X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9887
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

W trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zamierzam podjąć następujące działania:
1. Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy:
1.1. Rozszerzę swoją wiedzę, zwłaszcza z obszaru nauk ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, a w szczególności skoncentruję się na zagadnieniach: /przez cały okres stażu/
1.1.1. Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.
1.1.2. Wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących.
1.1.3. Metoda Dobrego Startu – zasady tej metody i stosowanie ich w praktyce.
1.2. Wzbogacę posiadany warsztat pracy o nowe pomoce służące rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych moich uczniów. /przez cały okres stażu/
1.3. Zorganizuję i systematycznie poprowadzę zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu. /począwszy od I semestru roku szkolnego 2007/2008/
1.4. Zorganizuję i przeprowadzę zajęcia szkoleniowe dla zainteresowanych rodziców na temat stosowanych metod w pracy z ich dziećmi (Makaton, Metoda Dobrego Startu). /w odpowiedzi na bieżące potrzeby zainteresowanych/
1.5. Poprowadzę zajęcia instruktażowe (z elementami Metody Dobrego Startu lub praktycznym zastosowaniem Makatona) dla zainteresowanych nauczycieli.
/w odpowiedzi na bieżące potrzeby zainteresowanych/
1.6. Prześledzę nowości wydawnicze, zwłaszcza w zakresie terapii komunikacji z otoczeniem i wykorzystam je na zajęciach z uczniami. /przez cały okres stażu/
1.7. Zastosuję technologię komputerową podczas opracowywania dokumentacji, przygotowywania pomocy dydaktycznych oraz podczas pracy z dziećmi.
/przez cały okres stażu/

2. Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły:
2.1. Zmodyfikuję ( we współpracy z innymi nauczycielami) stronę internetową Szkoły:
/począwszy od I semestru 2007/2008/
2.1.1. Zmiana wyglądu strony głównej.
2.1.2. Systematyczne śledzenie i umieszczanie na stronie nowości z życia Szkoły (jej wszystkich trzech oddziałów), bądź publikacji nauczycieli.
2.2. Obejmę terapią pedagogiczną dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. /począwszy od roku szkolnego 2008/2009/
2.3. Przygotuję (we współpracy z innymi nauczycielami) zestaw filmów dydaktycznych „Czynności”, pomocnych przy rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych uczniów.
(Filmy umieszczone zostaną w bibliotece szkolnej). /począwszy od II semestru 2008/2009/
2.4. We współpracy z innymi nauczycielami przygotuję i udostępnię zainteresowanym osobom filmy tematyczne dotyczące pór roku. /począwszy od roku szkolnego 2008/2009/
2.5. Znajdę sponsorów, dzięki którym będę mogła: wspomóc materialnie rodziny uczniów borykających się z trudną sytuacją finansową. /przez cały okres stażu/
2.6. Podejmę działania służące upowszechnianiu w środowisku problematyki niepełnosprawności intelektualnej oraz zorganizuję imprezy i wycieczki integracyjne.
/częstotliwość uzależniona od podejmowanych przedsięwzięć/

3. Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły:
3.1. Wezmę udział w następujących szkoleniach (pod warunkiem zakwalifikowania w terminie:
3.1.1. „Metoda Dobrego Startu – poziom II”.
3.1.2. „Makaton – poziom III”.
3.2. Podejmę studia podyplomowe z zakresu logopedii. /rok szkolny 2009/2010/
3.3. Wezmę udział w kursie języka angielskiego. /począwszy od I semestru roku szkolnego 2007/2008/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.