X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 994
Przesłano:

The importance of fashion - konspekt lekcji

CEL: przypomnienie i utrwalenie słownictwa związanego z ubraniami i modą, wykorzystanie znajomości słownictwa do formułowania płynnych wypowiedzi na określony temat, wykorzystanie nabytych umiejętności w komunikacji (krótkie dialogi), utrwalenie struktur gramatycznych związanych z tematem, doskonalenie umiejętności mówienia

MOŻLIWE PROBLEMY: niektórzy uczniowie mogą mieć problemy z utworzeniem pewnych zwrotów potrzebnych w komunikacji

ROZWIĄZANIE: uczniowie mogą korzystać ze słowników, jak również z materiałów dostarczonych przez nauczyciela

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: słowniki, materiały przygotowane przez nauczyciela, zeszyt przedmiotowy

UMIEJĘTNOŚCI: mówienie, pisanie, słuchanie

FORMA ORGANIZACYJNA LEKCJI: praca w grupach, parach, (ewentualnie: indywidualna)

METODA NAUCZANIA: ćwiczeniowa


Rozpoczęcie

1. Uczniowie wchodzą do klasy.
2. Sprawdzenie obecności

Przebieg lekcji właściwej

1. Uczniowie robią pokaz mody (przygotowany w domu) używając słownictwa wprowadzonego na wcześniejszych lekcjach. Jedna osoba prezentuje strój, druga o nim opowiada.(ćwiczenie to ma na celu sprawdzenie, czy uczniowie wykonali zadanie domowe – projekt, oraz czy pracują systematycznie w domu; uczniowie w ten sposób wykorzystują wcześniej poznane słownictwo w krótkich wypowiedziach oraz utrwalają znane już konstrukcje gramatyczne)

2. Przebrani uczniowie wychodzą na środek klasy. Nauczyciel wskazuje poszczególne części garderoby, a reszta uczniów mówi na głos ich angielskie odpowiedniki. (uczniowie powtarzają i utrwalają słownictwo związane z ubraniami)

3. Uczniowie pracują w grupach cztero- lub trzyosobowych. Nauczyciel rozdaje każdej grupie kartkę z pewnym zadaniem. Uczniowie wcielają się w zespół redakcyjny gazety „Fashion For Everyone” („Moda dla każdego”), w której znajduję się kącik porad. Każda grupa otrzymuje inny list od czytelnika proszący o poradę np. jak się ubrać na rozmowę o pracę, na randkę, itp. Zadaniem każdej grupy jest napisać list zawierający opis stroju na daną okazję. Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie czytają na głos swoje listy. Uczniowie głosują na najlepszy list. Nauczyciel zadaje kilka pytań związanych z ćwiczeniem. (ćwiczenie to utrwala słownictwo związane z ubraniami, modą oraz utrwala wiadomości o czasownikach modalnych oraz innych konstrukcjach gramatycznych; uczniowie uczą się, jak współpracować ze sobą, aby osiągnąć dany cel; uczniowie słabsi pracują z uczniami lepszymi, co motywuje ich do działania i zmniejsza stres; uczniowie ćwiczą pisanie listu półformalnego).

4. Uczniowie pracują w parach lub ewentualnie w grupach trzyosobowych. Każda para otrzymuje zadanie zrobienia krótkiej scenki/ dialogu związanego z kupowaniem ubrania w sklepie. Wytyczne do scenek zostaną rozdane przez nauczyciela każdej grupie. (uczniowie doskonalą umiejętność komunikowania się; prezentują znajomość słownictwa i struktur gramatycznych związanych z tematem; uczniowie ćwiczą krótkie dialogi – ma to na celu przygotowanie uczniów do ustnej matury z języka angielskiego (poziom podstawowy), czyli do rozmów sterowanych)

Zakończenie

1. Uczniowie wyrażają swoje opinie na temat :”Untidy people are not nice to known.” „Nieporządnych ludzi niechętnie się poznaje”. (uczniowie doskonalą umiejętność wypowiadania się na dany temat; potrafią wyrazić swoje zdanie używając poznane już struktury gramatyczne, słownictwo oraz podstawowe zwroty dotyczące wyrażania opinii, zgadzania się z kimś, nie zgadzania się, itp., przydatne w prezentowaniu własnego punktu widzenia – ćwiczenie ma na celu przygotowanie uczniów do ustnej matury z języka angielskiego (poziom rozszerzony).)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.