczebniki główne
5l - kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie sześciu i wiecej. Dz potrafi rozwiązywać zadania okienkowe.

7. DYZIO MARZYCIEL – rozmowa kierowana na podstawie wiersza D. Gellner
5l - Dz umie werbalnie wyrazić swoje marzenia i uczucia po wysłuchaniu wiersza. Rozumie ważna rolę marzeń w życiu człowieka oraz dążeniu do ich spełnienia.

8. CZTERY SŁONIE – zabawa ilustracyjna, śpiew n-lki
- Dz dostrzega zabawność w treści piosenki, opowie o ulubionej zabawce. Rozumie sens słów: dobroć, troska, koleżeństwo.
4l – dziecko zgodnie i wesoło bawi się przy piosenkach, naśladuje chód niedźwiedzia

9. „STRACH MA WIELKIE OCZY” – malowanie farbami plakatowymi na arkuszach szarego papieru.
- Dz wykona swobodną ekspresję malarską na podany temat
dobierze odpowiednie kolory. Układa czarodziejskie zaklęcia – tworzy rymowanki – nie boje się stracha.

10. ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE – zest wg K. Wlaznik
- Dz. prawidłowo przechodzi z pozycji wysokiej do leżenia przodem oraz porusza się po sali czworakując.
Ćwiczenia poranne (zestaw tygodniowy) – ćwiczenie rytmicznych podskoków przy muzyce, bieg w rozsypce i jeden za drugim

Zabawy na świeżym powietrzu – poznawanie nowego otoczenia przedszkola, urządzeń ogrodowych i ustalanie zasad korzystania z nich
– dz nie oddala się od grupy oraz poza wyznaczony teren.
– ustawia się parami przed wyjściem na podwórko.

Zabawy ruchowe:
orientacyjno – porządkowa „Znajdź sobie parę” – dobieranie się w pary na umówiony sygnał dźwiękowy.
- z elem. biegu „Kogo brakuje wśród nas?” – dziecko dobrze zna swoich rówieśników z grupy i potrafi powiedzieć, jakiego kolegi brakuje.

Spacery w najbliższej okolicy – mali obserwatorzy przyrody – w czasie spaceru obserwowanie chmur (kolor, wielkość, kształt, przemieszczanie się), wiatru z wykorzystaniem chorągiewek (kierunek, siła) i słońca; wyciąganie wniosków z obserwacji zjawisk przyrodniczych.

Czynności przygotowawcze i organizacyjne przed posiłkami
- ustawianie się parami i spokojnie poruszanie się po schodach w drodze do jadalni, dbanie o higienę jamy ustnej.

Samodzielne zjadanie posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole –nie przeszkadzamy kolegom i nie prowadzimy głośnych rozmów

Czynności przygotowawcze i organizacyjne–
samodzielna zmiana obuwia (5l – uczymy się wiązania sznurówek), odkładanie rzeczy do półki.
– 4l- utrwalanie samodzielnego zakładania i zdejmowania ubranek.

Zabawa dydaktyczna „Popatrz i ułóż” – dziecko odtwarza samodzielnie układy przestrzenne demonstrowane przez nauczyciela, ćwiczy spostrzegawczość wzrokową.
Ćwiczenia oddechowe „Walka wiatrów” – dziecko wie, że należy wdychać powietrze przez nos i wydychać przez usta, potrafi na krótko wstrzymać oddech.

Odpoczynek – słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela.

Praca indywidualna i w małych grupach
Percepcja wzrokowa- wyszukiwanie różnic i podobieństw na obrazkach, składanie obrazków z części,

Percepcja słuchowa- rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, z nagrań, odtwarzanie tematów rytmicznych

Orientacja w przestrzeni- układanie wg instrukcji słownej n-la, rysowanie w odniesieniu do wybranego punktu, wierszyki – rysowanki.

Koordynacja wzrok.-ruchowa- rysowanie oburącz, łączenie punktów, zabawy met Dobrego Startu

FORMY PRACY:
1) Indywidualna, zbiorowa, zespołowa,
METODY PRACY:
1) Słowne, oglądowe
2) przykład n-la, poznawanie, doświadczanie, przeżywanie, oglądowa, praktycznego działania,
3) elementy met I.Majchrzak, E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, Dennisona, Dobrego Startu, pedagogika zabawy, Klanza

POMOCE DYDAKTYCZNE: ilustracje, obrazki do pary, nagrania kasetowe i CD, pomoce do zajęć ruchowych (laski, obręcze itp.), materiały plastyczne, emblematy, instrumenty muzyczne, pomoce naturalne, pocztówki, wizytówki z imieniem dziecka,.kukiełki, pacynki, parawan do teatrzyku

Uwagi o realizacji:
........................................
II. DO CZEGO POTRZEBNY JEST PRĄD? 06 – 10.12.2010r

CELE GŁÓWNE I ETAPOWE z podstawy programowej:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
Zajęcia dydaktyczne
realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego Pobyt dzieci na świeżym powietrzu – organizowane zajęcia ruchowe, zabawy ruchowe itp. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, rozmowy z rodzicami

Pokoloruj Mikołaja. Kolorowanie konturu Mikołaja. Trzymanie się linii.

Zabawy samorzutne w kącikach zainteresowań:
Odnoszenie zabawek na wyznaczone miejsce , ład i porządek na sali w trakcie zabawy
- Budowanie z klocków różnego typu i kształtu. porządkowanie po zabawie, segregowanie klocków do odpowiednich pojemników.

- rytmizacja krótkich tekstów i wyrazów: prze – pra – szam, dzię – ku – ję, po – pro – szę.

Moje elektryczne zabawki - zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie korzystania z tych urządzeń. Wymiana między dziećmi.

Oglądanie przyniesione przez dzieci zabawki elektryczne. Rozumienie baterii jako źródła prądu i napędu dla zabawek mechanicznych. Zwrócenie uwagi na ekologiczną utylizacje baterii.
Dbanie o pożyczone zabawki, poszanowanie ich w trakcie zabawy. Unikanie konfliktów.

Gry i zabawy stolikowe- puzzle drewniane, klocki logiczne, układanki domino. Zgodna współpraca, godzenie się z przegraną.

Kolorowanie obrazka – abażur. Zachowanie schematu kolorystycznego wg wzoru - doskonalenie percepcji wzrokowej

Maszyna do szycia. Próby indywidualne szycia na dziecięcej maszynie do szycia. Zapoznanie z przeznaczeniem i budową maszyny. Przeplatanie nitki przez otwory.
5l - Nauka szycia igłą.
1.MIKOŁAJU NASZ – CZY PREZENTY MASZ? – spotkanie z Mikołajem, zabawy integracyjne.
Dz nabywa pewności w rozmowie z Mikołajem – recytuje wierszyki, śpiewa piosenki, wyraża swoje marzenia.
Przeżywa i okazuje radość i zadowolenie ze spotkania z Mikołajem. wprowadzenie nastroju radości i oczekiwania na wizytę Mikołaja

2. DO CZEGO POTRZEBNY JEST PRĄD? – rozwiązywanie zagadek, rozmowa.

4l - Dz rozpoznaje, nazywa i obserwuje działanie wybranych urządzeń elektrycznych i ich efektów (odkurzacz, toster, mikser, żelazko – wyrazy do globalnego czytania).
5l - Dz. rozumie przydatność tych urządzeń w życiu codziennym i niebezpieczeństw związanych z prądem – przypomnienie o zakazie korzystania z nich przez dzieci; ćwiczenie graficzne – łączenie urządzenia z efektami jego działania – próby rysowania linii wężykiem;

3. LATARENKA - wykonywanie lampionu wg wzoru.
4l - nakleja elementy dekoracyjne i łączy w całość, ozdabia kolorową wstążką 5l - Dz wycinana po linii,. Zapoznanie z innym źródłem światła używanym dawniej – lampa naftowa, świeca, oraz z zagrożeniem, jakie niosą (ogień oraz nieostrożność może spowodować pożar).

4. DODAJĘ I ODEJMUJĘ – zab matematyczna met E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
4l – porówna liczebności: więcej, mniej, tyle samo, o jeden wiecej, o jeden mniej.
5l- Dz uważnie słucha złożonych poleceń i poprawnie wykonuje zadania. Ustala wynik dodając po jednym i więcej elementów.

5. ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH wg K. Wlaźnik; 5l - Doskonalenie sprawności ruchowej z wykorzystaniem woreczków dla każdego dziecka, ćwiczenie celności rzutu i celowania.

6. ZABAWKI NA BATERIE – zabawa badawcza, wypowiedzi dzieci
Dz poznaje zasady działania zabawek elektrycznych i na baterie, podkreślenie różnic występujących pomiędzy dużym, niebezpiecznym prądem i małym znajdującym się w baterii, dokonywanie podziału zgromadzonych zabawek na dwie grupy: jedne o napędzie sprężynowym, drugie o napędzie bateryjnym.

7. TROJAK - zabawa taneczna z wykorzystaniem rekwizytów czapek i wianków
5l - Dz poznaje układ figur ludowego tańca śląskiego.
4l - Doskonalenie prawidłowej reakcji dzieci na zmianę rytmu,

8. ODLOTOWY POJAZD – konstruowanie z pudełka
4l - nakleja gotowe elementy na pudełko kartonowe
5l – samodzielnie projektuje pojazd, wykorzystuje różne sposoby łączenia elementów do pudełka kartonowego.

9. JAK WĘDRUJE PRĄD ELEKTRYCZNY? – historyjka obrazkowa, słuchanie utworu J. Tuwima „Pstryk”,
5l - zapoznanie dzieci z miejscem wytwarzania prądu elektrycznego, elektrownia wodna, wiatrowa, cieplna, omówienie znaczenia prądu elektrycznego Wyjaśnienie związku pomiędzy dobrym oświetleniem i dobrym widzeniem;
Ćwiczenia poranne
doskonalenie chodu z wykonywaniem dodatkowych czynności – tupanięcie, klaskanie

Spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wspólne zabawy na urządzeniach ogrodowych – prawidłowe chwytanie za szczebelek, przechodzenie po szczebelkach, zwisy.

Zestaw zbaw porannych wg inwencji dzieci „ Kto szybciej dobiegnie” sprawnościowa.

Zabawa ruchowa” Skaczące piłeczki” skoki obunóż w miejscu.

Zestaw ćwiczeń porannych według inwencji nauczyciela” Pszczółki i misie” – reagowanie na odpowiednie fragmenty melodyczne.

zabawa ruchowa” Pajac skacze” skoki zwarte i rozwarte.

zabawa ze śpiewem „Mało nas” oraz „Siała baba mak”- doskonalenie koordynacji ruchowej poprzez ćwiczenia ruchowo rytmiczne połączone z równoczesnym wypowiadaniem słów,

zabawa ruchowa” Pociągi” reagowanie na umówiony sygnał dźwiękowy

Zabawa ruchowa „ Pieski do budy” reagowanie na sygnał słowny.

zabawa ruchowa” Pociągi” reagowanie na umówiony sygnał dźwiękowy.

zabawa ruchowa „ Misie” z czworakowaniem Czynności organizacyjne, samoobsługowe przed posiłkami Podczas posiłków zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole, zjadanie całych porcji oraz odnoszenie naczyń na umówione miejsce.

Codzienne mycie zębów po posiłkach- zwracanie uwagi na dokładne szczotkowanie i płukanie jamy ustnej.

Relaks z bajką – słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela, muzyka relaksująca, słuchanie bajki z płyty CD.

Czynności porządkowe w sali po skończonej zabawie, segregowanie zabawek, układanie zabawek na półkach.

Praca indywidualna i w małych grupach:
- ćwiczenie umiejętności rozróżniania kierunków, wykonywanie określonych ruchów rąk , nóg i całego ciała;

Percepcja wzrokowa – dobieranie obrazków do pary, odtwarzanie wzorów z mozaiki geometrycznej

Percepcja słuchowa - odtwarzanie analiza sylabowa prostych wyrazów (zagadki słuchowe) prostych rytmów, przeliczanie liczby słyszanych dźwięków

Orientacja w przestrzeni - układanie wg wzoru i z pamięci, utrwalanie stron – lewa, prawa

Koordynacja wzrok.-ruchowa – ćwiczenia sprawności manualnych np. kreślenie linii falistych z lewej strony ku prawej, wykorzystanie „Leniwej ósemki” wg P. Dennisona;
- „żarówka „- rysowanie jedną linią kształtu żarówki.

Lateralizacja - ćwiczenia ruchliwości palców – lepienie, przewlekanie sznurka przez otwory, nawlekanie korali zabawa paluszkami


Porządkowanie w szafkach indywidualnych. Zachęcanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku w rzeczach osobistych.

FORMY PRACY:
1) Indywidualna, zbiorowa, zespołowa,
METODY PRACY:
1) Słowne, oglądowe
2) przykład n-la, poznawanie, doświadczanie, przeżywanie, oglądowa, praktycznego działania, samodz doświadczeń,
3) elementy met I.Majchrzak, E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, Dennisona, pedagogika zabawy, Klanza

POMOCE DYDAKTYCZNE: ilustracje, obrazki do pary, plansze, mapa, globus. pomoce do zajęć ruchowych (laski, kręgle, woreczki, piłki itp.), materiały plastyczne, emblematy, instrumenty muzyczne, zabawki z napędem, latarka, baterie, urządzenia elektryczne, magnetofon, nagrania odgłosów urządzeń

Uwagi o realizacji:
........................................
III-IV. W CAŁYM DOMU PACHNIE LASEM, BO JUŻ ŚWIETA SĄ ZA PASEM 13 – 23.12.2010r

CELE GŁÓWNE I ETAPOWE z podstawy programowej:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku
4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem
1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie
8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
Zajęcia dydaktyczne
realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego Pobyt dzieci na świeżym powietrzu – organizowane zajęcia ruchowe, zabawy ruchowe itp. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, rozmowy z rodzicami

Zabawy w kącikach tematycznych

Zabawy konstrukcyjne klockami na dywanie – ćwiczenia motoryki małej., rozwijanie wyobraźni twórczej dz

Zagadki słowne. Odgaduje przedmioty na podstawie opisu słownego.

Taniec z chustkami – dz estetycznie porusza się w takt muzyki z użyciem chustki.

Wykonanie łańcuchów z pasków kolorowego papieru w kilkuosobowych zespołach; umiejętna współpraca dzieci; określanie i porównywanie długości i szerokości pasków papieru, nazywanie kolorów, przeliczanie kółeczek w znanym sobie zakresie, integrowanie całej grupy poprzez łączenie wszystkich łańcuchów; powieszenie łańcucha na choince.

Zabawy i ćwiczenia oddechowe:
a) „Igły” – zabawa z wykorzystaniem igieł świerku i sosny
b) „Płatki śniegu”
c) „Papierowe kule”
- rozwijanie pojemności płuc przez umiarkowane dmuchanie

„Kokardka”- próby wiązania kokardy.

Ćwiczenia oddechowe - Doskonalenie umiejętności prawidłowego oddychania: nos – usta

„świąteczny obiad” – zabawa tematyczna w kąciku lalek.
Zapoznanie ze sposobem nakrycia stołu do świątecznego obiadu oraz możliwością udekorowania stołu z użyciem kolorowych serwetek, ozdób choinkowych, gałązek świerku, itp
1. GDY ZAŚWIECI GWIAZDKA – opowiadanie nauczycielki na podstawie ilustracji.
Zapoznanie z tradycjami świątecznymi (ubieranie choinki, przygotowywanie uroczystej kolacji, itp.)
Wytworzenie radosnego nastroju oczekiwania na święta
Zachęcanie dzieci do wnikliwych obserwacji oraz do udziału w przygotowaniach do świąt

2. CHOINKA– słuchanie piosenki
Zapoznanie z melodią i słowami piosenki
Próby uchwycenia nastroju piosenki
Zwracanie uwagi na umiarkowane używanie głosu przez dzieci w czasie śpiewania

3. „ŚWIĘTY MIKOŁAJ” – rozmowa przy ilustracji
Zapoznanie dzieci z postacią Mikołaja (kim jest, skąd do nas przyjeżdża, skąd bierze prezenty)
Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na bliskie dzieciom i przyjemne dla nich tematy

4. „LIST DO MIKOŁAJA” – praca plastyczna techniką wybraną przez dziecko
- wybieranie i naklejanie gotowych elementów
- rysowanie kredkami świecowymi
- wykonywanie naklejanek z plasteliny
Wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy
Rozbudzanie inwencji twórczej

4. „DROGA DLA MIKOŁAJA” – zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych rodzajów klocków
Zachęcanie do zgodnej współpracy w grupach
Zwracanie uwagi na konieczność poszanowania pracy innych dzieci

5. KOLOROWE BOMBKI – zabawa dydaktyczna
Porównywanie zbiorów w zakresie 4 i 6 elementów poprzez łączenie w pary, zbiory równoliczne, łączenie w pary za pomocą wstążeczki bombek o podobnym kształcie, rozwijanie logicznego myślenia

6. ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH met. Labana i Orffa, Doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej, rytmizacja ruchowa, reagowanie na rytm i melodię. Rozwijanie wyobraźni ruchowej.

7. „A KTO TĘ CHOINKĘ...” – słuchanie wiersza.
Zapoznanie z treścią wiersza
Bogacenie wiedzy na temat wzrostu roślin
Doskonalenie wymowy wyrazów z sz, cz

8. „CHOINKA” – kolorowanie obrazka z użyciem pasteli suchej i olejowej
Rozwijanie wrażliwości kolorystycznej
Utrwalenie nazw kolorów
Odczuwanie radości z wykonanej pracy

9. „KOLĘDY POLSKIE” – słuchanie kolęd z kaset magnetofonowych i płyt CD
Kształcenie umiejętności słuchania kolęd i pastorałek
Tworzenie akompaniamentu do słuchanej muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych

10. ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH met. Labana i Orffa, Doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej, rytmizacja ruchowa, reagowanie na rytm i melodię. Rozwijanie wyobraźni ruchowej.

11. „CHŁODNO CHOINCE – osłuchanie z piosenką
Zapoznanie z melodią i słowami piosenki
Doskonalenie umiejętności maszerowania w kole
Nauka prawidłowego ukłonu

10. „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA” – słuchanie kolęd
Doskonalenie umiejętności słuchania i śpiewania kolęd
Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt

11. „CHOINKA” – teatrzyk kukiełkowy na podstawie utworu M. Majchrzak.
Wyzwalanie pozytywnych emocji związanych ze świętami, ubieraniem choinki, otrzymywaniem prezentów
Tworzenie okazji do odczuwania radości z wykonywania niespodzianek dla członków rodziny

12. „ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA” – opowiadanie I. Salach.
Zapoznanie z tradycją składania życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych. Oglądanie kartek świątecznych, swobodne wypowiedzi dzieci na ich temat

13. „KOLOROWY ŁAŃCUCH” – wykonywanie łańcucha z pasków kolorowego papieru w kilkuosobowych zespołach
Zapoznanie ze sposobem wykonywania pracy

14. „OZDOBY NA CHOINKĘ” – zabawa gramatyczna.
Wypowiadanie się na temat oglądanych przedmiotów
Próby opisywania koloru, kształtu ozdób
Doskonalenie umiejętności oczekiwania na swoją kolej

15. WIGILIA W PRZEDSZKOLU – rodzinne spotkanie.
Dzieci wiedzą, dlaczego spotykają się z rodzicami;
Dz rozumieją znaczenie dzielenia się opłatkiem;
Dz. poznają sposób nakrycia stołu do wigilijnej kolacji oraz mają możliwość udekorowania stołu;
Dz. potrafią składać sobie i wszystkim obecnym życzenia i dzielić się opłatkiem;
Dz. pokonują tremę; mówią wierszyki i śpiewają kolędy wspólnie z rodzicami;
Wyjście do ogrodu przedszkolnego, wspólne zabawy na urządzeniach ogrodowych – prawidłowe chwytanie za szczebelek, przechodzenie po szczebelkach, zwisy.

Spacery – obserwowanie dekoracji świątecznych
- przyzwyczajanie i zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu
obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie i aury pogodowej
oglądanie witryn sklepowych i świątecznych dekoracji
Zabawy ruchowe:
„Jesienny wiatr” – bieżna. Bieg bez potrąceń.

„Woreczki” – zabawa przy muzyce. Rytmiczne podawanie woreczka z ręki do ręki.

„Zakręcone pary” – obroty wokół własnej osi, ćwiczenie gibkości

orient. – porząd. „ Pary”,
z elem. rzutu „Rzuć szyszką do kosza”

Zabawa ze śpiewem „Mam chusteczkę haftowaną” .Potrafi bawić się wspólnie z innymi dziećmi.

2. Zabawy ruchowe:
a) „Jedzie Mikołaj” – zabawa z elementem bieżnym
doskonalenie umiejętności swobodnego biegu bez potrącania się
kształcenie umiejętności biegu parami po obwodzie koła
wdrażanie do reagowania na umówiony sygnał dźwiękowy – dzwonki (zatrzymanie się)
b) „Dzieci do domu – dzieci na spacer” – zabawa orientacyjno – porządkowa
skracanie czasu reakcji na sygnały i polecenia
c) „Rzuty do obręczy” – zabawa z elementami rzutu i celowania
doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
rozwijanie celności rzutu
d) „Po wąskiej ścieżce” – zabawa z elementem równowagi
doskonalenie umiejętności skupienia na wykonywanym zadaniu
doskonalenie równowagi

3. Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej „Jedzie Mikołaj”
próby odtwarzania ruchem treści opowiadania i charakteru muzyki
rozwijanie inwencji twórczej
kształcenie reakcji na sygnały dźwiękowe

a) „Wiatr i śnieżynki” – zabawa orientacyjno – porządkowa
b) „Ślady na śniegu” – zabawa z elementem równowagi
c) „Jadą saneczki” – z elementem bieżnym
d) „Zaspy” – z elementem czworakowania
Zabaw ruchowa „ Złap kuleczkę” bieg w różnych kierunkach z zachowaniem bezpieczeństwa.

Czynności organizacyjne, samoobsługowe przed posiłkami – nakrywanie do stołu, pomoc młodszym kolegom w ubieraniu i rozbieraniu się


Odpoczynek – słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela, muzyka relaksująca, słuchanie bajki z płyty CD.

„Bajka o żółtej kredce” – słuchanie bajki: dz rozpoznaje i nazywa kolory.

Czynności porządkowe w sali po skończonej zabawie, układanie zabawek na półkach, pełnienie tygodniowych dyżurow.

Praca indywidualna i w małych grupach
Percepcja wzrokowa- układanki obrazkowe, dopasowywanie brakujących elementów

Percepcja słuchowa- wyróżnianie sylab - liczenie sylab, odróżnianie głosów ptaków, wystukiwanie podanego rytmu

Koordynacja wzrok.-ruchowa- usprawnianie manipulacji przedmiotami – budowanie wysokich wież, układanie z kostek domina

Ćwiczenia sprawności manualnej – wydzieranie z kolorowego papieru, bibuły i wyklejanie bombek, choinki, wachlarzyki, łańcuchy choinkowe

Bibułkowe wstążki” stosowanie pojęć gruba cienka , taka sama, porównywanie wielkości, klasyfikowanie, zabawy taneczne z wykorzystaniem wstążek.

Świąteczna kartka: rysowanie kredkami, kolorowych bombek, gałązek choinkowych, wycinanie łączenie elementów, wykańczanie dowolnymi dodatkami

Świerk w naszym ogrodzie” – rozmowa połączona z bezpośrednią obserwacją świerku rosnącego w ogrodzie przedszkolnym.
zapoznanie z nazwą i wyglądem drzewa, szacowanie jego wysokości, liczenie igieł na gałązce, itp.
wykształcanie postaw proekologicznych

Zabawa ilustracyjna do piosenki „Mikołaj”
próby przedstawiania melodii i rytmu piosenki prostymi elementami ruchu (klaskanie, tupania, podskoki)
doskonalenie umiejętności lekkiego biegu

Zabawa ilustracyjna do piosenki „Chłodno choince”
próby odzwierciedlania ruchem rytmu piosenki
rozróżnianie skrajnych rejestrów: wysokie – niskie dźwięki

FORMY PRACY:
1.Indywidualna, zbiorowa, zespołowa,
METODY PRACY:
1. Słowne, oglądowe, przykład n-la, poznawanie, doświadczanie, przeżywanie, oglądowa, praktycznego działania, samodz doświadczeń,
4) elementy met I.Majchrzak, E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, Dennisona, pedagogika zabawy, Klanza

POMOCE DYDAKTYCZNE: ilustracje, obrazki do pary, nagrania kasetowe i CD, pomoce do zajęć ruchowych (materiały plastyczne, emblematy, instrumenty muzyczne, pomoce naturalne, pocztówki, wizytówki z imieniem dziecka, znaczki rozpoznawcze, obrazki,, bombki i ozdoby choinkowe, pocztówki, kolorowy papier, bibuła, drzewko choinki

Uwagi o realizacji:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.