X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10364
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości o procentach

Osoba prowadząca: Emilia Turek
Temat zajęć: Powtórzenie wiadomości o procentach.
Klasa: V a ilość godzin: 1

Cel ogólny zajęć:
Utrwalenie wiadomości o procentach

Cele szczegółowe zajęć
Uczeń:
- uczeń potrafi zamienić procenty na ułamek
- uczeń potrafi zamienić ułamek na procent
- uczeń potrafi obliczyć procent danej liczby
- uczeń potrafi stosować obliczenia procentowe w różnych zadaniach
- uczeń czyta tekst ze zrozumieniem

W czasie lekcji będą kształtowane następujące umiejętności :
- Umiejętność efektywnego i skutecznego współdziałania w grupie
Metody i techniki pracy:
- Gra dydaktyczna prawda – fałsz, praca w grupach
- Zadania z treścią do pracy w grupach
Do zajęć będą potrzebne następujące środki dydaktyczne:
- Materiały pomocnicze do gry prawda – fałsz (papierowa plansza – zał. 1, zestaw kart do gry – zał. 2)
- Zadania do stacji uczenia się, karty odpowiedzi
Przebieg zajęć:
1. Podanie tematu lekcji
2. Podział klasy na grupy 4 – osobowe i wyjaśnienie uczniom na czym będzie polegała ich praca podczas zajęć.
3. Omówienie zasad gry, rozdanie kart do gry

Grupy otrzymują zestaw składający się z planszy i 4 kart. Plansza ma 3 pola: Prawda, Karty, Fałsz. Rozpoczynamy grę od ułożenia na stole planszy z 3 polami: Prawda, Karty, Fałsz. Potasowane karty leżą na środkowym w kopercie. Pierwszy gracz bierze kartę , a po ustosunkowanie się do wypowiedzi sformułowanej na karcie kładzie ją na odpowiednim polu.
Za poprawne rozwiązanie zadania, uczeń otrzymuje 1 punkt, a gdy zrobi to błędnie 0 punktów. Zadanie, które uczestnik rozwiązał błędnie ma prawo rozwiązać grupa która zgłosi się jako pierwsza. Gra kończy się z chwilą ułożenia wszystkich elementów. Wygrywa grupa, który zdobył największą liczbę punktów.
4. Omówienie dalszej pracy na lekcji – „stacje uczenia się”.
Uczniowie pracują w grupach rozwiązując zadania na poszczególnych stacjach. Uczniowie pracują indywidualnie. Ilość stacji 5. Obowiązkowe są stacje: I, II, IV.
Uczniowie sami wybierają kolejność stacji, pracują swoim własnym rytmem. Na ławkach- stacjach położone są karty pracy. Nauczyciel informuje uczniów o tym co się znajduje na poszczególnych stanowiskach, dodatkowo daje wskazówki. Uczniowie mogą sprawdzić prawidłowość wykonania zadań, prosząc o pomoc nauczyciela. Uczniowie znają też punktację za prawidłowo wykonane zadania.
5. Należy wykonać zadania przynajmniej z trzech stacji.
6. Omówienie zadań.
7. Podsumowanie utrwalonych wiadomości .
8. Praca domowa.

I STACJA

ZADANIE (3 punkty)

Porównaj podane wielkości:
a) 60 zł i 11% kwoty 600 zł

II STACJA

ZADANIE (3 punkty)

W dziewczęcym zespole tanecznym jest 120 dzieci. Dziewczyny stanowią 60% zespołu. Ilu było chłoców?

III STACJA

ZADANIE ( 3 punkty)

Rower kosztuje 800 zł. Wiosną cenę obniżono o 20%, a jesienią cenę podniesiono o 20%. Ile kosztuje rower obecnie?

IV STACJA

ZADANIE (4 punkY)

Pan Artur zarabia 1500 zł miesięcznie, a pan Piotr 2500 zł. Od tych zarobków oddają państwu 19% podatku. Który z tych panów zapłaci większy podatek?


Numer stacji Maksymalna liczba punktów
I 3 punktów
II 3 punktów
II 3 punktów
IV 4 punktów
Razem 13 punktów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.