X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10072
Przesłano:

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZEMBRUCZKU
NA ROK SZKOLNY 2010/2011
Opracowanie:
mgr Mirosława Koga

I Cele i zadania:
a) Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego
kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która
prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności
szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej
inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
b) Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i
rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor,
kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

II Zadania samorządu na rok szkolny 2010/2011:
a) Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do
należytego spełniania obowiązków szkolnych.
b) Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,
organizowanie rozrywki.
c) Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
d) Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz
między uczniami i nauczycielami,
e) Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

III Działania stałe:
- spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych,
- losowanie „Szczęśliwego Numerka”,
- organizacja imprez szkolnych,
- działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie miasta i gminy.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:
1. Rozwijanie samorządności:
a) Opracowywanie planu pracy SU.
b) Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU.
c) spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych
akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia,
wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
d) Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i
przeprowadzeniu.
e) Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i
kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.
f) Systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy.
g) Pełnienie dyżurów uczniowskich w szkole.
h) Pomoc koleżeńska.

2. Akcje charytatywne.
a) Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb.
b) Organizowanie zbiórki pieniędzy i rzeczy na potrzeby schroniska dla
zwierząt.
c) Włączenie się do akcji „ Góra Grosza”.

3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:
a) Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątania świata”.

4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub
środowiskowe.
a) Zabawa andrzejkowa.
b) Mikołajki.
c) Zabawa karnawałowa.
d) Pierwszy dzień wiosny.
e) Dzień Dziecka.
f) Dyskoteki szkolne.

5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.
a) Szkolny Konkurs Kolęd
b) Najpiękniejszy stroik.
c) Najpiękniejsza Klasowa choinka
d)Najzabawniejsza kartka walentynkowa.
e) Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną.
f) Stop przemocy – konkurs plastyczny.
g)Wspieranie organizacji konkursów przedmiotowych.

6. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych
a) Dzień Edukacji Narodowej.
b) Święto Niepodległości.
c) Dzień Kobiet.
d) Rocznica Konstytucji 3 Maja.
e) Dzień Flagi.
f) Boże Narodzenie.
g) Dzień wiosny.
h) Światowy Dzień Ziemi
i) Dni Unii Europejskiej.
j) Dzień Dziecka.

PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W SZEMBRUCZKU
NA ROK SZKOLNY 2010/11


TERMIN ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI
WRZESIEŃ
Organizacja Samorządu Szkolnego
- ustalenie zadań do pracy w poszczególnych miesiącach r.szk.2010/11
- ustalenie zadań dla poszczególnych sekcji.
- ogłoszenia na tablicy informacyjnej
- pełnienie dyżurów
- losowanie „Szczęśliwy numerek”

Sprzątanie świata
- akcja „Sprzątanie świata”

Dyskoteka z okazji „Dnia Chłopaka” - pomoc przy ustawieniu sprzętu
PAŹDZIERNIK

Dzień Edukacji Narodowej12.X. 2007r.
-udział w inscenizacji
-przygotowanie upominków dla wszystkich pracowników szkoły

Akcja „ Góra Grosza”
- reklama akcji
- wyznaczenie osób do zbiórki pieniędzy
- komisyjne przeliczenie pieniędzy i ich przekazanie

LISTOPAD
Święto Niepodległości
- apel
- gazetka

Dyskoteka Andrzejkowa
= gazetka
- dekoracja
GRUDZIEŃ

Boże Narodzenie - gazetka
-spotkanie przy Choince – konkurs kolęd
-przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i uczniom
-zorganizowanie kiermaszu świątecznego- konkurs stroików
STYCZEŃ
Bal karnawałowy
- dekoracja holu
- przygotowanie koron dla Króla i Królowej balu
- przygotowanie nagród
- konkurs na maskę karnawałową

Podsumowanie I-go półrocza
-wykonanie diagramu prezentującego najlepszych uczniów kl. I-VI za
I-sze półrocze r. szk. 2010/2011

LUTY

Dyskoteka WALENTYNKOWA
-Wystrój korytarza głównego;
-Poczta WALENTYNKOWA dla wszystkich klas
-Konkurs na zabawną
kartę walentynkową

MARZEC

DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN

21 Marzec - Pierwszy Dzień
- Apel i życzenia
- Kwiatek dla każdej Pani i każdego Pana w naszej szkole (kwiatek z papieru, z pralinką).

- Gazetka okolicznościowa
-Życzenia świąteczne dla wszystkich
pracowników szkoły oraz koleżanek i
kolegów;
Wiosny

KWIECIEŃ
WIELKANOC – Tradycje Świąteczne
Rocznica śmierci Papieża
Jana Pawła II 2. IV. 2011r.
- konkurs na papierową pisankę
- Uczczenie pamięci Papieża minutą
ciszy;
- apel pod kierunkiem nauczyciela
Katechety

ŚWIĘTO ZIEMI
- apel
- Gazetka okolicznościowa;
- Wszyscy uczniowie przychodzą przebrani w kolory
-Każda klasa wybiera najbardziej
pomysłowo przebraną osobę , która
zostaje nagrodzona przez SU.

MAJ
Rocznica Konstytucji 3 Maja
- Gazetka okolicznościowa;
- Ekologiczny plakat – Konkurs;
- Promocja ekologicznej żywności – przy udziale klas i higienistki szkolnej
- apel
- gazetka okolicznościowa
MAJ
Dzień Matki
- gazetka okolicznościowa;
- apel

CZERWIEC
-Dzień Dziecka
-Dzień Ojca 23.VI.2011r.

Dni Unii Europejskiej
- konkurs znajomości krajów Unii

Podsumowanie pracy w II półroczu
- Gazetka okolicznościowa;
- Życzenia dla Uczniów szkoły
- Zawody sportowe
- Gazetka okolicznościowa;
- apel
- Przyznanie nagród za pracę w
Samorządzie Uczniowskim;
- Spotkanie Opiekuna SU z Zarządem
I Radą Uczniowską .
- przeprowadzenie głosowania w
sprawie przedłużenia kadencji SU

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.