X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10226
Dział: Przedszkole

Zabawki w naszej sali - scenariusz zajęć dla dzieci 5 - 6 letnich

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z DZIEĆMI 5-6 LETNIMI

Integralny ośrodek tematyczny: DBAMY O NASZE KĄCIKI ZABAW
TEMAT DNIA: ZABAWKI W NASZEJ SALI

Zapis w dzienniku:
I. „Ciepło-zimno”- zabawa dydaktyczna. Doskonalenie orientacji przestrzennej- strona
prawa i lewa. Wdrażanie do odkładania zabawek na stale miejsce.
II. 1.Słuchanie wiersza Anny Łady- Grodzickiej „Zgubione zabawki” połączone z zabawą dydaktyczną „Zgubione zabawki”. Uważne słuchanie wiersza i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie sześciu. Synteza słuchowa wyrazów wypowiadanych przez nauczyciela sylabami.
2. „Moja ulubiona zabawka”- wycinanie z kolorowego papieru. Odzwierciedlenie w formie plastycznej kształtu zabawek. Umiejętne posługiwanie się nożyczkami.
III. „Porównujemy długości”- zabawa dydaktyczna. Porównywanie długości: krótka, długa, tej samej długości.

Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętność uważnego słuchania
- wyrabianie aktywnej postawy w czasie zajęć
-rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej i plastycznej

Cele operacyjne:
Dzieci: -uważnie słuchają ( PP.Ad.3,p3)
-układają proste zdania, dzielą wyrazy na sylaby, wyodrębniają głoskę w nazwach zabawek (PP.Ad.14,p.6)
-rozróżniają stronę lewą i prawą (PP.Ad.13,p.4)
-posługują się liczbami porządkowymi od 1-6 (PP.Ad.13,p.3)
-porównują długości np.tasiemek (PP.Ad.13,p.5)
-umiejętnie posługują się nożyczkami (PP.Ad.9,p.2)
-chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych (PP.Ad.5,p.4)

Zastosowane metody pracy:
- czynna (zadania stawiane dzieciom do wykonania, zabawy dydaktyczne i ruchowe)
-słowna ( objaśnienia, wypowiedzi dzieci)
-oglądowa (pokaz, ilustracje, zabawki)

Środki dydaktyczne:
- zabawki, nagranie wiersz pt. „Zgubione zabawki”, plansza ze schodami, ilustracje zabawek(samolot, skakanka, czerwona łopatka, zielona foremka, miś, auto),puzzle


PRZEBIEG ZAJĘĆ

I CZĘŚĆ PIERWSZA
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
2. Zabawa dydaktyczna –„Zimno-ciepło”. ( Ustawienie na środku sali umownego symbolu np.chorągiewki, od którego wyznaczamy kierunek prawy i lewy. Dziecko szukające otrzymuje informację, że zabawka , której szuka znajduje się na prawo lub lewo od chorągiewki. Jego zadanie polega na szukaniu po właściwej stronie. Dzieci podpowiadają określeniami zimno, ciepło, gorąco, parzy. Po skończonej zabawie wybrane dzieci odkładają zabawki na swoje miejsce.

II CZĘŚĆ DRUGA
PIERWSZE ZAJĘCIE PROGRAMOWE
1.Zaproszenie dzieci do zabawy ruchowej „Bal zabawek”. ( Dzieci poruszają się po Sali w rytm melodii. Przerwa w muzyce sygnalizuje dzieciom, że muszą stanąć w rozkroku i czekać na wywołanie określonej zabawki.
Nauczyciel daje dzieciom wskazówki, jaką zabawkę będą naśladowały.
Teraz naśladujemy:
- pajacyki ( dzieci skaczą w miejscu, rozkładają ręce i nogi jak pajacyk)
-lalki ( stają w rozkroku, rozkładają ręce i kiwają głowami)
- piłeczki ( skaczą obunóż w miejscu okręcając się dookoła)
-samochody( naśladują samochody)
-misie ( poruszają się po czworakach)

2. Słuchanie wiersza Anny Łady- Grodzickiej „Zgubione zabawki”.
„Zgubione zabawki”
Romek się bawił zabawkami.
Nagle usłyszał Wolanie mamy:
„Chodź szybko synku i nie zwlekaj,
wracaj do domu, obiad czeka.”
Posłuszny Romek wziął zabawki,
lecz nie miał torby ani siatki.
Zgarnął je wszystkie w ręce obie.
„Chyba doniosę”- myśli sobie.
Po schodach wbiega z hałasem,
i nic nie słyszy, a tymczasem...
Kiedy tak szybko pędzi na górę,
zabawki sypią się za nim sznurem:
na pierwszym stopniu samolot gubi.
Na drugim skakankę, którą lubi.
Na trzecim upuszcza łopatkę czerwoną.
Na czwartym foremkę zieloną.
Na piątym upada mały miś,
którego dostał właśnie dziś.
Dopiero, gdy na szóstym stopniu
auto zadźwięczało,
Romek obejrzał się i zobaczył, co się stało.
Ręce puste, schody pełne:
„Ale gapa ze mnie...”

3.Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści wiersza:
- Dlaczego Tomek skończył swoją zabawę na podwórku?
- Jak myślicie, dlaczego zebrał wszystkie swoje zabawki w ręce?
-Co się stało kiedy szedł na górę?
-Dlaczego Tomek nazwał siebie gapą ?
- Co trzeba zrobić, kiedy znajdziemy w przedszkolu czyjąś zgubę?
- Jakie zabawki zgubił Tomek kiedy wracał do domu?

4. Wyszukiwanie na tablicy obrazków przedstawiających zabawki ,których nazwy nauczyciel wypowiada sylabami.
sa-mo-lot, ska-kan-ka, ło-pat-ka, fo-rem-ka, miś, au-to

5.Zabawa dydaktyczna „Zgubione zabawki:
Ponowne wysłuchanie wiersza.
Określanie liczbami porządkowymi schodów na tablicy od dołu do góry.
Udzielanie odpowiedzi na pytania:
Jaką zabawkę zgubił Romek na pierwszym schodku?- samolot ( wyszukanie obrazka, analiza słuchowa wyrazu samolot, umieszczenie obrazka na pierwszym schodku)
Jaką zabawkę zgubił Romek na drugim schodku?- skakankę ( wyszukanie obrazka, analiza słuchowa wyrazu skakanka, umieszczenie obrazka na drugim schodku) itd.

6.Rozdanie dzieciom przygotowanych puzzli-zabawka miś
Ułożenie obrazka z elementów , przyklejenie go na kartkę i staranne pokolorowanie pluszowego misia.


DRUGIE ZAJĘCIE PROGRAMOWE
1.Zaproszenie dzieci do zabawy ruchowej „Zmień się w swoją ulubiona zabawkę”.
( Dzieci maszerują po Sali w takt wybijany przez nauczyciela na bębenku. Gdy dźwięki instrumentu milkną zamieniają się w swoją ulubioną zabawkę. Poruszają się tak, aby koledzy mogli odgadnąć w jaką zabawkę się zamienili.)

2. „Moja ulubiona zabawka”- wycinanie z kolorowego papieru zabawki.
- Wybranie sobie spośród zabawek w sali ulubionej zabawki.
-Wypowiadanie się dzieci na temat wybranej zabawki ( nazwa zabawki, jak się nią można bawić)
-Odzwierciedlenie w formie wycinanki kształtu ulubionej zabawki.

3.Zabawa ruchowa z elementami podskoku-„ Przez skakankę” ( Wychodzimy na plac zabaw. Dzieci ustawione są w kole. W środku stoi wybrane dziecko, które obracając się wokół własnej osi wprawia skakankę w ruch. Dzieci obunóż przeskakują nad skakanką. Osoba dotknięta zmienia tę, która kręci skakanką.)

III CZĘŚĆ TRZECIA
1.Zabawa dydaktyczna „Porównujemy długości” (Dzieci samodzielnie porównują długości kolorowych wstążeczek i układają je od najdłuższej do najkrótszej. Używają określeń: długa, krotka, trochę dłuższa, trochę krótsza .)

2. Wykonanie zadania ( karta pracy przygotowana przez nauczyciela).
- rysowanie pod długą skakanką krótszej skakanki,
- kolorowanie najkrótszej i najdłuższej kredki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.