X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9768
Przesłano:

Tajemnicze szyfry

KONSPEKT LEKCJI

Data: 31. 05. 2010
Nauczyciele: Beata Sobczyk (matematyka), Grzegorz Sobczyk (jęz. angielski)
Przedmiot: Matematyka
Temat: Tajemnicze szyfry / Mysterious Codes
Klasa: III GB

Cele lekcji
Uczeń po lekcji powinien :

zapamiętać rozumieć umieć
1.wybrane pojęcia matematyczne w języku angielskim,
2.rodzaje kodów. 1.sposób szyfrowania informacji za pomocą różnego rodzaju kodów,
2.sposób szyfrowania numeru PESEL.

1. odszyfrować informacje zawarte w numerze PESEL,
2. zakodować i odkodować szyfr,
3. wyciągać wnioski
4. współpracować w grupie,
5. zaprezentować rozwiązanie.

Ocenie podlegać będzie:
1. Umiejętność odszyfrowywania informacji zawartych w numerze PESEL,
2. Umiejętność kodowania i rozkodowywania wiadomości,
3. Znajomość podstawowych pojęć matematycznych w języku angielskim,
4. Umiejętność wykorzystania wcześniej zdobytej wiedzy,
5. Umiejętność wyciągania wniosków,
6. Umiejętność pracy w grupie,
7. Umiejętność zaprezentowania rozwiązania.

Aktywność indywidualna i grupowa będzie nagradzana naklejkami. Każdy uczeń przykleja naklejki na kartkę papieru. Za pracę w grupie, każdy uczeń z grupy dostaje osobną naklejkę. Osoby, które zdobędą najwięcej naklejek dostają oceny.

Metoda i forma pracy: wykład z wykorzystaniem komputera, pogadanka, praca indywidualna, praca w grupach, elementy „burzy mózgów”.
Materiały: prezentacja multimedialna, karty pracy.

Przebieg lekcji

Czynności nauczyciela
Czynności uczniów

Część wstępna

1.Czynności organizacyjne:
a)powitanie uczniów w języku angielskim,
b)zapisanie tematu w języku polskim i angielskim,
c)sprawdzenie obecności w języku angielskim.
2.Podanie celu lekcji,
3.Podanie krótkiej informacji o historii kodów.

1.Piszą w zeszycie temat lekcji

2.Słuchają krótkiego wykładu.

Część zasadnicza

1.Nauczyciel wręcza karty pracy czteroosobowym grupom, których skład został wcześniej ustalony, oraz każda grupa dostaje kartkę z podstawowymi pojęciami matematycznymi, które zostały przetłumaczone na język angielski.
2.Nauczyciel prosi o zrobienie zadanie numer 1-inne dla każdej grupy.
________________________________________
1.Nauczyciel przedstawia krótką informacje na temat szyfrów anagramowych.
Następnie zadaje pytanie: Kto potrafi przetłumaczyć na język angielski” Matematyka jest królową nauk”?
2.Nauczyciel prosi o zrobienie zadanie numer 2-inne dla każdej grupy.
______________________________________
1. Nauczyciel przedstawia krótką informacje na temat metody kwadratu, którą się wykorzystuje w szyfrowaniu.
2.Nauczyciel prosi o zrobienie zadania numer 3- takiego samego dla każdej grupy.

1. Każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy. Następnie wszyscy oraz poszczególne osoby powtarzają po angielsku wyrazy występujące w zadaniu numer 1.
________________________________________
1.Słuchają. Ochotnik odpowiada na zadane pytanie.

2. Każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy. Następnie wszyscy oraz poszczególne osoby powtarzają po angielsku wyrazy występujące w zadaniu numer 2.
________________________________________
1.Słuchają

2.Grupa,która pierwsza rozwiąże zadanie dostaje naklejki-każda osoba z grupy po jednej.


Część zasadnicza

1. Nauczyciel przedstawia krótką informację na temat metody kwadratu.
2.Nauczyciel prosi o zrobienie zadania numer 3- takiego samego dla każdej grupy.
________________________________________
1. Nauczyciel zadaje pytanie: „Kim był Juliusz Cezar?” , a następnie przedstawia krótką informacje na temat szyfru Cezara.
2.Nauczyciel prosi o zrobienie zadania numer 4- takiego samego dla każdej grupy.
________________________________________
1. Nauczyciel przedstawia krótką informacje na temat metody kodowania numeru PESEL.
2.Nauczyciel prosi o zrobienie zadania numer 5- innego dla każdej grupy.

3.Nauczyciel prosi o zrobienie zadania numer 6- takiego samego dla każdej grupy.


1.Słuchają

2.Grupa,która pierwsza rozwiąże zadanie dostaje naklejki-każda osoba z grupy po jednej.
________________________________________
1.Słuchają

2.Grupa,która pierwsza rozwiąże zadanie dostaje naklejki-każda osoba z grupy po jednej.
________________________________________
1.Słuchają

2 .Każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy. Ochotnik odczytuje datę urodzenia w języku angielskim.
3.Grupa,która pierwsza rozwiąże zadanie dostaje naklejki-każda osoba z grupy po jednej. Ochotnik odczytuje datę urodzenia w języku angielskim.


Część końcowa

1.Rekapitulacja. Zadania dla każdej grupy są takie same i wyświetlone są na prezentacji multimedialnej.
2.Nauczyciele podsumowują prace uczniów.
Pytają o zalety i wady lekcji.

3.Praca domowa -krzyżówka
1.Rozwiązują zadania problemowe
a następnie prezentują swoje rozwiązania.

2.Uczniowie wyrażają swoje opinie.


Kryteria oceniania

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające wykraczające
º Uczeń umie odkodować prosty, krótki, jednowyrazowy kod w języku polskim i angielskim.
º Uczeń zna podstawowe odpowiedniki anglojęzyczne pojęć matematycznych.
º Uczeń zna sposób zaszyfrowania daty urodzenia dla osób urodzonych w latach 1900-1999r º Uczeń potrafi zakodować prosty jednowyrazowy szyfr po polsku lub po angielsku.
º Uczeń zna sposób zaszyfrowania w numerze PESEL miesiąca, dla osób urodzonych w innych latach niż 1900-1999r º Uczeń potrafi wyznaczyć liczbę kontrolną w numerze PESEL
º Uczeń wie na której pozycji w numerze PESEL oznacza się płeć i za pomocą, których cyfr º Uczeń potrafi zakodować i odkodować zdania w języku polskim
º Uczeń biegle odczytuje informacje zaszyfrowane w numerze PESEL º Uczeń wykazuje się biegłą znajomością języka angielskiego, którą wykorzystuje do kodowania i rozkodowywania zdań w języku angielskim.
-----------------------------------------------------

Karty pracy dla uczniów
GRUPA 1

Ćwiczenie 1 – przestawianie liter
Z liter fikcyjnych nazw utwórz nazwy pojęć używanych w matematyce:
partez -
cenport –
glean –

Ćwiczenie 2 – proste szyfry anagramowe
Odszyfruj wyrażenia zakodowane jednym z czterech podanych na tablicy sposobów.
KO DOW ANI EWY RA ZÓW
GNIDOCNE SDROW

Ćwiczenie 3 – metoda kwadratu
Zaszyfruj wyrażenie: MYSTERIOUS CODES!
Odszyfruj wyrażenie: MAJIZ ATEPE TYSOB EKTTN MACRA

Ćwiczenie 4 – szyfr Cezara
Używając podanej tabeli
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Zaszyfruj wyraz: NUMBER -
Odszyfruj wyraz: OLFCED -

Ćwiczenie 5 – wyszukiwanie informacji w numerach PESEL
Podaj datę urodzenia i płeć osoby o podanym numerze:
9 8 9 1 0 2 0 0 6 0 3

Data urodzenia: ................................... , płeć: ......................

Ćwiczenie 6 – uzupełnianie numerów PESEL
a) Wpisz brakujące cyfry w numerze PESEL:
1 7 3 3 0

Data urodzenia: 3 lipca 1973, płeć: mężczyzna
b) Jaka jest cyfra kontrolna poniższego numeru PESEL?
7 8 1 1 1 2 0 2 2 4

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11


GRUPA 2

Ćwiczenie 1 – przestawianie liter
Z liter fikcyjnych nazw utwórz nazwy pojęć używanych w matematyce:
mekuła -
ołok –
toor -

Ćwiczenie 2 – proste szyfry anagramowe
Odszyfruj wyrażenia zakodowane jednym z czterech podanych na tablicy sposobów.
WÓZARYW EINAWODOK
GNI DOC NE SD ROW

Ćwiczenie 3 – metoda kwadratu
Zaszyfruj wyrażenie: MYSTERIOUS CODES!
Odszyfruj wyrażenie: MAJIZ ATEPE TYSOB EKTTN MACRA

Ćwiczenie 4 – szyfr Cezara
Używając podanej tabeli
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Zaszyfruj wyraz: NUMBER -
Odszyfruj wyraz: OLFCED -

Ćwiczenie 5 – wyszukiwanie informacji w numerach PESEL
Podaj datę urodzenia i płeć osoby o podanym numerze:
3 9 0 3 2 1 1 5 7 3 0

Data urodzenia: ................................... , płeć: ......................

Ćwiczenie 6 – uzupełnianie numerów PESEL
a) Wpisz brakujące cyfry w numerze PESEL:
1 7 3 3 0

Data urodzenia: 3 lipca 1973, płeć: mężczyzna
b) Jaka jest cyfra kontrolna poniższego numeru PESEL?
7 8 1 1 1 2 0 2 2 4

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11

GRUPA 3

Ćwiczenie 1 – przestawianie liter
Z liter fikcyjnych nazw utwórz nazwy pojęć używanych w matematyce:
czonyli -
dratwak –
woper -

Ćwiczenie 2 – proste szyfry anagramowe
Odszyfruj wyrażenia zakodowane jednym z czterech podanych na tablicy sposobów.
WÓZ ARY WEIN AWO DOK
GNIDOCNE SDROW

Ćwiczenie 3 – metoda kwadratu
Zaszyfruj wyrażenie: MYSTERIOUS CODES!
Odszyfruj wyrażenie: MAJIZ ATEPE TYSOB EKTTN MACRA

Ćwiczenie 4 – szyfr Cezara
Używając podanej tabeli
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Zaszyfruj wyraz: NUMBER -
Odszyfruj wyraz: OLFCED -

Ćwiczenie 5 – wyszukiwanie informacji w numerach PESEL
Podaj datę urodzenia i płeć osoby o podanym numerze:
0 1 2 6 1 4 0 1 5 6 4

Data urodzenia: ................................... , płeć: ......................

Ćwiczenie 6 – uzupełnianie numerów PESEL
a) Wpisz brakujące cyfry w numerze PESEL:
1 7 3 3 0

Data urodzenia: 3 lipca 1973, płeć: mężczyzna
b) Jaka jest cyfra kontrolna poniższego numeru PESEL?
7 8 1 1 1 2 0 2 2 4

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11


GRUPA 4

Ćwiczenie 1 – przestawianie liter
Z liter fikcyjnych nazw utwórz nazwy pojęć używanych w matematyce:
różanic -
girufa –
lecric -

Ćwiczenie 2 – proste szyfry anagramowe
Odszyfruj wyrażenia zakodowane jednym z czterech podanych na tablicy sposobów.
EINAWODOK WÓZARYW
EN COD IN GWO RDS

Ćwiczenie 3 – metoda kwadratu
Zaszyfruj wyrażenie: MYSTERIOUS CODES!
Odszyfruj wyrażenie: MAJIZ ATEPE TYSOB EKTTN MACRA

Ćwiczenie 4 – szyfr Cezara
Używając podanej tabeli
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Zaszyfruj wyraz: NUMBER -
Odszyfruj wyraz: OLFCED -

Ćwiczenie 5 – wyszukiwanie informacji w numerach PESEL
Podaj datę urodzenia i płeć osoby o podanym numerze:
0 0 3 2 1 4 1 5 3 8 9

Data urodzenia: ................................... , płeć: ......................

Ćwiczenie 6 – uzupełnianie numerów PESEL
a) Wpisz brakujące cyfry w numerze PESEL:
1 7 3 3 0

Data urodzenia: 3 lipca 1973, płeć: mężczyzna
b) Jaka jest cyfra kontrolna poniższego numeru PESEL?
7 8 1 1 1 2 0 2 2 4

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11
-----------------------------------------------------

Słownictwo pojęć matematycznych w języku angielskim
Mathematical terms
1) wykres, diagram – diagram
2) działanie – arithmetic rule
3) figura – figure, shape
4) funkcja – function
5) geometria – geometry
6) iloczyn – product
7) jednomian – monomial
8) koło – circle
9) krzywa – curve
10) kwadrat – square
11) liczba – number
12) liczby pierwsze – prime numbers
13) odcinek – segment
14) pierwiastek – root
15) potęga – power
16) procent – per cent
17) równanie – equation
18) różnica – subtraction result, difference
19) stożek – cone
20) styczna – adjacent line
21) suma – sum
22) symetria – symmetry
23) trapez – trapezium
24) trójkąt – triangle
25) kąt – angle
26) twierdzenie – theorem
27) ułamek - fraction
28) ułamek dziesiętny – decimal
29) cięciwa – chord
30) szyfrowanie – coding
31) kryptografia - cryptography

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.