X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10252
Przesłano:

Kółko rękodzieła artystycznego w klasach IV-VI szkoly podstawowej - program wlasny

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W ZABRZU

PROGRAM WŁASNY
„ KÓŁKA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO”
PRZEZNACZONY DLA KLAS IV – VI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Opracowała: mgr Jolanta Brzozoń

Zabrze 2010r

„ Nie tylko wychowanie ma służyć sztuce,
ale to właśnie sztuka ma służyć wychowaniu”
B. Suchodolski

WSTĘP
W dobie komputerów, przy których dzieci spędzają coraz więcej czasu, ważne jest, aby zachęcać je do alternatywnych, ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego.
W tym celu należy zauważać zdolności i zainteresowania uczniów
i proponować im udział w różnego rodzaju kółkach zainteresowań, aby każdy mógł wybrać coś dla siebie.
Obecny program zajęć technicznych w szkole podstawowej nie różni się bardzo od poprzedniego, natomiast zmniejszona jest znacznie ilość jednostek lekcyjnych, które są realizowane w przeciągu dwóch lat. Omawiając teorię, nie zostaje, więc wiele czasu na zajęcia praktyczne, na których jedynie w ogólnym zarysie można zapoznać się z różnymi technikami działań praktycznych.
Sądzę, że dzieci w wieku szkolnym powinny wykonywać różnego rodzaju prace manualne, które w znacznym stopniu przyczyniają się do ich rozwoju. Własna twórczość i działanie „uczy, bawi, wychowuje”. Przynosi wiele satysfakcji
i zadowolenia oraz wzmacnia wiarę we własne siły i możliwości.

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom uczniów, którzy wykazują zainteresowanie pracami rękodzielniczymi, postanowiłam poprowadzić na terenie naszej placówki „Kółko rękodzieła artystycznego”, które będzie funkcjonowało w oparciu o napisany przeze mnie program własny. Mam nadzieję, że uczestnictwo w tych zajęciach da uczniom możliwość sprawdzenia i rozwijania swoich umiejętności manualnych, estetycznych i twórczych oraz będzie ciekawym i innowacyjnym sposobem spędzenia czasu wolnego.

II. CELE
Zasadniczym celem tego programu jest rozwijanie zainteresowań, doskonalenie umiejętności manualnych i poznawczych uczniów oraz stymulowanie rozwoju ogólnotechnicznego.
Uczniowie nie tylko będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, ale również poznawać nowatorskie techniki oraz rozwijać wyobraźnię, kreatywność
i wykorzystywać nabyte umiejętności w życiu codziennym.
Do realizacji celów głównych wyznaczyłam następujące cele szczegółowe:

• Poznanie nowatorskich technik.
• Zaznajomienie się z niestosowanymi dotychczas materiałami.
• Kształtowanie umiejętności planowania pracy.
• Kształtowanie sprawności manualnych.
• Rozwijanie wyobraźni twórczej i estetyki.
• Kształtowanie świadomości przydatności nabytych umiejętności w życiu codziennym.
• Rozwijanie wiedzy ekologicznej przez wykorzystywanie w pracy odpadów i racjonalne wykorzystywanie materiałów.
• Kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyborami.
• Pogłębianie i utrwalanie zdobytej już wiedzy i umiejętności na lekcjach techniki.
• Doskonalenie koncentracji uwagi.
• Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

III. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program skierowany jest do uczniów klas IV-V, którzy realizują program techniki szkoły podstawowej i przejawiają zainteresowania pracami ręcznym. Jest on zgodny z Podstawą Programową:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008r.
Zawiera wybiórczo zagadnienia dotyczące przedmiotu TECHNIKA, czyli praktyczne wykonywanie określonych wyrobów, poszerzone o nowe, trudniejsze umiejętności.
Jego treści obejmują następujące grupy tematyczne:

1) Zasady bezpieczeństwa
2) Ekologia
3) Dekoracje
4) Prace wytwórcze z papieru
5) Materiały włókiennicze
6) Ozdoby świąteczne
7) Prace wg bieżących potrzeb

Program realizowany będzie przez nauczyciela techniki na „Kółku rękodzieła artystycznego” w ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych
w wymiarze 2 godzin zegarowych tygodniowo. Zakłada się płynność w doborze tematów, rodzaju wykonywanych prac i liczby godzin przeznaczonych na ich realizację w zależności od potrzeb uczniów i nauczyciela.

IV. FORMY I METODY REALIZACJI

Formy pracy:
• Zbiorowa
• Grupowa
• Indywidualna
Metody pracy:
• Słowne - opis
• Pokaz
• Praktycznego działania
• Problemowa

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Tematyka zajęć

Techniki/ zakres działania

1. Zasady przebiegu zajęć
• Przypomnienie regulaminu zasad BHP podczas pracy
• Wspólne ustalenie planu pracy i potrzebnych materiałów
• Ustalenie terminów spotkań

2. Ekologia
• Pogadanki na temat ochrony przyrody
• Segregacja śmieci – gazetka okolicznościowa
• Wykorzystywanie resztek materiałów (włókienniczych, tworzyw sztucznych itp.)
• Wykonanie przedmiotów użytkowych z odpadów

3. Dekoracje okienne na korytarzach jesień, zima, wiosna
• Wyszukiwanie i odrysowywanie właściwych motywów
• Wycinanie i sklejanie elementów
• Pomoc w dekorowaniu okien

4. Prace wytwórcze z papieru
• Sposoby wytwarzania papieru
• Origami – japońska sztuka składania papieru
(składanie kwiatów, zwierzątek itp.)
• Kartki okolicznościowe z papieru
• Wykonanie i ozdabianie torebek na prezenty
• Oklejanie pudełek

5. Materiały włókiennicze
• Poznanie właściwości tkanin i dzianin
• Ściegi ręczne
• Szycie maskotki
• Wyhaftowanie serwetki
• Wykonanie łańcuszka na szydełku
• Szydełkowanie uchwytu na garnki
• Dzianie na drutach – oczka lewe i prawe

6. Wykonanie ozdób świątecznych
• Ozdoby gipsowe na choinkę
• Aniołki z makaronu na choinkę
• Aniołki stojące
• Pisanki metodą deqpage
• Kurczaki z wełny
• Koszyczki

7. Prace wg bieżących potrzeb
• Prace tematyczne na konkursy
• Prace okolicznościowe – wynikające z potrzeb szkoły

VI. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Po realizacji programu zakłada się następujące efekty edukacyjne:
Uczeń zna
• nowe techniki
• własności i przeznaczenie materiałów prac wytwórczych
• korzyści wynikające z samodzielnego wykonywania prac manualnych
Uczeń rozumie
• konieczność przestrzegania zasad BHP
• potrzebę racjonalnego korzystania z materiałów i wykorzystywania odpadów
Uczeń potrafi
• estetycznie i dokładnie wykonać prace
• dokonać obiektywnej samooceny
• czerpać satysfakcję i zadowolenie z wykonanej pracy
• stosować zdobyte umiejętności i wiadomości w życiu codziennym
• właściwie planować pracę
• zgodnie współpracować w grupie

VII. EWALUACJA PROGRAMU

W celu sprawdzenia realizacji programu przeprowadzona zostanie ewaluacja, którą będzie:
• ankieta dla uczniów
• analiza wykonanych prac
• udział w konkursach
• frekwencja na zajęciach

VIII. BIBLIOGRAFIA

1) Materiały z przebytego szkolenia na temat tworzenia programu własnego
2) Podstawa programowa. MIŁA, W - wa. 2009
3) Czesław Kupisiewicz „Podstawy dydaktyki ogólnej” – Graf Punkt 2000r
4) Popek S.: Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży.
Warszawa: WSiP 1985
5) Słobodzian Z.: Twórcza praca dziecka. Warszawa: WSiP 1980


Ankieta

W punktach od 1do 4 zaznacz właściwą odpowiedź. W punkcie 5 odpowiedz na pytanie.

1. Czy chętnie uczestniczyłaś/łeś w zajęciach „Kółka rękodzieła artystycznego?


TAK NIE NIE MAM ZDANIA


2. Czy odpowiadał Ci dobór wykonywanych prac?


TAK NIE NIE MAM ZDANIA


3. Czy zdobyte umiejętności przydadzą ci się w życiu codziennym?


TAK NIE NIE MAM ZDANIA


4. Czy poznałaś/łeś nowe techniki pracy?


TAK NIE NIE MAM ZDANIA

5. Czego jeszcze chciałbyś/ chciałabyś nauczyć się na zajęciach kółka w przyszłości?

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.