X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10492
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej na grudzień dla dzieci 5 - 6 letnich

GRUDZIEŃ 2009


Tematy kompleksowe:

1. Poznajemy urządzenia elektryczne
2. Spotykamy się z Mikołajem
3. Pomagamy przygotować Święta
4. Witamy Nowy Rok
5. Witamy Zimę

Treści programowe:

1. Uświadomienie i utrwalenie dzieciom całkowitego zakazu korzystania z urządzeń elektrycznych pod nieobecność dorosłych. Zapoznanie z zasadami korzystania z elektryczności, zachęcanie do zabaw zabawkami o napędzie z baterii. Zachęcanie do zbierania zużytych baterii i oddawania ich do recyclingu.

2. wzmacnianie pozytywnych odczuć związanych z nadchodzącymi świętami, zachęcanie dzieci do brania czynnego udziału w przygotowaniach do świąt. Wykonywanie prezentów dla innych kolegów.

3. rozwijanie zachowań emocjonalno – społecznych podczas organizowanych uroczystości o charakterze rodzinno – przedszkolnym. Integracja grup . wspólna uroczysta wigilia i zorganizowanie spotkania z rodzicami, występy dzieci.

4. poznanie charakterystycznych cech nowej pory roku – zimy. Zachęcanie dzieci do przebywania na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku ( zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu ), s. 51
5. zapoznanie z pojęciami czasu, zmianą roku, cyklicznością pór roku, miesięcy, itd.

Literatura:

A.) M. Micorek: „Materiały pomocnicze do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych....”
B.) E. Gruszczyk Kolczyńska: „ Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze...”
C.) T.Dziurzyńska „A jak będzie słońce...”
D.) Kot „Antologia literatury...”
E.) E. Słodownik – Rycaj „Gry i zabawy językowe”
F.) E.Węgrzyn – Kamel „Od jesieni do jesieni – mały badacz przyrody”


Uwagi o realizacji planu:

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE


GRUDZIEŃ

1. Wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt. Uświadomienie konieczności dbania o zwierzęta zimą – zwłaszcza ptaki, urządzenie w przedszkolu „ptasiej stołówki”

2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, dostrzeganie zależności między temperaturą, długością dnia a porą roku, zachęcanie do prowadzenia zbaw badawczych ze śniegiem

3. utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych: zmienianie odzieży w zależności od temperatury, samodzielne zapobieganie marznięciu. Częste przebywanie na świeżym powietrzu. Uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

4. prowadzenie profilaktyki grypy, wyjaśnienie potrzeby częstego i dokładnego mycia rąk, zwłaszcza po powrocie do domu i przed posiłkami. Wdrażanie do popranego czyszczenia nosa i kasłania – bez zarażania innych.

5. Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślanie pojęć związanych z upływającym czasem, cyklicznością pór roku, dnia, miesięcy. Wypowiadanie się na temat obserwowanych zjawisk. Stawianie pytań i odpowiedzi.

6. Podejmowanie działań na rzecz przyrody – udział w akcji „Baterie”. Uświadomienie dzieciom celowości akcji.

7. Realizacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”


I. POZNAJEMY URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE.
Poniedziałek: 1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 13, według przewodnika ,s. 64

II. „Światło” – teatrzyk kukiełkowy według tekstu I. Salach. Zapoznanie z dawnymi źródłami oświetlenia, analiza treści opowiadania. Uświadomienie niebezpieczeństwa korzystania z urządzeń elektrycznych pod nieobecność osób dorosłych. Opisywanie wyglądu, przeznaczenia i sposobu użytkowania urządzeń elektrycznych z gospodarstwa domowego. 6-l-Tworzenie w parach dialogów z użyciem kukiełek. Zabawa ruchowa „Pralka” – bieżna.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych własny „Urządzenia elektryczne” z wykorzystaniem serso i szarf. Dokładne wykonywanie ćwiczeń, wprowadzenie pojęć „siad płaski” i „Pozycja wyjściowa”. Bezpieczne zabawy bieżne – bieg w różnych kierunkach. 6-l.Propozycje ćwiczeń podawane przez dzieci.

III. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Odkurzacz”.
Podstawa programowa: 3/3, 12/2, 3/1, 14/6

Wtorek:
I . Zestaw ćwiczeń porannych nr 13, według przewodnika ,s. 64

II. „Domowe sprzęty elektryczne” – zabawy przy piosence - analiza tekstu, określanie charakteru melodii. Zabawa rozwijająca poczucie rytmu i wrażliwość na zmianę dynamiki „Co cztery kroki”, ćwiczenia emisyjne na wybranych sylabach. 6-l. Zabawa rytmiczna „Co robią te przedmioty”. Zabawa ruchowa „Buczy młynek” – orientacyjno - porządkowa.

„Kolorowe żelazko” – wykonanie formy przestrzennej z kolorowego kartonu”, rozmowa inspirowana wierszem „Żelazko” – w. Chotomskiej. Rozmowa na temat rozwoju techniki. Zapoznanie z etapami wykonania pracy. Dokładne cięcie nożyczkami, sklejanie – estetyka prac. Urządzenie wystawki.6-l. Ocena prac – co wyszło najlepiej w każdej z prac.

III. Zabawy ruchowe z gazetami „Prasujemy materiał”.
Podstawa programowa: 8/1, 8/2, 9/2, 2/5

Środa:
I. Zestaw ćwiczeń porannych nr 13, według przewodnika ,s. 64

II. „Terka z komputerka” – opowiadanie D. Krawczyńskiej. Wypowiedzi dzieci NT. „Do czego można wykorzystać komputer. Zademonstrowanie programu edukacyjnego „Liczymy z Bakusiem”. Zabawa matematyczna „W sklepie komputerowym”, dokonywanie prostych obliczeń matematycznych,6-l. utrwalenie znajomości liczebników głównych w zakresie 5. Zabawa ruchowa „komputer liczy”- reakcja na sygnał dźwiękowy

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych własny „Urządzenia elektryczne” z wykorzystaniem serso i szarf. Dokładne wykonywanie ćwiczeń, wprowadzenie pojęć „siad płaski” i „Pozycja wyjściowa”. Bezpieczne zabawy bieżne – bieg w różnych kierunkach.6-l. Propozycje ćwiczeń podawane przez dzieci.

III. Zabawa ruchowa z elementem bieżnym „ Płynie prąd”.
Podstawa programowa: 13/3, 4/ 2, 5/4,

Czwartek:
I. Zestaw ćwiczeń porannych nr 13, według przewodnika ,s. 64

II. „Domowe sprzęty elektryczne”. Utrwalenie I zwrotki piosenki, wprowadzenie schematu. Organizacja prostej orkiestry perkusyjnej. Ćwiczenia na rozróżnianie wysokości dźwięku – zabawa „Mikser”. Zabawa w formie opowieści ruchowej przy muzyce – „Pomagamy w kuchni”.6-l. Ćwiczenia rytmiczne – gra na samym sobie. Zabawa ruch. bieżna „Wiatraczek”
„czarodziejskie urządzenie” – wykonanie urządzenia techniką collage – wykorzystanie nieużytków – papieru sznurka, plastikowych rurek, kubków po jogurcie. Rozwijanie inwencji twórczej, bezpieczne posługiwanie się nożyczkami.6-l. Wypowiedzi dzieci na temat wymyślonych urządzeń i ich przeznaczenia. Ocena efektów pracy. Wystawka prac. Zabawa ruchowo – naśladowcza „odkurzamy dywan”.

III. Zabawa ruchowa z elementem podskoku „ sokowirówka”.
Podstawa programowa: 1/1, 14/1, 14/3, 9/2,

Piątek. I. Zestaw ćwiczeń porannych nr 13, utrudnienia ćwiczeń skocznych i bieżnych
II. „Ania pomaga mamusi” – słuchanie opowiadania I. Salach z wykorzystaniem ilustracji. Rozwijanie umiejętności oceniania postępowania bohaterów opowiadania. Zabawa słowna „ jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych?”. 6-l.-Ćwiczenia dramowe „Rozmowy urządzeń ”. Praca indywidualna 6-l.– Karty pracy – ćwiczenia percepcji wzrokowej. Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „suszarka pracuje”.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych własny „Urządzenia elektryczne” z wykorzystaniem serso i szarf. Dokładne wykonywanie ćwiczeń, wprowadzenie pojęć „siad płaski” i „Pozycja wyjściowa”. Bezpieczne zabawy bieżne – bieg w różnych kierunkach. Propozycje ćwiczeń podawane przez dzieci.

III. Zabawa z elementem toczenia „Koty i wełna”.
Podstawa programowa: 3/3, 6/3, 12/2, 5/3, 7/2,

Działalność dowolna:

1. Codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu
2. zabawy z wierszem J. Tuwima „Pstryk”
3. zabawy z dużą kostką do gry – naklejone ilustracje urządzeń elektrycznych
4. Swobodne wypowiedzi dzieci – „Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych
5. Zabawa badawcze z zabawkami napędzanymi energią z baterii
6. tworzenie gier – ściganek – „Urządzenia elektryczne>
7. Karta Pracy nr II/2
8. Rozwiązywanie zagadek tekstowych.
9. zabawa rozwijająca koncentrację „Głuchy telefon”
10. Słuchanie ciekawostek encyklopedii dla dzieci – „Rozwój techniki”
11. Wykonanie albumu ze zdjęciami zwierząt.


II. SPOTYKAMY SIĘ Z MIKOŁAJEM

Poniedziałek:
I. Zestaw ćwiczeń porannych nr XIV s.79 wg przew. met.

II. „Święty Mikołaj” – słuchanie opowiadania M. Strzałkowskiej .Rozwijanie koncentracji uwagi i wypowiadania się na określony temat: „co chciałbym otrzymać od Mikołaja?” Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – „Pomieszane zabawki”. Zabawa matematyczna „Porządkujemy prezenty”. 6-l.Dopełniania do zbiorów równolicznych, porównywanie liczebności zbiorów przez łączenie w pary. Zabawa ruchowa „Jedzie Mikołaj saniami”
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – z niekonwencjonalnym przyborem – gazetą. Wdrażanie do wykorzystywania nieużytków w zabawach i ćwiczeniach. Rozwijanie mięśni obręczy barkowej , wyrabianie zwinności i gibkości w ćwiczeniach.6-l. Urozmaicenie zestawu ćwiczeniami relaksacyjnymi przy muzyce.

III. Zabawa ruchowa „Lecą płatki śniegu” z ćwiczeniami oddechowymi.
Podstawa programowa: 3/3, 11/1, 14/3, 8/4, 14/1

Wtorek:
I. Zestaw ćwiczeń porannych nr XIV s.79 wg przew. met

II. „Biały walczyk” – zabawy przy piosence .Rozwijanie muzykalności- ruch do piosenki. Utrwalenie podstawowych kroków walczyka. Zabawa rytmiczna „jadą sanie”. Ilustracja ruchem piosenki „Tak się zachmurzyło”. Improwizacje wokalne „Śpiewające dzwoneczki”. Słuchanie muzyki poważnej – walc Straussa. Zabawa ruchowa „Walczyk”.
„Renifery Mikołaja” – wykonanie pracy ze ścinków wełny i materiałów, ozdabianie papierem samoprzylepnym wg inwencji dzieci. Wypełnianie konturów renifera. Rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości. Prezentacja prac, wybór najciekawszej – 6-l. uzasadnienie. Ekspozycja dla rodziców.

III. Zabawa ruchowa „ Niesiemy prezenty” z elementem skłonu
Podstawa programowa: 9/2, 14/3, 8/3,

Środa:
I. Zestaw ćwiczeń porannych nr XIV s.79 wg przew. met

II „SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM”- udział dzieci w imprezie o charakterze ogólnoprzed - szkolnym. Wspólne zabawy przy muzyce, zapoznanie z instrumentami dętymi, wspólne śpiewanie piosenek znanych dzieciom, konkursy zręcznościowe, rozwiązywanie zagadek słownych. Tworzenie rymowanek „Mikołaju nasz”. Odebranie paczek – upominków, wykonanie zdjęć z Mikołajem. Zabawa ruchowa „Prezenty” – orientacyjno - porządkowa
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – z niekonwencjonalnym przyborem – gazetą. Wdrażanie do wykorzystywania nieużytków w zabawach i ćwiczeniach. Rozwijanie mięśni obręczy barkowej , wyrabianie zwinności i gibkości w ćwiczeniach.6-l. Urozmaicenie zestawu ćwiczeniami relaksacyjnymi przy muzyce

Czwartek:
I.

II. „Kręć się koło” – teatrzyk sylwetowy na podstawie utworu H. Bechlerowej. Zabawa matematyczna „Liczymy gości bałwanka” - odtwarzanie z pamięci przedstawionego ciągu. Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi; rozwijanie mowy i logicznego myślenia. Zabawa dydaktyczna „Szaliki i czapki – rozwijanie spostrzegawczości,5-l. utrwalenie kolorów podstawowych”. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „”Misie i lalki”
„Mikołaj” – wykonanie sylwety – opakowania w formie mikołaja z bibuły czerwonej, kartonu i włóczki. Zapoznanie z etapami pracy, zwrócenie na estetyczne przyklejanie drobnych elementów.6-l. Rozmowa na temat „Komu dam prezent. Wystawka prac dla rodziców

III. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „ ważymy sopelki”.
Podstawa programowa: 1/113/3, 14/2, , 2/4,

Piątek:
I. Zestaw ćwiczeń porannych nr XIV s.79 wg przew. met

II. „Wyjście do biblioteki na zajęcia czytelnicze. Słuchanie wierszy i bajek o tematyce związanej z odwiedzinami Mikołaja i Świętami Bożego Narodzenia. Rozmowy na temat słuchanych utworów. Wręczenie pracownikom biblioteki upominków wykonanych przez dzieci.6-l. Rozwiązywanie zagadek słownych – „Jaka to bajka, jaki bohater?” Zabawa orientacyjno – porządkowa „”Bałwankowa rodzinka”.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – z niekonwencjonalnym przyborem – gazetą. Wdrażanie do wykorzystywania nieużytków w zabawach i ćwiczeniach. Rozwijanie mięśni obręczy barkowej , wyrabianie zwinności i gibkości w ćwiczeniach.6-l. Urozmaicenie zestawu ćwiczeniami relaksacyjnymi przy muzyce

III. Zabawa ruchowa „Bije dzwon” z elementem dźwiękonaśladowczym i rytmicznym
Podstawa programowa: 3/3, 4/3, 9/2, 11/1

Działalność dowolna:

1. Codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacery: hartowanie, właściwe ubieranie zgodnie z temperaturą, doskonalenie samodzielności przy zakładaniu kurtki i butów. Zabawy zręcznościowe z wykorzystaniem naturalnych przeszkód w terenie;
2. lepienie z masy solnej na dowolny temat
3. zabawy badawcze z magnesami
4. Ćwiczenia z chustą klauza przy muzyce relaksacyjnej
5. Ćwiczenia i zabawy artykulacyjne „Gimnastyka buzi i języka”.
6. przygotowanie spotkania świątecznego z rodzicami – próby programu
7. Układanie rymowanek, wierszyków „Mikołaju nasz”
8. Zabawa rozwijająca analizę i syntezę słuchową „Prezenty”
9. Słuchanie ciekawostek na temat postaci historycznej Mikołaja.
10. Zabawy plastyczne – praca z dziećmi uzdolnionymi – rzeźba w mydle
11. Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi, prawidłowe rozumienie i wykonywanie usłyszanych poleceń.


III. POMAGAMY PRZYGOTOWAĆ ŚWIĘTA

Poniedziałek:
I. Zestaw ćwiczeń porannych własny w formie aerobiku „Choinki”

II. „Choinka” – słuchanie fragmentów opowiadania H. Ch. Andersena z wykorzystaniem historyjki obrazkowej. Rozmowa na temat „Tradycje świąteczne”. Zabawa rozwijająca zmysł dotyku „Rozpoznajemy kształty”. Zabawa z elementem dramy :Jestem choinką”. Rozwijanie mowy i pamięci, inwencji słownej „Inne zakończenie bajki”.6-l. „Burza mózgów” „Czy śnieg może być kolorowy?” Zabawa ruchowa w elementem równowagi „Dwie choinki”.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych własny „Ozdoby choinkowe” – wykorzystanie szarf. Nauka poprawnego czworakowania. Doskonalenie siadu płaskiego, poruszanie się po kole w różnych kierunkach. Ćwiczenia wyprostne. Dokładne wykonywanie ćwiczeń, udział w zestawie dzieci wycofujących się – stosowanie technik aktywizujących.

III. Zabawa ruchowa bieżna „Wieziemy choinki”.
Podstawa Programowa: 3/2, 5/1,

Wtorek:
I. Zestaw ćwiczeń porannych własny w formie aerobiku „Choinki”

II. „Kolęda świetlista” – nauka piosenki „za głosem nauczyciela” wprowadzenie pojęcia „kolęda” . słuchanie najbardziej popularnych polskich kolęd. Ćwiczenia rytmiczne – gra na instrumentach perkusyjnych – dzwonkach. Zabawy przy piosence, rozróżnianie dynamiki melodii, uwrażliwienie na doniosły charakter kolędy „Lulajże Jezuniu”.6-l. Śpiewanie kolęd znanych dzieciom. Zabawa ruchowa rozwijająca reakcje na sygnał „robimy łańcuch””.
„Ozdoby choinkowe” – wykonanie z kolorowego papieru i bibuły różnorodnych ozdób choinkowych według wyboru dzieci z propozycji nauczyciela – łańcuch, aniołek, stroiki. 5-l.Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.. Wspólne oglądanie wykonanych prac i omawianie ich. Wystawka. Zabawa ruchowa inscenizacyjna „Aniołki”.

III. Zabawa ruchowa „Bombki choinkowe”
Podstawa programowa: 1 /2, 7/2, 9/2, 14/3

Środa:
I . Zestaw ćwiczeń porannych własny w formie aerobiku „Choinki”

II. „Opłatek” – rozmowa o zwyczajach świątecznych – Wigilia w naszych domach. Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi „Wigilijne potrawy”. Wypowiedzi dzieci na temat potraw przygotowywanych w ich domach rodzinnych, określanie najbardziej ulubionych potraw świątecznych. Masaż w parach „Pieczemy świąteczne ciasto”.6-l. Zabawa dydaktyczna „Gwiazdkowe prezenty”. Zabawa ruchowa z elementem skoków „świąteczne ciasto”.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych własny „Ozdoby choinkowe” – wykorzystanie szarf. Nauka poprawnego czworakowania. Doskonalenie siadu płaskiego, poruszanie się po kole w różnych kierunkach. Ćwiczenia wyprostne. Dokładne wykonywanie ćwiczeń, udział w zestawie dzieci wycofujących się – stosowanie technik aktywizujących.

III. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „ biegnij do sań”.
Podstawa programowa: 13/1, 13/4, 14/2

Czwartek:
I Zestaw ćwiczeń porannych własny w formie aerobiku „Choinki”

II. „Kolęda świetlista” – utrwalenie piosenki. Zabawy rytmiczne przy melodii – akcentowanie mocnej części taktu. Śpiewanie piosenki grupowo i solo w formie koncertu życzeń. Tworzenie orkiestry perkusyjnej. 5-l.Wzmacnianie pozytywnych emocji związanych ze świętami. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Niesiemy opłatki”.
„Świąteczne ciasteczka” – pieczenie prostych ciasteczek na spotkanie z rodzicami. Uwrażliwienie na przestrzeganie zasad higieny podczas poszczególnych etapów pracy. Mieszanie składników, odbijanie ciastek z foremek, pieczenie pod nadzorem kucharek w kuchni.5-l. Wzmacnianie świątecznego nastroju. Zabawa ruchowa „Kto szybciej”.

III. Zabawa muzyczno - ruchowa „Bałwankowa rodzinka”.
Podstawa programowa: 9/2, 14/3

Piątek:
I. Zestaw ćwiczeń porannych własny w formie aerobiku „Choinki”

II. „Spotkanie świąteczne z rodzicami” –przedstawienie programu artystycznego. Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną. Składanie świątecznych życzeń kolegom, rodzicom, wspólne śpiewanie kolęd. Poczęstunek przygotowanymi przez dzieci ciasteczkami. Zabawy integracyjne, rozmowy okolicznościowe, .zabawy ruchowe z wykorzystaniem wstążek, balonów. Zabawa ruchowa „baloniki”
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych własny „Ozdoby choinkowe” – wykorzystanie szarf. Nauka poprawnego czworakowania. Doskonalenie siadu płaskiego, poruszanie się po kole w różnych kierunkach. Ćwiczenia wyprostne. Dokładne wykonywanie ćwiczeń, udział w zestawie dzieci wycofujących się – stosowanie technik aktywizujących.

III. Zabawa ruchowa „Gimnastyka” – aerobik.
Podstawa programowa: 3/3, 5/2, 6/4, 1 /2, 2/4,
Działalność dowolna:

1. Codzienny pobyt na świeżym powietrzu – obserwacje przyrody charakterystyczne cechy zimy. Zabawy ruchowe, gry i zawody sportowe na śniegu
2. Ćwiczenia słuchu fonematycznego „Co szumią choinki”
3. Karty Pracy – II/11,12
4. zabawa logopedyczna „Świąteczne ciasto”
5. Zabawy słowne – „Układamy świąteczne życzenia
6. Ćwiczenia spostrzegawczości; utrwalanie orientacji przestrzennej „ubieramy choinkę”
7. Zabawy konstrukcyjne – układanie z mozaiki geometrycznej - „choinki”, „Bombki”
8. Ćwiczenia sprawności manualnej –lepienie ozdób z masy solnej
9. Ćwiczenia w opisywaniu ozdób świątecznych.
10. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej „ To są nasze Aniołki”


IV. WITAMY NOWY ROK

Poniedziałek:
I. Zestaw ćwiczeń porannych własny „Zimowe zabawy”

II. „Idzie Nowy Rok” – słuchanie wiersza z wykorzystaniem obrazków. Wzbogacenie słownictwa dzieci o pojęcia „stary rok”, „nowy rok”, „karnawał”. Rozwijanie mowy i myślenia – utrwalenie pojęć czasu, cykliczności pór roku , miesięcy. Usprawnianie analizy i syntezy słuchowej w zabawie dydaktycznej „Co niesie Nowy Rok”. Praca indywidualna – 6-l.ozdabianie sylwety balonu szlaczkami wg pomysłu dzieci. Zabawa ruchowa „Lekki balon”.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w terenie. Ćwiczenia oddechowe, hartowanie organizmu, tworzenie budowli ze śniegu, odbijanie śladów stóp. Rozpoznawanie śladów zwierząt na śniegu. Cele: rozwijanie sprawności fizycznej, zwinności i skoordynowanego działania; 6-l.rzucanie śnieżkami do wyznaczonego celu.

III. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Wiatr i liście”.
Podstawa programowa: 1 /4, 3/1

Wtorek:
I. Zestaw ćwiczeń porannych własny „Zimowe zabawy”

II. „Świąteczne malowanie”- osłuchanie nastrojowych melodii muzyki poważnej, malowanie muzyki farbami akwarelowymi techniką „mokre w mokre”. Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni, wrażliwości na piękno muzyki. Harmonijne dobieranie barw. Wypowiedzi dzieci „o czym opowiedziała mi melodia”6-l. poprawne budowanie wypowiedzi wielozdaniowych. Urządzenie wystawki w formie wernisażu w holu przedszkolnym. Zabawa ruchowa „Śnieżynki”.
„Świąteczne wycieczki” – zabawa dydaktyczna utrwalająca znajomość figur geometrycznych i kierunków w przestrzeni. Rozwijanie skupienia i cierpliwości podczas składania obrazków z części i rozwiązywania zagadek, wykonanie gier ściganek „Zimowa droga do domu” – konstruowanie fabuły do projektowanej gry, ustalenie zasad. Odczuwanie radości z wykonywanej pracy i jej efektów.5-l. estetyka prac Prezentacja prac na wystawce. Zabawa ruchowa „Niosę prezenty”.

III. Zabawa ruchowa bieżna „Wyścigi zaprzęgów”.
Podstawa programowa: 3/2, 10/1

Środa:
I. Zestaw ćwiczeń porannych własny „Zimowe zabawy”

II. „Bombki na choince”- zabawa matematyczna. Przeliczanie bombek w każdym kolorze – segregowanie według koloru, kształtu i wielkości. Utrwalenie liczebników porządkowych. Określanie położenia przedmiotu względem innego przedmiotu w przestrzeni.
5-l.Zachęcanie do udziału w zajęciach dzieci nieśmiałych.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w terenie. Ćwiczenia oddechowe, hartowanie organizmu, tworzenie budowli ze śniegu, odbijanie śladów stóp. Rozpoznawanie śladów zwierząt na śniegu. Cele: rozwijanie sprawności fizycznej, zwinności i skoordynowanego działania; 6-l.rzucanie śnieżkami do wyznaczonego celu.

III. Zabawa ruchowa „zimowe chmury” z ćwiczeniami oddechowymi.
Podstawa programowa: 1 /2, 4/1, 4/2, 11, 13/5

Czwartek;
I. Zestaw ćwiczeń porannych własny „Zimowe zabawy”

II. „Wigilijna opowieść” – słuchanie opowiadania nauczycielki. Próby dokonania oceny postępowania bohaterów. Rozmowa na temat tradycji świątecznych – puste nakrycie dla nieznajomego. Zagadki słuchowe i dźwiękowe z wykorzystaniem różnych przedmiotów oraz instrumentów perkusyjnych. Tworzenie orkiestry perkusyjnej do piosenki „Kolęda świetlista”. Słuchanie kolęd i piosenek o zimie z repertuaru zespołów dziecięcych.6-l. Ćwiczenia rytmiczne. Zabawa ruchowa skoczna „Pajacyki z choinki”
„Nasza choinka” –ubieranie grupowej choinki, ozdabianie własnymi pracami, nawleczonymi koralami. Śpiewanie kolęd, wzmacnianie świątecznego nastroju. Zabawa ruchowa przy muzyce – zimowa zawierucha.

III. Zabawa ruchowa z elementem podskoków „ubieramy choinkę”.
Podstawa programowa: 1/1, 8/3, 10/1


Piątek: PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Działalność dowolna:
1. Codzienny pobyt na świeżym powietrzu spacery, obserwacje przyrody, .zabawy na śniegu. Poznawanie zmysłami właściwości śniegu - Realizacja Programu „Mniszek Lekarski”.
2. Nauka wyliczanki „Zima, zima”.
3.Zabawy rozwijające orientacje w przestrzeni, schemacie własnego ciała „ubieramy się”.
4. Zabawa słowna rozwijająca wyobraźnię „Bałwankowy dom”.
5.Zabawa rozwijająca spostrzegawczość, mowę i myślenie „Podobieństwa i różnice”.
1. Zabawa rytmiczna„Zimowa muzyka”.
2. Ćwiczenia słuchu fonematycznego – dzielenie wyrazów na głoski , na sylaby.


V. WITAMY ZIMĘ

Poniedziałek:
I. Zestaw ćwiczeń porannych własny „Lepimy Bałwanka”

II. „Trzy bałwanki” – słuchanie opowiadania nauczycielki z wykorzystaniem obrazków. Rozwijanie mowy i myślenia – opisywanie wyglądu śniegu – używanie określeń przymiotnikowych. Rozmowa na temat zimy, omówienie zasad bezpiecznych zabaw na śniegu. 6-l.Usprawnianie analizy i syntezy słuchowej w zabawie dydaktycznej „Śnieżne kule”. Praca indywidualna – ozdabianie sylwety bałwanka szlaczkami - kółeczkami wg pomysłu dzieci. Zabawa ruchowa „Mały bałwanek”.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w terenie c.d. Ćwiczenia oddechowe, hartowanie organizmu, tworzenie budowli ze śniegu, odbijanie śladów stóp. Rozpoznawanie śladów zwierząt na śniegu. Cele: rozwijanie sprawności fizycznej, zwinności i skoordynowanego działania;6-l. rzucanie śnieżkami do wyznaczonego celu, zabawy z użyciem sanek i łopat do śniegu.

III. Zabawa orientacyjno – porządkowa „zawierucha”.
Podstawa programowa: 1 /4, 3/1

Wtorek:
I. Zestaw ćwiczeń porannych własny „Lepimy Bałwanka”

II.ZAJĘCIA W TERENIE: „Rzeźbimy w śniegu” – wykonanie rzeźb w śniegu z wykorzystaniem łopatek drewnianych, małych taczek. Zachęcanie do podejmowania działalności przez dzieci nieśmiałe. Budowanie wspólnego igloo, doskonalenie zasad współpracy w grupie. Ćwiczenia oddechowe, hartowanie organizmu, wzmacnianie pozytywnego nastroju i zadowolenia z własnej pracy. Zaproszenie do wspólnej zabawy dzieci z innych grup przedszkolnych. Zabawa ruchowa „Niosę prezenty”.

III. Zabawa ruchowa bieżna „Zabawa ruchowa „wiruje śnieg”.
Podstawa programowa: 3/2, 10/1

Środa:
I. Zestaw ćwiczeń porannych własny „Lepimy Bałwanka”

II. „ośnieżone domy”- zabawa matematyczna. Przeliczanie elementów zbioru. Manipulowanie sylwetami. Utrwalenie pojęć „tyle samo”, „więcej niż”, „mniej niż”. Konstruowanie z klocków drewnianych „wieży królowej śniegu”, Utrwalenie liczebników porządkowych. 6-l.Określanie położenia przedmiotu względem innego przedmiotu w przestrzeni.
Zachęcanie do udziału w zajęciach dzieci nieśmiałych. Zabawa ruchowa „Idą bałwanki”.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w terenie. Ćwiczenia oddechowe, hartowanie organizmu, tworzenie budowli ze śniegu, odbijanie śladów stóp. Rozpoznawanie śladów zwierząt na śniegu. Cele: rozwijanie sprawności fizycznej, zwinności i skoordynowanego działania; 6-l.rzucanie śnieżkami do wyznaczonego celu.

III. Zabawa ruchowa „zimowe chmury” z ćwiczeniami oddechowymi.
Podstawa programowa: 1 /2, 4/1, 4/2, 11, 13/5

Czwartek;
I. Zestaw ćwiczeń porannych własny „Lepimy Bałwanka”

II. „Zima biała” – nauka piosenki metodą „za głosem nauczyciela”. Analiza tekstu i budowy piosenki. Ćwiczenia rytmiczne, wprowadzenie schematu do piosenki. Tworzenie koła do melodii, różnicowanie kroku tanecznego według rytmu melodii. Rozwiązywanie zagadek akustycznych – odgłosy z otoczenia.. Tworzenie orkiestry perkusyjnej do piosenki. Słuchanie kolęd i piosenek o zimie z repertuaru zespołów dziecięcych. 6-l.Ćwiczenia rytmiczne. Zabawa ruchowa skoczna „na saneczkach”
„Zimo, witamy Cię” – malowanie pastą do zębów na ciemnym tle. Wprowadzenie nowej techniki plastycznej”. Uchwycenie krajobrazu zimowego poprzez malowanie jedną barwą. Zachęcanie dzieci do podejmowania eksperymentów plastycznych. Ocena prac, wypowiedzi dzieci, wzmocnienie pozytywnego nastroju. Zabawa ruchowa przy muzyce – „zimowa zawierucha”.

III. Zabawa ruchowa z elementem podskoków „ubieramy choinkę”.
Podstawa programowa: 1/1, 8/3, 10/1

Piątek: NOWY ROK, DZIEŃ WOLNY

Działalność dowolna:
1. Codzienny pobyt na świeżym powietrzu spacery, obserwacje przyrody, .zabawy na śniegu. Poznawanie zmysłami właściwości śniegu - Realizacja Programu „Mniszek Lekarski”.
2. Nauka wyliczanki „Zima, zima”.
3.Zabawy rozwijające orientacje w przestrzeni, schemacie własnego ciała „ubieramy się”.
5. Zabawa słowna rozwijająca wyobraźnię „Bałwankowy dom”.
5.Zabawa rozwijająca spostrzegawczość, mowę i myślenie „Podobieństwa i różnice”.
3. Zabawa rytmiczna„Zimowa muzyka”.
4. Ćwiczenia słuchu fonematycznego – dzielenie wyrazów na głoski , na sylaby.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.