X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10124
Przesłano:

"Nie taki diabeł straszny..." - Adam Mickiewicz "Pani Twardowska"

ADAM MICKIEWICZ: PANI TWARDOWSKA

PRZEBIEG LEKCJI

I. Wprowadzenie.
- Wskazanie celu lekcji.
II. Rozwiązywanie krzyżówki.
- Hasło utworzone przez wszystkie grupy: „Nie taki diabeł straszny, jak
go malują”
- Zawieszenie hasła na tablicy przez przedstawicieli poszczególnych grup.
III. Podanie i zapisanie tematu.
- Temat: „Nie taki diabeł straszny...”- Adam Mickiewicz „Pani Twardowska”.
IV. Praca zespołowa.
- Opracowanie zagadnień, wyszukiwanie cytatów;
- Prezentacja efektów pracy zespołowej
- Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób Mistrz Twardowski zatriumfował nad siłami piekielnymi?
V. Układanie przysłów z rozsypanki wyrazowej (wyjaśnianie sensu przysłowia, ilustracja do przysłowia)
VI. Praca domowa.
- Notatka do uzupełnienia.
Komiks na podstawie „Pani Twardowskiej” (chętni)

ZADANIA DO PRACY ZESPOŁOWEJ.

1. Jakie zdarzenie miało miejsce na Łysej Górze? Do czego zobowiązał się Twardowski? Wskażcie cytaty w tekście.

2. Co diabły miały uczynić w zamian za duszę Twardowskiego? Jak czarnoksiężnik wywiązał się z tego zobowiązania? Wskażcie cytaty.

3. Jakich magicznych sztuczek dokonał Twardowski w karczmie „Rzym”? Wymieńcie je. Przeczytajcie odpowiednie cytaty z ballady Mickiewicza.

4. Jakiego podstępu użył Mefistofeles, żeby zdobyć duszę Twardowskiego? Wskażcie cytat.

5. Jak Twardowski przechytrzył diabła? Jakie dał zadania Mefistofelesowi? Wymieńcie je.


ROZSYPANKA WYRAZOWA – PRZYSŁOWIA ZWIĄZANE Z POSTACIĄ MISTRZA TWARDOWSKIEGO

1. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.

2. Trafił jak Twardowski do Rzymu.

3. I Twardowski nie poradzi.
4. Dokazuje jak Twardowski na Łysej Górze.

5. I diabeł nie chciał Twardowskiej.


KRZYŻÓWKA

• Grupa I
1. Pan Twardowski zamienił go w zająca. / Ż O Ł N I E R Z/
2. „Jedzą, piją,..........palą” / L U L K I/
3. Twardowski dał mu 3 pstryczki w nos. / S Z E W C/
4. Tytułowa bohaterka utworu A. Mickiewicza / T W A R D O W S K A /
5. Dostojnik turecki. / B A S Z A/\
6. Godło karczmy „Rzym” / K O Ń/
7. Był nim Twardowski. / C Z A R N O K S I Ę Ż N I K /

• Grupa II
1. Wytoczył go Twardowski z głowy szewca. / W Ó D K A/
2. Mefistofeles miał go ukręcić z piasku. /B I C Z /
3. Diabeł miał go zbudować z ziaren orzecha /G M A C H/
4. Imię władcy piekieł. / B E L Z E B U B /
5. Inaczej diabły, czarty. /B I E S Y/
6. Góra, na której Twardowski podpisał pakt z diabłem. /Ł Y S A /

• Grupa III
1. Woreczek z pieniędzmi. / K I E S K A/
2. Tytułowa bohaterka ballady Mickiewicza. /T W A R D O W S K A/
3. Nazwa karczmy, w której Twardowski spotkał diabła. /R Z Y M/
4. Dostojnik turecki./B A S Z A/
5. Twardowski dał mu 3 pstryczki w nos. /S Z E W C/
6. Imię władcy piekieł. /B E L Z E B U B/
7. Był nim Twardowski. /C Z A R N O K S I Ę Ż N I K/
8. Pisemne zobowiązanie do oddania duszy diabłu. /C Y R O G R A F/


• Grupa IV
1. Pan Twardowski zamienił w niego żołnierza. /Z A J Ą C/
2. Dostojnik turecki. / B A S Z A/
3. Godło karczmy „Rzym” /K O Ń/
4. Diabeł miał go zbudować z ziaren orzecha. /G M A C H/
5. Pisemne zobowiązanie do oddania duszy diabłu. /C Y R O G R A F/


• Grupa V
1. Autor ballady „Pani Twardowska” / M I C K I E W I C Z /
2. Dostojnik turecki. /B A S Z A /
3. Imię władcy piekieł./ B E L Z E B U B/
4. „Jedzą, piją,.................... palą” /L U L K I /
5. „................. dusza! ................. – woła, /H U L A J/
Śmieszy, tumani, przestrasza”
6. Pan Twardowski zamienił w niego żołnierza. /Z A J Ą C/

NOTATKA DO UZUPEŁNIENIA

Narrator w balladzie „Pani Twardowska” opowiada o.............................. przygodach Mistrza Twardowskiego, któremu diabeł pomaga zostać czarnoksiężnikiem. W zamian za........................................ pomoc Twardowski sprzedaje własną duszę, ale uchyla się od wywiązania z umowy. Mefistofeles.................................... zwabia Mistrza do karczmy „Rzym”, gdzie domaga się zapłaty. Twardowski ratuje własną skórę, proponując diabłu...swoją żonę. Mefistofeles, który nie bał się.................................... Wody, na widok pani Twardowskiej ucieka. Widać, nie taki........................................, skoro........................................ czarnoksiężnikowi udało się go przechytrzyć!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.