X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10063
Przesłano:

"Witaj Odrobinko" - Scenariusz zajęć z udziałem rodziców

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II
(Zajęcia z udziałem rodziców)

Data: 25.02.2010r
Temat dnia: „WITAJ ODROBINKO”
Prowadząca: Anna Typańska-Minta

CELE LEKCJI :
UCZEŃ osiąga następujące umiejętności:
• zna wybrane baśnie H. Ch. Andersena
• opowiada swoje wrażenia po lekturze baśni „ Dziecię elfów”
• doskonali umiejętność swobodnego wypowiadania się na określony temat
• potrafi samodzielnie uzupełnić metryczkę lektury
• potrafi ocenić postacie występujące w lekturze
• stosuje w praktyce pisownię wielką literą tytułów , imion, nazwisk
• dokonuje obliczeń w zakresie100
• porządkuje liczby rosnąco
• potrafi uporządkować kolejność zdarzeń z rozsypani zdaniowej
• zna i rozpoznaje części mowy
• potrafi układać wyrazy w kolejności alfabetycznej
• potrafi rozwijać proste zdania
• zna i stosuje zasady ortograficzne
• rozwiązuje proste zadania tekstowe
• zna tabliczkę mnożenia w zakresie 30

METODY: słowna: pogadanka, rozmowa, oglądowa: pokaz , obserwacja, czynna : działania dzieci

FORMY PRACY : zbiorowa, indywidualna


PPRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Urządzenie w klasie kącika „ Świat baśni pana Andersena”
2. Hasło dnia : Nauczyciel przypina na tablicy formuły matematyczne. Uczniowie obliczają, a następnie kładają wyniki rosnąco. Odwracają kartoniki na drugą stronę i odczytują hasło.
Rozwiązanie: ANDERSEN

3. Wypowiedzi uczniów nt. Skąd można czerpać wiedzę n.t. H.Ch. Andersena? (burza mózgów) leksykony, encyklopedie, internet
4. Krótka charakterystyka pisarza i jego twórczości przez nauczyciela.
Hans Christian Andersen urodził się 2 kwietnia 1805 roku w Odense. Syn szewca i praczki
Jest najbardziej znanym w świecie duńskim pisarzem. Chociaż jest autorem kilku powieści, wielu sztuk teatralnych, wierszy, wspomnień z podróży, dzienników to zasłynął przede wszystkim ze swych baśni – to one przyniosły mu sławę.. W krainę baśni pierwsza wprowadziła go babcia.
Z upodobaniem słuchał opowiadanych przez nią baśni, nazywając ją czarodziejką. Już wtedy próbował pisać sztuki i wiersze, zbierając doświadczenia podczas długich wędrówek po mieście
Jako mały chłopiec bardzo lubił bawić się w teatr wystruganymi przez ojca kukiełkami.
Po wielu latach napisał tomiki baśni, tłumaczonych na ponad 30 języków świata.

5. Rozmowa nt. twórczości H.Ch. Andersena . Rozwiązywanie zagadek, związanych z baśniami

Gerda i Kaj to bohaterowie znanej baśni. „ Królowa Śniegu”
Jest w niej dużo śniegu , a jej tytuł to właśnie...

Na pewnym podwórzu było zwierząt dużo, „ Brzydkie kaczątko’
I ono tu żyło – brzydkie, małe, nikt go nie lubił.
Smutne uciekło z tego podwórza.

Dlaczego pewna panna nie spała i całą noc się wierciła ? „ Księżniczka na ziarnku grochu”
Co pod jej puchami i poduszkami służba zamkowa ukryła?

Ta piękna panna mieszkała w kwiatku, „ Dziecię elfów”
ale ropucha ja wnet porwała.
I od tej chwili , mała dziewczynka,
Różne przygody w swym życiu miała

Latający dywan
Dziewczynka z zapałkami

6. Opowiadanie baśni „Dziecię elfów” przez nauczyciela, opowiadanie przeplatane jest zadaniami , które mają wykonać dzieci.

Pierwsze zadanie: Kwiatki Odrobinki- dzieci losują kwiatki z działaniami matematycznymi i podają prawidłowy wynik.

Drugie zadanie: porządkowanie podanych wyrazów na 3 grupy- rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki

Trzecie zadanie: układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej (Odrobinka, ryby, kret, motyl, jaskółka, myszka, książę, chrabąszcz, kwiaty )

Czwarte zadanie: rozwijanie zdań
Jaskółka odlatuje. Mysz podskakuje. Kret buduje.
Żaba skacze. Rybka pływa. Motyl lata.
Kwiaty rosną. Chrabąszcz siedzi.


7. Sprawdzenie zrozumienia treści lektury. Zabawa „ Prawda – fałsz” .

Wybrany uczeń losuje karteczkę ze zdaniem dotyczącym baśni. Musi określić, czy jest to zdanie prawdziwe, czy nieprawdziwe.

Pytania:
1. Odrobinka była dziewczynką, która przyszła na świat w kwiatku. P

2. Chrabąszcz został mężem Odrobinki. F

3. Odrobinka całe życie opiekowała się swoją kochaną matką. F

4. Dziewczynka nie interesuje się losem jaskółki. F

5. Odrobinka pokochała kreta . F

6. Dziewczynka miała kołyskę zrobioną z łupiny orzecha. P

7. Odrobinka została królową wszystkich kwiatów. P

8. Motyl uwięził Odrobinkę na liściu nenufara. F

9. Omówienie lektury, odpowiedzi dzieci na pytania:

- Jakie postacie występowały w baśni?
- Kim była Odrobinka? Dlaczego tak miała na imię?
- Jakie przygody miała Odrobinka?
- Jak się skończyła cała historia?
- Czy treść baśni była interesująca?
- Co wam się najbardziej podobało , a co zasmuciło?

10. Praca z książką:

-uzupełnianie metryczki lektury- zwrócenie uwagi na wielką literę, cudzysłów
-porządkowanie kolejności zdarzeń z rozsypani zdaniowej- kontrola poprawności

11. Ułożenie historyjki obrazkowej wg kolejności zdarzeń.
12. List od Odrobinki - uzupełnianie kart pracy przez dzieci (praca indywidualna)

13. Kwiatek dla Odrobinki – praca plastyczna z elementami origami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.