X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9571
Przesłano:

Ułamki - scenariusz zajęć z matematyki

Scenariusz zajęć z matematyki
Dzień: 26.02.2010r.
Temat: Porównywanie ułamków zwykłych.
Klasa: IV
Prowadzący: Ewelina Stachura

Cele ogólne: Uczeń:
Potrafi wskazać części składowe ułamka;
Wie jak zaznaczyć części ułamka;
Wie jak zapisać podany ułamek;
Umie odczytać zapisany ułamek;
Umie porównać ułamki o jednakowych mianownikach;
Umie porównać ułamki o jednakowych licznikach;
Potrafi wyciągnąć wnioski na podstawie wykonanych przykładów;
Potrafi pracować indywidualnie.

Formy:
Indywidualna;
Zespołowa.

Metody:
Słowna;
Problemowa;
Oglądowa.

Środki dydaktyczne:
Karty pracy z zadaniami;
Plansze kół, kwadratów podzielone na części, pisaki, czekolady, jabłka;
Plansza z definicją.

Przebieg zajęć:
1.Czynności porządkowe:
- Przywitanie uczniów;
- Sprawdzenie obecności;
- Podanie tematu zajęć.
2. Przypomnienie części składowych ułamka i omówienie co oznaczają.
3. Próba odpowiedzi na pytanie „Gdzie możemy spotkać się z porównywaniem ułamków?”
4. Porównywanie ułamków o jednakowych mianownikach:
a) Zawieszenie na tablicy dwóch kartek papieru, które zostały wcześniej podzielone na 7 równych części:
- Kolorowanie przez jednego ucznia dwóch części z siedmiu, a przez drugiego- czterech części z siedmiu,
- Zapisanie ułamków i porównanie ich 2/7 < 4/7

b)Zaproszenie uczniów do wspólnego stolika , na którym położone zostały dwie tabliczki czekolady:
- Zwrócenie uwagi na fakt, iż obie tabliczki są podzielone na 18 kostek. - Grupa chłopców zabiera z pierwszej tabliczki czekolady 13 kostek, a dziewczynki ze swej czekolady zabierają razem 11 kostek.
- Zapisanie ułamków i porównanie ich 13/18 > 11/18
(Przy takim podziale czekolady powstaje nam ułamek, który określa ilość chłopców i ilość dziewczynek w klasie).

c)Podział kwadratów- uczniowie dostają karteczki z podzielonymi kwadratami do wklejenia do zeszytu, kolorowanie i porównanie powstałych ułamków 10/16 < 12/16

d)Wyciąganie wniosków i zapis: Jeżeli dwa ułamki mają jednakowe mianowniki, to ten ułamek jest większy, który ma większy licznik.

e)Ćwiczenia na tablicy.

5. Porównywanie ułamków o różnych mianownikach, ale jednakowych licznikach:
a)Zawieszenie na tablicy dwóch papierowych kwadratów, które zostały wcześniej podzielone w następujący sposób- pierwszy na 21 równych części, drugi na 16 równych części:
- Wybrani uczniowie kolorują odpowiednie części kwadratów- pierwszy z nich koloruje 12 części z 21, a drugi- 12 części z 16.
- Zapisanie ułamków i porównanie ich 12/21 < 12/16

b) Podział jabłek przez nauczyciela:
-Jedno jabłko zostaje podzielone na 2 równe części, a drugie na 4 równe części. Wybrani uczniowie trzymają odpowiednio następujące części jabłek: pierwszy uczeń ma 1/2 jabłka, a drugi 1/4 jabłka,
-Zapisanie ułamków i porównanie ich 1/2 > 1/4

c) Podział kół- uczniowie dostają karteczki z podzielonymi kołami do wklejenia do zeszytu, -kolorowanie i porównanie powstałych ułamków 2/4 > 2/8

d)Wyciąganie wniosków i zapis: Jeżeli dwa ułamki mają jednakowe liczniki, to ten ułamek jest większy, który ma mniejszy mianownik.

e)Ćwiczenia na tablicy.

6. Wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń.
7. Podsumowanie zajęć (zawieszenie kolorowych plansz z porównywaniem ułamków na tablicy matematycznej) i pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.