X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10325
Przesłano:

Tęczowe barwy kwiatów - Scenariusz zajęcia zintegrowanego w klasie II

SCENARIUSZ ZAJĘCIA ZINTEGROWANEGO
W KLASIE II
PROWADZĄCY: Wioletta Głowacka
KLASA: II SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie
TEMAT OŚRODKA: WIOSNA PACHNĄCA MAJEM
TEMAT DNIA: Tęczowe barwy kwiatów
ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE

CELE OGÓLNE :
-doskonalenie techniki mnożenia i dzielenia w zakresie 100,
-kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
-doskonalenie cichego czytania ze zrozumieniem,
-bogacenie słownictwa uczniów o nazwy kwiatów,

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
SFERA POZNAWCZA:
-rozpoznaje i wymienia nazwy kwiatów,
SFERA INSTRUMENTALNA ( KSZTAŁCĄCA):
-czyta głośno krótkie teksty
-podaje rozwiązania do usłyszanych zagadek,
-podpisuje prawidłowo ilustracje z kwiatami,
-czyta ze zrozumieniem tekst wiersza,
-wyszukuje w tekście nazwy kwiatów i zapisuje je poprawnie,
-dobiera przymiotniki do właściwego obrazka,
-podaje i podpisuje części z jakich składa się kwiat,
-uzupełnia tekst z lukami odpowiednimi nazwami kwiatów,
-rozwiązuje krzyżówkę,
-mnoży i dzieli w pamięci w zakresie 100,
-stosuje prawo przemienności mnożenia,
-rozwiązuje zadania z treścią na mnożenie i dzielenie do 100,
-posługuje się pojęciami :czynnik, czynnik, iloczyn oraz dzielna, dzielnik , iloraz,
-porównuje iloczyny i ilorazy liczb,
-układa z puzzli matematycznych obrazki z różnymi kwiatami,
-wykleja kontur wybranego kwiatka plastelina, kulkami bibuły,lub wydzieranką.

SFERA WYCHOWAWCZA:
-zachowuje porządek w miejscu pracy,
-współpracuje w grupie,
-uważnie słucha wypowiedzi innych,

METODY:
-słowna- rozmowa, praca z tekstem literackim,
-oglądowa,
-praktyczna,

FORMY PRACY:
-zbiorowa,
-indywidualna jednolita,
-indywidualna zróżnicowana,
-grupowa,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
rysunki kwiatów, podpisy z nazwami kwiatów, schemat budowy kwiatu z podpisami, podręcznik, zróżnicowane karty pracy do pracy samodzielnej, krzyżówki z nazwami kwiatów, pszczółki i kwiatki do zadań matematycznych, zróżnicowana matematyczna karta pracy, dyplomy dnia, karty samooceny, ukryty temat dnia(kwiaty i wazony), łamigłówki matematyczne zróżnicowane,

Zapis w dzienniku lekcyjnym: Głośne czytanie zagadek o kwiatach. Rozpoznawanie, nazywanie i podpisywanie różnych gatunków kwiatów. Budowa kwiatu. Malowanie części kwiatu wskazanymi barwami. Ciche czytanie wiersza pt.: „Świt w ogrodzie” – wyszukiwanie nazw kwiatów. Samodzielne wpisywanie przymiotników przy odpowiedniej ilustracji kwiatu. Uzupełnianie tekstu z lukami nazwami kwiatów. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Rozwiązywanie zadań na porównywanie ilorazowe. Plastyczne przedstawienie wybranego kwiatu.

PLAN REALIZACJI ZAŁOŻEŃ
1.Czynności organizacyjno – porządkowe przywitanie,
rozpakowanie, (porządek na ławce), omówienie warunków oceniania. Najaktywniejsi otrzymają dyplomy dnia. Będą też na zajęciach karty pracy, których wykonanie będzie oceniane, najaktywniejsi na poszczególnych zajęciach otrzymają oceny.

2. Powitanie w kręgu ( zgodnie z tradycją klasową.)
Iskrę przyjaźni puszczam w krąg , niech wróci do mych rąk.

3.Nawiązanie do tematu zajęć – dobieranie kwiatów z działaniami na mnożenie do wazonu z właściwym wynikiem.
Tę czo we bar wy
7 x 5 4 x 9 6 x 7 9 x 5 7 x 7
kwia tów
6 x 9 9 x 9
Po odwróceniu kwiatów otrzymujemy hasło: Tęczowe barwy kwiatów.

4.Głośne czytanie zagadek o kwiatach i podawanie ich rozwiązań.
Przykłady zagadek J. Stec – „Zagadki dla najmłodszych.”
Dodaj dwie litery do wyrazu brat.
Zaraz kolorowy zakwitnie ci kwiat. ( bratki)
Nietrudna zagadka: nazwa cukierka lub kwiatka. ( irys)
Jesteśmy bardzo malutkie, łodyżki mamy krótkie. Liliowych główek prawie nie dojrzysz w gęstej trawie.
Choć pachnę ... na cały świat...
Co my za jedne? Kto zgadł? (fiołek)

5.Odszukiwanie kwiatów na przygotowanych obrazkach znajdujących się na tablicy, dobranie odpowiedniego podpisu: tulipany, żonkile, róża, goździk, fiołki, groszek pachnący, narcyzy, bratek, stokrotki. Wspólna analiza ortograficzna nazw kwiatów.

6.Rozpoznawanie kwiatów. Indywidualne podpisywanie przez uczniów obrazków z kwiatami – praca z podręcznikiem str.58.(Z Ekoludkiem w szkole). Sprawdzenie poprawności na tablicy.

7.Wyszukiwanie cech określających kwiaty: żółty, kolorowy, duży, mały, pachnący, czerwony, zielony, wiosenny, drobniutki, wysoki, piękny, ładny.
Określenie jaka to część mowy – przymiotnik. Podanie co uczniowie wiedzą o przymiotniku : są to wyrazy oznaczające nazwy cech rzeczy, ludzi, roślin i rzeczy, pytamy o nie jaki?, jaka? jakie?

8.Budowa kwiatu: uczniowie podają z jakich części składa się kwiat: słupek, płatki korony, działki kielicha, pręciki.
Uczniowie przyczepiają nazwy poszczególnych części na modelu kwiatu znajdującego się na tablicy.
Przerwa śródlekcyjna – zaśpiewanie wspólne piosenki „Kwiatki, bratki i stokrotki”

9. Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza „Świt w ogrodzie” Małgorzaty Nawrockiej” samodzielne wykonywanie ćwiczeń związanych z wierszem.

1.Przeczytaj wiersz i podkreśl nazwy kwiatów.
Świt w ogrodzie
Pospałyby grządki pod kołdrą wilgoci ...
Nic z tego! Już wietrzyk swawolny im psoci:
rozbujał trawniki, siadł na tulipanie,
zadzwonił konwalią na wczesne śniadanie...

„Wietrzyku, urwisie! Daj pospać!” „A nie dam...
Słoneczne całusy każdemu dziś sprzedam!
Prostujcie kołnierze, wygładźcie sukienki
panowie – krokusy, sasanki – panienki!”

Na trąbkach żółciutkich narcyzy zagrały –
zapachniał zbudzonych hiacyntów rząd cały...
„Szafirku, zmruż oczy, bo słońce w nie świeci!”
„Pierwiosnku, pod listkiem nie chowaj swych dzieci.

Już wiosna!” Już wiosna, obudźcie się, kwiaty!
Niech tęczą rozbłysną uśpione rabaty!
Małgorzata Nawrocka

2.Wypisz z wiersza co najmniej cztery nazwy kwiatów .

3.Dopisz właściwe cechy( przymiotniki) pod odpowiednią rośliną.
czerwony, delikatna, biała, wysoki, okazały, różowa,
stokrotka jaka?
tulipan jaki?

4.Podpisz , z jakich części składa się kwiat.
( płatki korony, słupek, pręciki, działki kielicha,)

5.Pomaluj kwiat ( z ćwiczenia 4) następującymi barwami:
•płatki korony na czerwono,
•słupek na pomarańczowo,
•pręciki na czarno,
•działki kielicha na zielono.

6.Uzupełnij zdania z lukami nazwami kwiatów.
( zamiast napisów w nawiasach są rysunki kwiatów)
W maju kwitnie wiele kwiatów.
W ogrodach kwitną ..................................,(bratki) ...................(tulipany) i białe ....................(narcyzy).
Pięknie wyglądają także lasy i parki z kwitnącymi
.................... (konwaliami). Na łąkach kwitną .......................(stokrotki).
Karta pracy jest zróżnicowana – w ćwiczeniu 4 łatwiejszy poziom ma napisane części kwiatów, w ćwiczeniu 6 nazwy kwiatów.

10.Samodzielne wykonanie rysunkowej krzyżówki o kwiatach. ( Uczniowie, którzy szybciej wykonają kartę pracy mogą uzupełnić krzyżówkę.)
Odgadnij nazwy kwiatów przedstawionych na rysunkach. Pomaluj rysunki właściwymi kolorami.
1.stokrotka 2.konwalia 3.tulipan 4.róża 5. bratki 6.narcyz
Ocena najaktywniejszych na zajęciach polonistycznych.

11. Rachunek pamięciowy – tworzenie kwitków – dobieranie działania do wyniku np.:

6 x 6 4 x 9
9 x 4 36 1 x 36
36 x 1

12.Przemienność mnożenia. Uczniowie podają co to znaczy, że mnożenie jest przemienne.
Która pszczółka doleci do którego kwiatka.

4 x 5.........5 x 4 8 x 6...........6 x 8 9 x 4...........4 x 9

13.Rozwiązywanie zadań na porównywanie ilorazowe:
zad.
W ogródku zakwitło 48 stokrotek i 8 razy mniej bratków. Ile bratków zakwitło w ogrodzie?
stokrotki 48
bratki 48 : 8 = 6
Odp.: W ogrodzie zakwitło 6 bratków.
Ile kwiatów zakwitło w ogrodzie?
razem : 48 + 6 = 54
Odp. : W ogrodzie zakwitły 54 kwiaty.
Uczniowie podają rozwiązania i odpowiedzi i zapisują w zeszycie.

14.Przypomnienie - jak nazywają się liczby w mnożeniu i dzieleniu.
4 x 6 = 24
czynniki iloczyn
36 : 9 = 4
dzielna dzielnik iloraz

15.Samodzielne rozwiązywanie karty pracy sprawdzającej umiejętność mnożenia i dzielenia do 100.
1.Uzupełnianie tabelki na mnożenie i dzielenie do 100
2.Obliczanie działań .Podpisanie jak nazywają się liczby w mnożeniu i dzieleniu.
3. Stosowanie prawa przemienności mnożenia
i obliczanie działań:
8 x 7 = 7 x 8 = 56
9 x 5 = 5 x 9 = 45
7 x 3 = 3 x 7 = 21
4. Porównywanie iloczynów liczb. Wstaw znaki <,>, =
3 x8..............6 x4 9x9 .........8 x10
5. Porównywanie ilorazów liczb. Wstaw znaki <,>, =
56: 7........ 36 : 6 40 :8.......35:7
6. Rozwiązywanie zadania i napisanie odpowiedzi.
W kwiaciarni bukiet tulipanów kosztował 9zł, a bukiet róż był 5 razy droższy. Ile kosztował bukiet róż?
tulipany..........
róże.....................................
Odp.: ........................................
Ile kosztowały oba bukiety razem?
Razem:........................................
Odp.:........................................

16.Samodzielne rozwiązywanie łamigłówki matematycznej z hasłem – obliczanie działań na mnożenie i dzielenie.
Uczniowie, którzy szybciej wykonają pierwszą kartę pracy otrzymują do wykonania łamigłówkę. Odszyfrowują jakimi kolorami pomalować kwiaty.

17.Układanie puzzli matematycznych (działania na mnożenie i dzielenie do 100). Rozpoznawanie jakie kwiaty znajdują się na obrazku. Wybrany przedstawiciel grupy opisuje jak wygląda ułożony kwiat.

18. Plastyczne wypełnienie konturu wybranego kwiatu plasteliną, kulkami z bibuły lub wydzieranką. Omówienie, wystawa prac.

19. Samoocena – uczniowie na kartkach zamalowują kwitki z napisami jak pracowali na zajęciach.

20.Podsumowanie – ocena uczniów.
Uczniowie najaktywniejsi na poszczególnych edukacjach otrzymują oceny, najlepiej pracujący na obu godzinach otrzymują dyplomy dnia.


BIBLIOGRAFIA
E. i J. Frątczakowie - „Ekologiczne zagadki Agadki”
Internet- „ Hospitacja diagnozująca”
G.Kapica – „Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym”
H. Kitlińska – Pięta, Z. Orzechowska – „Scenariusze zajęć całodniowych”
I.Kwiatkowska, B. Rzemieniuk – „Hospitacja diagnozująca” – „Życie Szkoły”7/2005r.
B. Soboń – Ostrowska – „ Zielona matematyka”
J. Stec – „Zagadki dla najmłodszych.”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.