X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9637
Przesłano:

Pomoc w utworzeniu pracowni multimedialnej. Opis i analiza. Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli. Pomoc w utworzeniu pracowni multimedialnej.
(Opis i analiza)

„Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da”.
Jadwiga Andrzejewska

W roku 2007 zaszły zmiany organizacyjne w naszej szkole. Na podstawie uchwały Rady Gminy utworzono zespół szkół.
Podczas rozmów z Panią dyrektor na temat zmian, które będą przeprowadzone w wyniku reorganizacji szkół, zaznaczyłam, że dotychczasowa działalność biblioteki wyczerpała stopniowo swoje możliwości. Gromadzenie i udostępnianie księgozbioru, opracowywanie go, prowadzenie lekcji bibliotecznych, analiza czytelnictwa, propaganda książki nie wystarczają już dzisiaj do pełnej realizacji ministerialnych założeń. W nowych programach edukacji szkolnej biblioteka ma pełnić funkcje głównej, interdyscyplinarnej pracowni, umożliwiającej uczniom i nauczycielom samokształcenie, pomagać w tworzeniu własnego warsztatu pracy oraz w swobodnym poruszaniu się w świecie informacji.
Obydwie doszłyśmy do wniosku, że utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji w realiach naszej placówki nie jest możliwe. Projekt lokalowy Centrum nie może składać się tylko z jednego pomieszczenia, ale z zespołu pracowni, których działalność jest ze sobą ściśle powiązana. Trudno jest znaleźć w szkole miejsce dla kilku takich pracowni.
Aby ułatwić realizację nowych zadań, jakie wytyczono bibliotekom, postanowiłyśmy zorganizować przy bibliotece pracownię multimedialną wyposażoną w możliwie najnowszy sprzęt. Decyzja ta pociągnęła za sobą kolejne - wspólne działania:
- zmiana lokalizacji biblioteki i umieszczenie jej niedaleko głównego wejścia, aby każdy wchodzący i wychodzący ze szkoły uczeń, nauczyciel, czy rodzic, przechodził obok niej;
- przystosowanie sali obok biblioteki (wykucie przejścia, odmalowanie ścian, położenie nowej wykładziny) i przeznaczenie jej na salę multimedialną i czytelnię posiadającą 30 miejsc ;
- zakup stołów i krzeseł do czytelni;
- zakup mebli do Pracowni Multimedialnej;
- złożenie i realizacja wniosku o ICIM dla gimnazjum;
- zakup 3 zestawów do konwersacji multimedialnych;
-zakup telewizora, odtwarzacza DVD, 3 radiomagnetofonów, kserokopiarki, aparatu fotograficznego;
- umieszczenie w pracowni profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego – końcówki mocy, miksery, zestawy głośnikowe, mikrofony bezprzewodowe, odtwarzacz CD;
- zakup programów multimedialnych
Utworzenie Pracowni Multimedialnej przyniosło następujące efekty:
dla mnie
- udoskonalenie własnego warsztatu pracy;
- rozwój zawodowy;
- wzrosła efektywność podejmowanych przeze mnie zadań ;
- atrakcyjność moich działań;
- satysfakcja z wykonanych przedsięwzięć;
- podniesienie własnego prestiżu;
- promocja własnych działań;
- umiejętność obsługi sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego;
- umocnienie współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami.

dla uczniów
- dostęp do różnorodnych źródeł informacji;
- przygotowanie ucznia jako użytkownika informacji;
- doskonalenie technologii informacyjnej;
- przygotowanie ucznia do swobodnego korzystania z MCI;
- stworzenie dobrych warunków do pracy indywidualnej;
- przygotowanie uczniów do tworzenia informacji autorskiej;
- możliwość publikacji prac ucznia w sieci szkolnej oraz globalnej;
- możliwość multimedialnej konwersacji z młodzieżą na całym świecie;
- rozwój zainteresowań i własnej twórczości;
-wzrost kreatywności ucznia;
- warunki do samokształcenia.

dla szkoły:
- pozyskanie dodatkowych – 4 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, rzutnika multimedialnego i laptopa;
- wspieranie procesu edukacji, samokształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego;
- promocja szkoły;
- podnosi jakość pracy biblioteki szkolnej;
- podnosi jakość pracy szkoły.

Biblioteka szkolna długo kojarzyła się jedynie z wypożyczalnią książek. Pokonanie barier w myśleniu jest równie trudne, co wyposażenie Centrum. Postanowiłam przeobrazić mentalność środowiska szkolnego i lokalnego i różnorodnością swoich zadań udowodnić, że powstanie Pracowni Multimedialnej wpłynie diametralnie na zmianę jej wizerunku.
Dzisiaj biblioteka szkolna kojarzy się z:
- różnorodnymi dokumentami drukowanymi i multimedialnymi;
- nowoczesnym sprzętem pracy samokształceniowej dla uczniów i nauczycieli;
- bazą informacyjną i materiałową konieczną do realizacji podstawy edukacji czytelniczej i medialnej;
- bankiem informacji o dokumentach szkoły (statut, programy wychowawcze, programy profilaktyki, Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych, tygodniowy rozkład zajęć, itp.);
- pracownią interdyscyplinarną z możliwością realizacji lekcji (bądź fragmentów) przez nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz członków
i opiekunów kółek zainteresowań;
- miejscem indywidualnego doskonalenia umiejętności posługiwania się Internetem przez uczniów i nauczycieli;
- miejscem posiedzeń rady pedagogicznej;
- miejscem pracy zespołu tworzącego witrynę internetową szkoły;
- ośrodkiem dziennikarskim opracowującym i składającym czasopismo;
- ośrodkiem do międzynarodowych kontaktów z wykorzystaniem Internetu;
- jako centrum kronikarskie szkoły gromadzące wszelkie informacje o szkole;
- centrum życia kulturalnego szkoły.

Mimo, że podjęte działania zbliżyły naszą bibliotekę do ministerialnego modelu, to jednak w dzisiejszych czasach nie sposób wyobrazić sobie nowoczesnej biblioteki bez skomputeryzowanych zbiorów. Tylko taka biblioteka faktycznie może pełnić funkcję wspierającą realizację programów dydaktycznych i wychowawczych szkoły. Nowoczesna szkoła musi więc posiadać skomputeryzowaną bibliotekę.
Jak do tej pory nie udało się stworzyć elektronicznej bazy danych
o zbiorach bibliotecznych i zapoczątkować zautomatyzowanego systemu obsługi czytelnika.

Opracowała Elżbieta Misztal

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.