X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10027
Przesłano:

Dzienniczek lektur metodycznych i ogólnopedagogicznych

1. J. Wyczesany: „Pedagogika upośledzonych umysłowo”. Wybrane zagadnienia Impuls, Kraków 1999
Książka ukazała mi charakterystykę dziecka upośledzonego w stopniu lekkim, znacznym, głębokim i umiarkowanym. Przedstawiła dokładnie rozwój motoryczny, mowę, myślenie, uwagę, koncentrację, spostrzeganie, rozwój społeczny dziecka upośledzonego. Jest dla mnie poradnikiem, a także dla nauczyciela, który po raz pierwszy prowadzi zajęcia indywidualne, rewalidacyjne czy korekcyjne. W książce tej zostały bardzo dobrze wymienione i opisane przyczyny upośledzenia umysłowego.

2. Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska „ Zabawy i ćwiczenia na cały rok”
Dzięki przeczytaniu tej książki poznałem propozycje pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dowiedziałem się, że dzięki proponowanemu cyklowi zabaw i ćwiczeń poznam obszar pracy terapeutycznej między innymi poprzez ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, mowę i myślenie, koordynację wzrokowo – ruchową, koordynację słuchowo – ruchową, orientację zmysłową, przestrzenną i kierunkową.

3. Marzena Kędra „ Jak latać bez skrzydeł. Sprawdzone pomysły na udane zajęcia edukacyjne”
Dzięki autorkom książek, wieloletnim praktykom i metodykom kształcenia zintegrowanego poznałem gamę ciekawych rozwiązań metodycznych odwołujących się w głównej mierze do filozofii pedagogicznej Celestyna Freineta. Prezentowane w książce sytuacje edukacyjne wykorzystywałem w czasie zajęć, podczas których przywraca się pierwszeństwo takim wartościom jak: odczuwanie, przeżywanie, rozumienie, uspołecznianie , miłość i życie.

4. Ewa Małgorzta Skorek „ Terapia pedagogiczna Tom I. Wybrane zagadnienia”.
Zapoznałem się z książką poświęconą tym rodzajom zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, które leżą u podłoża ich trudności w uczeniu. Książka złożona jest z szeregu opracowań nauczycieli praktyków. Poznałem nie tylko najczęściej występujące objawy parcjalnych zaburzeń rozwoju, ale także konsekwencje tych zaburzeń w procesie uczenia się, którymi są: dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz dyskalkulia.

5. Ewa Małgorzata Skorek „ Terapia pedagogiczna. Tom II . Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć”.
Propozycja stanowiła dla mnie przegląd wybranych metod stosowania w terapii pedagogicznej oraz przedstawiła mi obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Poznałem rozprawy na temat muzykoterapii i treningu relaksacyjnego, metody Ruchu Rozwijającego, kinezjologii edukacyjnej i wiele innych. Książka zawiera płytę CD z kartami pracy i pomocami do zajęć.

6. „Happy English I Happy English II” Książki te okazały się bardzo pomocne dla mnie nauczyciela języka angielskiego, a w szczególności są one przeznaczone dla dzieci rozpoczynających naukę języka angielskiego. Ułożone tematycznie ćwiczenia pozwalają uczniom na szybkie opanowanie podstawowego słownictwa dotyczącego domu, szkoły, zabawy i codziennych zajęć.

7. Alicja Smuda „ Uczę się języka angielskiego” Jest to książka skierowana dla uczniów, którzy rozpoczęli już naukę języka angielskiego. Przeczytanie tej książki pozwoliło mi zapoznać się z nowymi formami ćwiczeń przeznaczonymi dla uczniów najmłodszych. Dla uczniów nauki języka są bardzo trudne, dlatego przygotowane karty pracy pozwolą uczniom szybciej przyswoić sobie słownictwo angielskie. Poprzez wielokrotne pisanie wyrazów uczniowie utrwalają sobie pisownię. W każdym z rozdziałów znajdują się zadania do rozwiązania , których treść zawarta jest w poleceniach. Uczniowie kształtują tutaj logiczne myślenie, intuicję. Dzięki tej pozycji książkowej słabsi uczniowie mogą doskonalić koordynacje wzrokowo – słuchową.

8. Dorota Szobik Wydawnictwo Debit „Angielski słowniczek obrazkowy” Przeczytany przeze mnie słownik pozwolił mi zapoznać się z metodą słowniczka obrazkowego. Słownik ten jest pomocą dydaktyczną dla dzieci rozpoczynających naukę języków obcych. Jest to książka zawierająca kolorowe ilustracje i dobór najbardziej potrzebnych i najczęściej używanych słów. Pomaga uczniom poznać nowe słownictwo, a poznane dotąd utrwalić. Dzięki tej pozycji książkowej nauka jest połączona z zabawą. Zapis fonetyczny został zaadoptowany dla dzieci w wieku 6 – 10 lat. Książka jest wspaniałym materiałem do pracy z uczniem zdolnym.

9. Jacek Long, Wydawnictwo Papilon „Ilustrowany słownik angielsko – polski” Zapoznanie się z książką pozwoliło mi poznać zadanie słownika ilustrowanego. Dzięki ilustrowanemu słownikowi nauka języka angielskiego jest dla dzieci prostsza i przyjemna. Zawiera on ponad 2000 słów i wyrażeń połączonych w humorystyczne obrazki, które sprzyjają zrozumieniu przez uczniów specyfiki angielskich konstrukcji gramatycznych. Dzięki realistycznym kolorowym ilustracjom dziecko z radością nauczy się rozpoznawać i nazywać elementy otaczającej go rzeczywistości. Każdy rozdział jest związany z określoną tematyką, co pomaga nauczyć się słownictwa dotyczącego konkretnych zagadnień i używać go w najbardziej typowych sytuacjach. Słownik ten pomaga również zlikwidować uczniom jedną z barier języka angielskiego, jaką jest poprawna wymowa i akcent. Zapis transkrypcji umożliwia poprawne odczytywanie i zapisywanie brzmienia angielskich słówek. Dzięki prostemu językowi i właściwym przykładom nauka języka staje się dla uczniów przyjemna i łatwa.


10. Arkadiusz Latuske Wydawnictwo Zielona Sowa „Ilustrowany słownik języka angielskiego dla dzieci”
Lucy i ich kot Max zapraszają wszystkie dzieci do przygody z językiem angielskim. Jest to książka przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 – 11 lat, rozpoczynających naukę języka angielskiego, zawierająca 2000 podstawowych słów i zwrotów,. Zawiera rewolucyjnie łatwy dla uczniów zapis wymowy angielskiej, mnóstwo kolorowych ilustracji, tematyczny układ całości, zebrane słownictwo na każdej stronie, podstawowe rozmówki w lubianej przez dzieci formie komiksowej, elementy gramatyki, słowniczki na końcu książki. Jest to książka, którą mogę wykorzystać do pracy z uczniem zdolnym.

11. Praca zbiorowa: „Mój wielki słownik polsko – angielski” Wydawnictwo: Arkady
Poznanie tej książki pozwoliło mi zapoznać się ze sposobami czynnościowego nauczania języka obcego. Bogato ilustrowany słownik dla dzieci umożliwi uczniom poznanie podstaw języka angielskiego i jednocześnie może dostarczyć dobrej zabawy. Prezentowane słownictwo dotyczy najbliższego otoczenia i codziennego życia uczniów , domu i rodziny, świata i przyrody, miasta i szkoły. Wyraziste ilustracje przedstawiają „ w sposób dziecięcy” różne sytuacje, przedmioty i czynności. Przyporządkowane są im odpowiednie znaczenia w językach polskim i angielskim.

12. Ewa Małgorzata Skorek „100 ćwiczeń do tekstów logopedycznych”
Poprzez przeczytanie tej pozycji książkowej poznałem wiele interesujących ćwiczeń logopedycznych, wspomagających narządy mowy. Utwory zawarte w opracowaniu przeznaczone są dla uczniów do różnego rodzaju ćwiczeń logopedycznych., oddechowych, oddechowo – fonacyjnych, usprawniających narządy mowy, słuchowych oraz artykulacyjnych. Ćwiczenia można wykorzystać zarówno z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, jak tymi, w których stwierdzono zaburzenia mowy. Książka ta jest bardzo cenną pomocą nie tylko dla logopedy, ale także dla mnie nauczyciela języka angielskiego.

13. Anna Butkiewicz, Katarzyna Bogdanowicz „Dyslexia in the English clasroom”
Przeczytanie tej książki umożliwiło mi poznanie technik nauczania języka angielskiego dla uczniów z dysleksją.
Jest to pierwszy na polskim rynku poradnik metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego, którzy w codziennej pracy dydaktycznej spotykają się z uczniami ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu. Zaprezentowane w książce ćwiczenia bazują na metodyce stosowanej w terapii pedagogicznej takich jak: stymulacja wielozmysłowa, gry i zabawy. Postaram się wykorzystać zabawne skojarzenia, które często wymagają aktywności ruchowej, rozwijają spostrzegawczość, percepcję wzrokową, kształtują kompetencje społeczne.

14. Andrzej Janowski „Poznawanie uczniów”
Przeczytana przeze mnie książka jest wydaniem uaktualnionym i rozszerzonym o rozdział dotyczący narkomanii wśród uczniów. Tematem książki jest zdobywanie informacji o wychowankach. Poznałem dziedziny życia ucznia, które powinny być przedmiotem poznania nauczyciela. W pierwszej części książki poznałem dziedziny zdobywania informacji. Przeczytanie drugiej części książki pozwoliło mi poznać dziedziny zbierania informacji.
15. Edyta Lichota „Terapia wad wymowy”
Zadaniem tej książki jest nauczenie dzieci wszystkich głosek języka polskiego. Dzięki przeczytaniu tej książki dowiedziałem się, że przy wprowadzaniu głosek mogę posłużyć się zdjęciami dla każdej z nich. Rodzice mogą wykorzystać poszczególne wiersze do wyrazistego wymawiania przez dzieci samogłosek; „a”, „e” poprzez zwracanie uwagi na szersze otwieranie ust.
Omówienie wybranych numerów czasopism

1. Forum nauczycieli „Wychowanie przedszkolne”
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska „Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka leworęcznego do pisania”

Dzięki przeczytanemu artykułowi poznałem przyczyny trudności w pisaniu dziecka leworęcznego, program przygotowujący dziecko leworęczne do pisania, pozycję dziecka podczas pisania i rysowania. Dowiedziałem się, że dzieci leworęczne potrzebują szczególnej pomocy w przygotowaniu do nauki szkolnej, ponieważ trudno im przystosować się do życia w świecie, w którym prawie wszystkie przedmioty zostały zaprojektowane z myślą o osobach praworęcznych. Zapamiętałem, że opanowanie umiejętności pisania przez dziecko leworęczne jest trudne, ponieważ naturalna u wszystkich dzieci potrzeba rysowania i pisania w kierunku od strony prawej ku lewej jest u nich nasilona, utrzymuje się znacznie dłużej niż u praworęcznych rówieśników. Zapamiętałem również, że bardzo ważne jest, aby poprzez własne ćwiczenia i zabawy rozpocząć zarówno w przedszkolu, jak i w domu, przygotowanie do pisania już z dziećmi pięcioletnimi, zwłaszcza, jeśli są obu lub leworęczne.
Z artykułu dowiedziałem się, jaką pozycję powinno przyjąć dziecko podczas rysowania i pisania:
· obie stopy oparte na podłodze,
· plecy wyprostowane,
· lewa ręka musi mieć swobodę ruchów, po lewej stronie dziecka nikt nie powinien siedzieć.

2. Wszystko dla szkoły” nr 2/2006
Anna Puza” Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży”

W tym artykule został zaprezentowany materiał dla nauczycieli klas IV – VI do wykorzystania na dwóch spotkaniach z rodzicami. Ma charakter profilaktyczny. Dzięki przeczytanemu artykułowi poznałem powody, dla których uczniowie sięgają po narkotyki, są to:
· poszukiwanie nowych, przyjemnych wrażeń,
· chęć uwalniania się od napięć i problemów,
· nacisk grupy rówieśniczej, chęć bycia akceptowanym przez grupę.
W artykule znalazłem informacje na temat tego, jak uchronić dziecko przed paleniem tytoniu, piciem alkoholu, używaniem innych środków uzależniających – rady dla rodziców.

3.„Życie szkoły” nr 1/2006
Karina Kuźniak – Garstecka „Motywowanie dzieci do dobrego zachowania”

Artykuł opowiada o tym, że każde dziecko jest inne. Dowiedziałem się, że należy o tym pamiętać, szczególnie jeśli pracujemy z dziećmi i chcemy, by nasza praca rzeczywiście służyła naszemu wychowankowi i jego wszechstronnemu rozwojowi. Starałem się zapamiętać, że każde dziecko przychodzące do szkoły pochodzi z innej rodziny, w której stosuje się inne metody wychowania. Inny jest też wpływ wychowawczy każdej szkoły i każdego nauczyciela. Aby poznać człowieka musimy nabyć umiejętności obcowania z innymi ludźmi. Dowiedziałem się, że miejętności interpersonalne, tak przydatne nauczycielowi, można celowo kształcić i doskonalić. Do umiejętności tych zaliczamy:
· umiejętność prawidłowego komunikowania się,
· umiejętność rozwiązywania konfliktów,
· umiejętność efektywnej współpracy,
· umiejętność udzielania pomocy.

4. „Życie szkoły” nr9 listopad 2005str.48 –49
Zofia Rudzińska „Kim jest dziecko?”

Przeczytanie artykułu pozwoliło mi zrozumieć, że małe dziecko żyje w swoim własnym świecie, rola nauczyciela polega na odczytywaniu i rozumieniu tego świata. Zapamiętałem, że czynnikiem wymienionym tu jako główny motywator jest fakt, że wszystko co robimy ma swoje przyszłe konsekwencje. Myśl końcowa artykułu to myśl Maurice’a Debesse – szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi wychowawcę zdolnego do udzielania mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału- koniecznych do wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia.

5. Języki obce w szkole nr 6/2005
„O ocenianiu”

Zapamiętałem ,że ocenianie jest najtrudniejszym elementem procesu nauczania. Ma w sobie ogromną moc, może wspomóc motywację do nauki i może ją całkowicie zniszczyć. Przeczytanie artykułu pozwoliło mi zapamiętać, że efekty pracy w nauce języków zależą od wielu czynników – nie tylko od wkładu samej pracy. W tym numerze została ukazana moc oceniania. Zapamiętałem, że ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania – jest związane z planowaniem, określaniem celów, metod i technik nauczania., nawiązywaniem dialogu z uczniem, przekazywaniem mu informacji zwrotnych z wyciąganiem wniosków, przez obie strony – nauczyciela i ucznia. Artykuł ukazuje nauczycielowi , co ma zmienić w swoim sposobie oceniania, by pomóc uczniowi w opanowaniu materiału, uczniowi , jak się uczyć inaczej, by się nauczyć.Prezentacja artykułu

Języki obce w szkole nr 7/2001
„Nauczanie języków obcych uczniów niepełnosprawnych”

W naszych szkołach jest coraz więcej uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. I choć wszyscy chcą być traktowani jak uczniowie pełnosprawni, to jednak trzeba poświęcić im więcej uwagi, często zmienić lub dostosować swoje techniki nauczania. Zapamiętałem, że wymaga to dokładnego poznania możliwości takich uczniów, by łatwiej nawiązać z nimi kontakt i efektywniej uczyć. Wiele miejsca zostało w tym artykule poświęcone uczniom dyslektycznym, wskazując formy pomocy dla nich i dla pracujących z nimi nauczycielami. Dla mnie artykuł ten jest przydatny w usystematyzowaniu posiadanej wiedzy i skonfrontowaniu nabytych doświadczeń z doświadczeniami innych.Pisemna prezentacja książki

„English grammar in use” Louise Hashemi with Raymond Murphy

Książka ta ukazała mi stopniowe wprowadzanie i doskonalenie umiejętności językowych. Zawiera zadania specjalne dla uczniów dysfunkcyjnych z komentarzem metodycznym. Uwrażliwia uczniów na język angielski, sprzyja wyrabianiu pozytywnej motywacji do nauki języka obcego. Umożliwia osłuchanie się z prawidłową wymową i intonacją języka angielskiego, wprowadza wiele różnorodnych elementów komunikacji językowej. Treści nauczania zawarte w tej książce wpływają na zachowanie dzieci i ich wzajemne relacje, na ich rozwój poznawczy, motywację, kształtują własny obraz dziecka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.