X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10506
Przesłano:

Konspekt zajęć wczesnoszkolnych w klasie drugiej "Kto zna te lektury" - hospitacja diagnozująca

Konspekt do zajęć wczesnoszkolnych w klasie II.
BLOK TEMATYCZNY: W ŚWIECIE LEKTUR.

TEMAT ZAJĘĆ : „KTO ZNA TE LEKTURY? – rozpoznawanie poznanych lektur na podstawie ilustracji, wybranych fragmentów,wiadomości i doświadczeń uczniów. Sprawdzenie stopnia zapamiętania nazwisk autorów i tytułów przeczytanych książek. Wielka litera w pisowni tytułów, nazwisk, nazw geograficznych.

CELE:
* utrwalenie wiadomości o autorach i tytułach
przeczytanych książek.
* sprawdzenie stopnia zapamiętania treści
wybranych lektur.
* kształcenie umiejętności cichego czytania
ze zrozumieniem i poprawnego wykonywania
poleceń.
* utrwalenie wiadomości o pingwinach i Antarktydzie.
* doskonalenie techniki mnożenia w zakresie
100
* utrwalenie pisowni wielką literą nazwisk,
tytułów,nazw geograficznych.
* wywołanie zaciekawienia lekturą i zachęcenie
do przeczytania innych
* zachęcenie do naśladowania pozytywnych zachowań
bohaterów lektur

METODY:
Metody aktywizujące: praca w grupach, metoda
graffiti, gry dydaktyczne

Metody programowe: praca z tekstem (eliminatka, zagadki, quiz, fragmenty lektur, krótkie biografie znanych autorów), praca z mapą, praca z materiałem ikonograficznym(test zgaduj-zgadula)

Metody podające: krótka rozmowa pouczająca,

Metody praktyczne: projekt

FORMY - praca grupowa jednolita i zróżnicowana
praca indywidualna jednolita i zróżnicowana

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty pracy, zagadki, quiz, ilustracje głównych bohaterów, ilustracja mapy świata, rekwizyty: ziarenko jęczmienia, krawat, czerwony kapturek , słoik miodu, arkusze papieru, karta oceny, nazwy tytułów lektur.

W trakcie zajęć dzieci są podzielone na cztery zespoły.
Zadania wykonują wspólnie lub samodzielnie.
Po wykonaniu każdego zadania następuje jego sprawdzenie przez odczytanie przez wybranego ucznia prawidłowej odpowiedzi. Następnie wstają lub podnoszą rękę uczniowie, którzy wykonali ćwiczenie poprawnie.
Niektóre odpowiedzi będą udzielane poprzez zapisanie ich na kartce lub podniesienie w górę numeru tej odpowiedzi, która według nich jest prawidłowa /quiz/.Za każde dobrze wykonane zadanie uczniowie otrzymują 1 punkt.
Pod koniec zajęć każde dziecko oblicza ilość uzyskanych punktów i następuje ogólna ocena oraz przyznanie medalu
„JESTEM ZNAWCĄ LEKTUR”.

PUNKTACJA:
29 –27 pkt.
WSPANIALE OTRZYMUJESZ 6 PUNKTÓW
26-22 pkt.
BARDZO ŁADNIE OTRZYMUJESZ 5 PUNKTÓW
21 – 16 pkt.
DOBRZE OTRZYMUJESZ 4 PUNKTY
15 – 12 pkt.
ŁADNIE OTRZYMUJESZ 3 PUNKTY
11 – 0 pkt.
MUSISZ JESZCZE RAZ PRZECZYTAĆ LEKTURĘ!


PRZEBIEG ZAJĘĆ.
1. Powitanie.
Uczniowie śpiewają piosenkę – powitanie:
Na powitanie wszyscy razem hip, hip hura 3x
Z całego serca pełnym gazem hip, hip hura 3x.
2. Przypomnienie wiadomości o autorach i tytułach
przeczytanych lektur.
Sprawdzenie stopnia zapamiętania nazwisk autorów
i tytułów przeczytanych książek.
Każdy uczeń otrzymuje kartę pracy /załącznik nr 1-Karta pracy nr1/.
Jego zadaniem jest połączenie nazwiska autora z odpowiednim tytułem.

Po wykonaniu zadania jeden z uczniów odczytuje poprawne odpowiedzi. Wstają uczniowie, którzy wykonali ćwiczenie prawidłowo. Otrzymują oni jeden punkt.
3. Rozpoznawanie nazwisk autorów lektur na podstawie
krótkich informacji z ich życia i twórczości.
Przedstawiciel grupy losuje kartę pracy nr 2.
/załącznik nr2/.

Zadaniem grupy jest odczytanie informacji i napisanie odpowiedzi.Po skończonej pracy następuje jej sprawdzenie. Za poprawne wykonanie zadania wszyscy członkowie grupy wpisują sobie jeden punkt.
Karta pracy nr 2
A)Są to autorzy licznych powieści, opowiadań, reportaży podróżniczo-przygodowych o lodowych szlakach. Ich książki, napisane na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń z podróży polarnych, zawierają bogaty materiał poznawczy o ARKTYCE I ANTARKTYDZIE. Zawarte w nich treści ukazują piękno śnieżnych terenów, niebezpieczne i pełne przygody wyprawy, odwagę i braterstwo ludzi w obliczu niebezpieczeństwa. Są to:
........................................

Karta pracy nr 2
B) Urodził się w Londynie. Był pisarzem i dramaturgiem.Światową sławę zdobył dzięki książkom, które początkowo pisał tylko dla własnego synka-Krzysia. W 1920 roku w słynnym domu towarowym kupił mu misia, który stał się bohaterem pewnej lektury. Jej autor to:
........................................
Karta pracy nr 2
C) Urodził się w Paryżu, w zamożnej rodzinie mieszczańskiej.Jest autorem zbiorów baśni, w których można znaleźć ciekawe wątki pochodzące z ludowej tradycji francuskiej.Jego utwory na język polski przetłumaczyła pisarka dla dzieci - Hanna Januszewska. Jest to :
........................................
Karta pracy nr 2.
D) Urodził się w Odensee, w Danii. Pochodził z ubogiej rodziny, w której ważną rolę odgrywała babka. To ona wprowadziła go w świat baśni, przyrody, rozbudziła ciekawość świata i ludzi. Pisał sztuki teatralne i utwory baśniowe, które przyniosły mu światową sławę i uznanie.Jego baśnie zostały przetłumaczone na 80 języków. Ten wielki baśniopisarz to:
........................................

4. Przypomnienie głównych bohaterów wybranych książek.
- Zadaniem grupy uczniów jest odnalezienie w klasie ilustracji głównych bohaterów /załącznik nr3/. Następnie w grupie ustalają z jakiej lektury dana postać pochodzi i jak się nazywa.Za dobre rozwiązanie każdy uczeń otrzymuje jeden punkt.

- Wspólne tworzenie afiszy poznanych lektur.
Każda grupa uczniów otrzymuje duży arkusz papieru, na którym jest napisane nazwisko jednego autora. Zadaniem grupy jest przyklejenie do niego krótkiej notatki o jego życiu i twórczości, następnie wklejenie postaci głównego bohatera i podpisanie go nazwą i tytułem książki z jakiej dana postać pochodzi.
/wzór 1/
- Czy potrafisz rozpoznać bohatera lektury? - zabawa
Wybrani uczniowie losują rekwizyty. Zadaniem grupy jest ustalenie do jakiej postaci należy dana rzecz i uzasadnienie wyboru /ćwiczenie w wypowiedziach ustnych/. Za prawidłowe wykonanie zadania każdy uczeń otrzymuje jeden punkt.
Rekwizyty:
krawat, ziarenko jęczmienia, czerwony kapturek, słoik miodu.
REKWIZYT POSTAĆ UZASADNIENIE
krawat PINGWIN-ELEGANCIK Na
śnieżnobiałym gorsie czerniła się podłużna łatka w kształcie krawata.
Ziarenko jęczmienia ODROBINKA Urodziła się z ziarenka jęczmienia
Czerwony kapturek CZERWONY KAPTUREK Babcia uszyła i podarowała wnuczce czerwony kapturek.
Słoik miodu KUBUŚ PUCHATEK Uwielbiał jeść

5. Sprawdzenie stopnia zapamiętania treści wybranych
lektur.
- Każdy uczeń otrzymuje kartę pracy –karta pracy nr 3 /załącznik nr4/. Jego zadaniem jest przeczytanie zdań, odnalezienie błędu i poprawienie go.
Głośne odczytanie poprawionych zdań. Do góry podnoszą ręce ci uczniowie, którzy wykonali je prawidłowo. Za poprawne wykonanie zadania uczeń otrzymuje jeden punkt.
- Rozpoznawanie miejsca zamieszkania pingwinów Adeli.
-W której lekturze opisane przygody wydarzyły się rzeczywiście?
Uczniowie zapisują tytuł lektury na kartce i podnoszą odpowiedź do góry.
- Gdzie miała miejsce ta przygoda?
Uczniowie zapisują miejsce akcji w lekturze na kartce i podnoszą odpowiedź do góry. /Przypomnienie zasady pisowni wielką literą/.

Nauczyciel czyta uczniom zagadkę o miejscu akcji;

Mroźna to kraina,
spotkać można tam pingwina,
na brzegach znajdziecie foki,
a wszędzie śnieg twardy, głęboki.

-Zaznacz pisakiem na rysunku miejsce występowania pingwinów Adeli .

Karta pracy nr4 /załącznik nr 5/

6. Rozpoznawanie lektur na podstawie wybranych fragmentów.
Nauczyciel czyta wybrany fragment tekstu, a zadaniem uczniów jest napisanie na kartce tytułu utworu.
/załącznik nr 6/.

Fragment nr 1.
Z wianuszka otaczających profesora ptaków, które stały prościutko, jeden wysunął się naprzód. Podniósł łebek i słuchał uważnie, co mówi to dziwne stworzenie, trzy razy od niego większe, które tak jak on, pingwinek Adeli, chodzi na dwu nogach. Popatrzył jednym oczkiem, popatrzył drugim i coś sobie zagęgał.

Fragment nr 2.
Dziewczynka natychmiast chciała wejść do kwiatka, aby wypocząć po długiej podróży, lecz jakże się przestraszyła i zdziwiła, kiedy ujrzała wewnątrz małego człowieczka, podobnego do siebie, tylko w złocistej koronie i z przejrzystymi skrzydełkami u ramion. Ciało jego było także przezroczyste, jak gdyby z najpiękniejszego kryształu, oczy jak dwie iskierki, a strój tak wspaniały, jakiego dotąd jeszcze nie widziała.

Fragment nr 3.
Dziewuszka miała bowiem jedną wielką wadę: oto nigdy nie szła prosto do celu, ale zbaczała, zatrzymywała się po drodze, tracąc czas na niepotrzebne pogaduszki z tym lub owym. Jest to niebezpieczna przywara, wdając się bowiem w rozmówki z pierwszym lepszym, łatwo można natknąć się na jakiegoś ladaco, który potrafi uderzyć, kopnąć albo rzucić kamieniem. Niestety – bywają tacy.

Fragment nr 4.
Wziął więc największy garnek miodu, jaki miał, i wgramolił się z nim na najwyższą gałąź drzewa, tak aby woda nie mogła go dosięgnąć, A potem zlazł na dół i wrócił na swoją gałąź z drugim garnkiem miodu.....i tak chodził parę razy, tam i z powrotem. A gdy wreszcie skończył swoje Wędrówki, usiadł sobie na gałęzi, dyndając nogami, a obok niego stało dziesięć garnków miodu.

Następnie uczniowie odczytują poprawne odpowiedzi i wstają ci, którzy udzielili dobrej odpowiedzi. Uczniowie ci otrzymują 4 punkty. Pozostali uczniowie jeżeli udzielili trzech poprawnych odpowiedzi otrzymują trzy punkty, jeżeli dwóch – dwa, a jeżeli jedna odpowiedź była prawidłowa otrzymują jeden punkt.

- Rozwiązywanie zagadek.
Nauczyciel czyta zagadki dotyczące bohaterów lektur. Udzielenie odpowiedzi następuje poprzez wstanie z krzeseł tej grupy uczniów, których nazwa jest odpowiedzią na zagadkę. Za prawidłowe wykonanie zadania każde dziecko otrzymuje jeden punkt.
/załącznik nr 7/.

Zagadka nr 1.
Mała dziewczynka w kwiatku mieszka,
lecz to nie pszczółka,
To ........................................

Zagadka nr 2.
Tego ptaka znasz chyba,
skrzydła ma jak płetwy,
w zimnych wodach pływa jak ryba,
lecz fruwać nie umie niestety.

Zagadka nr 3.
W czerwonej czapeczce
wędruje po lesie,
pyszne smakołyki
w koszyku swym niesie.

Zagadka nr 4.
Wiedział dobrze, gdzie jest miód.
Chciał mieć miodu zawsze w bród.
Miły, śmieszny i łakomy
- świetnie wszystkim jest znajomy.

7. Podsumowanie wiadomości na temat znajomości przeczytanych lektur – QUIZ.

Nauczyciel czyta pytania i kilka odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Zadaniem uczniów jest podać która poprzez podniesienie do góry karteczki z numerem właściwej odpowiedzi.
/załącznik nr 8/.

- Elegancik to:
1. elegancko ubrany profesor
2. chłopiec w garniturze
3. pingwin Adeli

- Pingwiny wychodziły z zagrody

1. po schodach
2. po plecach
3. po drabinie

- Przysmakiem Kubusia jest
1. oset
2. żołędzie
3. miód

- Które zdanie jest prawdziwe?
1. pingwiny to ssaki
2. pingwiny to ptaki, które nie potrafią latać
3. pingwiny to ptaki, więc potrafią wspaniale latać

- Jak nazywał się las, w którym mieszkał Kubuś Puchatek
1. Stumilowy Las
2. Czarny Las
3. zaczarowany Las

- Kogo spotkał Czerwony Kapturek w lesie?
1. babcię
2. wilka
3. dzika

- Kim była Odrobinka?
1. śliczną, choć bardzo maleńką dziewczynką
2. złocista muszką
3. laleczką zrobioną z koralików, koronek i wełny

- Ulubiona zabawka Krzysia to:
1. autko
2. miś
3. klocki Lego

- Co zrobił wilk po spotkaniu z Czerwonym Kapturkiem?
1. pobiegł do domku babci
2. wrócił do swoich bliskich
3. zjadł leśniczego

- Niewidomym, ale bardzo eleganckim, bogatym i uczonym kandydatem na męża Odrobinki był:
1. kret
2. książę
3. kocur

- Odrobinka miała wrażliwe serce, dlatego:
1. codziennie śpiewa kołysanki myszkom
2. pomogła jaskółce odbudować zniszczone gniazdo
3. opiekowała się ranną jaskółką

- Komu Odrobinka oddała swe serce?
1. duszkowi kwiatów
2. chrabąszczowi
3. motylowi

- Kogo uratował Kubuś Puchatek
1. Krzysia
2. Kłapouchego
3. Prosiaczka

- Które zdanie jest zgodne z prawdą?
1. Baśnie opowiadają o prawdziwych wydarzeniach,
o ludziach, których dobrze znamy i
codziennie spotykamy.

2.W baśniach znajduje się wiele cennych informacji
na temat historii różnych krajów
3.Baśnie to piękne opowieści, które rozbudzają naszą
wyobraźnie i przenoszą w świat fantazji.

- Pewnego dnia Odrobinka:
1. uciekła od swojej mamy
2. wypadła przez okno
3. została porwana przez ropuchę

Za wskazanie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje jeden punkt . Za wszystkie poprawnie udzielone odpowiedzi uczeń może otrzymać maksymalnie piętnaście punktów.

8. Doskonalenie techniki mnożenia / karta pracy nr 5 – załącznik nr 11/.

Po wykonaniu polecenia następuje jego sprawdzenie poprzez odczytanie wyników. Wstają uczniowie, którzy wszystkie zadania wykonali poprawnie. Otrzymują jeden punkt.

9. Pożegnanie z bohaterami lektur – pisanie podziekowań.
Praca w grupach-każda grupa otrzymuje arkusz papieru, na którym zaczęte jest zdanie:
Drogi Kubusiu dziękuję Ciza:
.........................
Droga Odrobinko dziękuję Ci za :.........................
Drogi Czerwony Kapturku dziękuję Ci za:.........................
Drogi Eleganciku dziękuję Ci za:.........................
Zadaniem każdego dziecka jest dopisanie za co dziękuje danemu bohaterowi jednym lub kilkoma wyrazami i złożenie kartki tak aby kolega nie mógł odczytać co kolega napisał.
/ metoda graffiti/
Po skończonej pracy uczniowie przypinają arkusze do tablicy i odczytują swoje wypowiedzi.

9. Podliczenie punktów i ocena pracy uczniów. Przyznanie medalu ”JESTEM ZNAWCĄ LEKTUR”.

10. Ocena zajęć przez uczniów na „kole strzeleckim”.
Każdy uczeń ocenia zajęcia przez postawienie kropeczki w takim polu, na jaki który ocenia zajęcia.

11. Pożegnanie przybyłych gości.

PUNKTACJA

Nr zadania ILOŚĆ PUNKTÓW
1.(karta pracy nr 1)
2.(karta pracy nr 2)
3.(nazwa bohatera lektury)
4. (rozpoznawanie głównej postaci)
5.(karta pracy nr 3)
6.(rozpoznawanie miejsca zamieszkania pingwinów i karta pracy nr 4)
7.(rozpoznawanie fragmentów lektur)
8. zagadki
9.(QUIZ)
10.(karta pracy nr 5)
RAZEM:


OCENA : ......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.