X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 988
Przesłano:

Scenariusz lekcji historii: "Wynalazki XIX wieku"

TEMAT: WAŻNE WYNALAZKI XIX WIEKU I ICH ODKRYWCY

CELE LEKCJI:
-uczeń wyszukuje w podręczniku i dostarczonych materiałach informacje na podany temat
-uczeń potrafi wykorzystać informacje zawarte w ilustracjach
-potrafi podać przykłady wybranych odkryć , wynalazków
-potrafi przyporządkować nazwiska odkrywców do danych wynalazków
-potrafi selekcjonować informacje
-zna odpowiedź na pytanie, które z wynalazków wywarły największy wpływ na życie ludzkie
-potrafi wskazać dziedziny życia, w których dokonały się największe przemiany

UMIEJĘTNOŚCI:
-współdziałanie w zespole
-umiejętność wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
-umiejętność analizy
-umiejętność dokonywania selekcji informacji

METODY PRACY:
-praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela
-rozmowa nauczająca

FORMY PRACY:
-praca w grupach
-praca frontalna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-podręcznik „Historia i społeczeństwo.Człowiek i jego cywilizacja”dla kl.VI
-lista wynalazków
-zdjęcia odkrywców


PRZEBIEG LEKCJI:

1.Przywitanie uczniów i sprawy organizacyjne.

2.Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.

3.Podział uczniów w klasie na zespoły(najlepiej 4 osobowe).

4.Podanie uczniom zadań do realizacji:
a) zapoznanie sie z treścią z podręcznika, ilustracjami oraz wykazem wybranych wynalazków przygotowanych przez nauczyciela.
b)uporządkowanie wynalazków w tabelce.
wynalazca-odkrycie-rok
c)poszukanie przykładów, które wynalazki wpłynęły na poprawę zdrowia, rozwój komunikacji,ułatwienia w rolnictwie oraz unowocześnienie i poprawa bytu ludzi

5.Posumowanie z pomocą nauczyciela wiadomości zebranych przez uczniów.

6.Podsumowanie pracy w grupach i nagrodzenie uczniów najlepiej wywiązujących sie z zadań oraz nagrodzenie grupy najlepiej zorganizowanej i zdyscyplinowanej.

7.Zadanie zadania domowego:”Który wynalazek, Twoim zdaniem miał największy wpływ życie ludzkie. Odpowiedź uzasadnij”.

8.Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.