X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1048
Przesłano:

Pole magnetyczne Ziemi (scenariusz lekcji z przyrody)

Cele:
Wiadomości – uczeń:
• wie, jakie bieguny posiada magnes i nazywa je
• wie, jak oddziałują bieguny magnetyczne
• zna pojęcie pola magnetycznego
• podaje przykłady zjawisk, które mają związek z istnieniem pola magnetycznego Ziemi
• wymienia przykłady magnesów naturalnych

Umiejętności – uczeń:
• wyjaśnia, dlaczego igła magnetyczna ustawia się w kierunku północ-południe
• zaznacza na rysunku bieguny magnetyczne Ziemi
• wyjaśnia różnice między biegunami magnetycznymi i geograficznymi

Postawy – uczeń:
• aktywnie uczestniczy w zajęciach
• współpracuje w grupie
• dąży do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Metody pracy: doświadczenie, dyskusja, praca w grupach, praca z podręcznikiem

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze: magnesy sztabkowe, igły magnetyczne, kompasy, podręcznik


Przebieg zajęć:

I. Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjno-porządkowe. Sprawdzenie zadania domowego.
2. Wprowadzenie do tematu poprzez przypomnienie zjawiska oddziaływania magnetycznego i związanych z nim pojęć.
3. Wyjaśnienie, czym jest igła magnetyczna oraz przypomnienie, że jest ona częścią kompasu.

II. Faza realizacyjna

1. Podział klasy na grupy.
2. Wykonanie doświadczenia: porównanie ustawień magnesu zawieszonego na nitce, igły magnetycznej oraz kompasu. Wniosek: wszystkie magnesy ustawiają się w tym samym kierunku.
3. Problem dla wszystkich: dlaczego igła magnetyczna ustawia się zawsze w kierunku północ-południe, pomimo że nie ma w jej pobliżu innych magnesów?
Dyskusja, w wyniku której uczniowie dochodzą do wniosku, że wokół Ziemi istnieje pole magnetyczne, ustalają związek biegunów magnetycznych z biegunami geograficznymi Ziemi oraz wskazują ich rozmieszczenie na globusie i rysunku.
4. Na podstawie fragmentu tekstu zamieszczonego w podręczniku uczniowie wyjaśniają, czym są magnesy naturalne i podają ich przykłady.

III. Faza podsumowująca

1. Uczniowie zapisują notatkę i wykonują rysunek Ziemi, na którym zaznaczają bieguny geograficzne i magnetyczne.
2. Ocena pracy uczniów.
3. Podanie i omówienie zadania domowego: dla wszystkich – ćw. 10, s. 16; dla chętnych – opracuj krzyżówkę, w której będą zawarte pojęcia poznane na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.