X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10093
Przesłano:

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ... - scenariusz lekcji z matematyki z wykorzystaniem OK

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...

Klasa: 5

Powiązanie z wcześniejszą lekcją:
- uczeń potrafi zapisywać i odczytywać ułamki dziesiętne;
- uczeń potrafi zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie;
- uczeń zna zasadę zer nieistotnych po przecinku i przed przecinkiem;

Cele lekcji:
- uczniowie potrafią pomnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, ...
- kształtują umiejętność wysuwania wniosków i budowania reguł;

Cele sformułowane w języku ucznia:
- w czasie lekcji poznacie jak pomnożyć ułamek dziesiętny przez liczbę 10, 100, 1000 itd oraz będziecie ćwiczyć ją na tej lekcji;

„Nacobezu” (na co będę zwracał uwagę):
- poprawne wykonywanie mnożenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
- poprawne odczytywanie ułamków dziesiętnych;
- umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.


Przebieg lekcji:

Część wstępna (3 min.)
Przywitanie, sprawdzenie obecności, zgłoszenie przez uczniów nieprzygotowanie do lekcji

Część wprowadzająca( 15 min.)
Zapoznanie uczniów z celami lekcji.
Zapisanie tematu lekcji
Nauczyciel zawiesza na tablicy kartkę – list od pewnej mamy do swojego dziecka (załącznik nr 1).
Jeden z uczniów czyta wiadomość od rodzica i wszyscy wspólnie zastanawiają się nad sposobem rozwiązania tego zadania.
Powinna pojawić się propozycja zamiany ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły.
Wspólnie przy tablicy rozwiązujemy ten problem:
1,35 ∙10=1 35/100∙10=135/100∙10=1350/100=1350/100=13,50=13,5
Uczniowie wysuwają regułę mnożenia ułamków dziesiętnych przez 10 i przez analogie do liczb naturalnych 100, 1000 itd. Daną regułę zapisują do zeszytu: Mnożąc ułamek dziesiętny przez 10 przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo, mnożąc ułamek dziesiętny przez 100 przesuwany przecinek o dwa miejsca w prawo itd.

Część ćwiczeniowa (22 min)
Praca indywidualna
Każdy uczeń indywidualnie ma do wykonania w ciągu 5minut ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 17 zad.3. Po upływie czasu wyznaczeniu uczniowie odczytują wyniki rozwiązań.
Praca w grupach
Nauczyciel dzieli klasę na grupy 4 osobowe metodą kart. Każda grupa otrzymuje do rozwiązania zadnia załącznik nr 2.

Część końcowa (5min)
Podsumowanie lekcji- uczniowie w grupach mają dokończyć stwierdzenie: dziś nauczyłem się.....

Jak sprawdzę czy cel został osiągnięty?
Poprzez sprawdzenie pracy w grupach na lekcji.

Kluczowe pytania dla uczniów:
- co to jest ułamek dziesiętny?
- w jaki sposób mnożymy ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 itp.?
- co nauczyłeś się po dzisiejszej lekcji?

Notatki i dodatkowe ćwiczenia
- zapisanie tematu lekcji i reguł wraz z przykładami dotyczących mnożenia ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000 itp.

Materiały i pomoce dydaktyczne
- załączniki
- podręcznik „Matematyka z plusem dla klasy 5”
- ćwiczenia „ Matematyka z plusem, liczby całkowite i ułamki”

Załącznik nr 1
Tomku!
Zbliżają się Święta Wielkanocne musimy wysłać kartki świąteczne. Zaraz po szkole kup proszę 10 znaczków. Każdy kosztuje 1.35 zł. Przygotuj sobie odpowiednią ilość pieniędzy.

Załącznik nr 2
1.Państwo Nowakowie kupili na targu 10kg ziemniaków po 0,68 zł. za jeden kilogram. Ile zapłacili za ziemniaki?
2.Jedna mila morska równa się 1,852 km
a)10 mil morskich ile to kilometrów?
b)1000 mil morskich ile to kilometrów?
3.Oblicz 100 * 0,0023*100

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.