X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1000
Przesłano:

Program dla uczniów klas IV "Myślę logicznie"

Rok szkolny 2007/2008

Wstęp:

Program przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych.
W październiku wszyscy uczniowie klas czwartych brali udział w I etapie projektu edukacyjnego „Lepsza szkoła” tzn. rozwiązywali test matematyczny.

Celem tego projektu było:
· zbadanie kompetencji uczniów na wstępie klasy czwartej
· porównanie wyników klasy z wynikami uczniów z całej Polski
· dobre zaplanowanie pracy na cały rok szkolny .
Okazuje się, iż wyniki nie są zadawalające. Z tego powodu postanowiłam napisać program, który ma na celu kształcić umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz rozwiązywania zadań tekstowych różnego rodzaju.

Cele ogólne:
- ćwiczenie czytania ze zrozumieniem
- ćwiczenie logicznego myślenia
- ćwiczenie wykorzystania wiedzy w praktyce
- rozwiązywanie zadań tekstowych różnego rodzaju
- uświadomienie potrzeby znajomości pojęć matematycznych w codziennych sytuacjach życiowych.

Cele wychowawcze:
· kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego
· wyrabianie systematyczności, wytrwałości i pracowitości
· wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów
· nauczanie przedstawiania rozwiązań w sposób czytelny

Cele dydaktyczne:
· stymulowanie logicznego myślenia
· rozbudzenie zainteresowania matematyką
· rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem
· praktyczne utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcji matematyki

Treści ( w ujęciu modułowym ) zgodne z celami ogólnymi.
- Działania pamięciowe.
- Systemy zapisywania liczb
- Działania pisemne.
- Własności liczb naturalnych
- Prostokąty i koła
- Działania na ułamkach zwykłych.
- Działania na ułamkach dziesiętnych.
- Pola figur
- Prostopadłościany i sześciany

Przewidywane osiągnięcia.
- lepsze rozumienie zadań tekstowych
- wyrobienie poczucia własnej wartości,
- chętne podejmowanie wysiłku intelektualnego,
- umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w różnych sytuacjach życiowych.

Sposoby oceniania osiągnięć:
- pochwała słowna,
- „zachętki i motywce” - naklejki
- sprawdziany w formie zabawowej,
- testy

Uwagi o realizacji ( formy i techniki pracy ).

1. Zajęcia wyrównawcze
2. Dodatkowe cotygodniowe zadania tekstowe w osobnych zeszytach
3. Komputerowy konkurs „Mistrz Tabliczki Mnożenia”
4. Konkursy międzyklasowe „ Najlepsza klasa” ( po każdym module)
5. Konkurs „Najlepszy matematyk” klas czwartych – w maju
6. „Matematyka + komputer”( ćwiczenia dla klasy IV) – wzbudzanie zainteresowań matematycznych poprzez wykorzystanie TI
7. Łamigłówki matematyczne- „Rusz głową” – zabawy na przerwach w każdą środę
8. Wyjazd do ExploraParku- Parku Nauki i Techniki


Ewaluacja programu.

1. Naturalna formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych podczas zajęć.
2. Poczucie dobrze wykonanej pracy, a także zaangażowanie uczniów, co daje nauczycielowi obraz efektów wspólnej pracy.
3. Wyniki osiągane przez uczniów podczas lekcji matematyki.
4. Analiza wyników uzyskanych przez uczniów w II i III etapie projektu „Lepsza szkoła”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.