X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9510
Przesłano:

Z komputerem za pan brat. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć

Klasa: Oddział klasowy dla dzieci autystycznych (4 uczniów na III etapie edukacyjnym)
Prowadzący: Małgorzata Lewińska
Czas zajęć: 90 minut

Temat: Z komputerem za pan brat
Cel główny: Poznanie zasad korzystania z komputera
Cele szczegółowe:
• poznanie elementów komputera i urządzeń związanych z jego obsługą
• poznanie zasad korzystania z komputera
• poznanie zastosowania komputera
• kształtowanie spostrzegawczości i pamięci
• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• doskonalenie umiejętności kojarzenia
• doskonalenie umiejętności czytania
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
• rozpoznać i nazwać podstawowe elementy komputera
• korzystać z komputera zgodnie z zasadami jego użytkowania
• skoncentrować się na uważnym słuchaniu
• wymienić podstawowe zastosowania komputera
• przeczytać etykiety z nazwami
• dobrać etykiety z nazwami do ilustracji elementów komputera
• zastosować zdobytą wiedzę w praktyce
Metody: słowne, pokaz, obserwacja, praktyczne działanie
Forma: praca indywidualna i zbiorowa
Środki dydaktyczne: karty pracy, komputer, urządzenia związane z obsługą komputera, etykiety, ilustracje, podręcznik

Przebieg zajęć
I. Zajęcia wstępne Zajęcia wstępne odbyły się na początku dnia pracy. Polegały na ustaleniu daty, zapisaniu jej na tablicy i w zeszytach, omówieniu stanu pogody.

II. Praca poznawcza – obserwacja i kojarzenie
1. Poznanie elementów komputera i urządzeń związanych z jego obsługą:
a) uważne słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela
„Z komputerem za pan brat”,
b) zapisanie na tablicy nazw urządzeń związanych z obsługą komputera, które występują w tekście,
c) rozpoznanie i nazywanie elementów komputera (na rzeczywistych urządzeniach),
d) zapoznanie z zasadami korzystania z komputera (na poziomie podstawowym).
2. Poznanie zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia:
a) przeczytanie przez nauczyciela tekstu omawiającego zastosowanie komputera,
b) omówienie podanych tam przykładów różnych zastosowań,
c) wpisywanie brakujących liter do wyrazów ( tekst o zastosowaniu komputera).
3. Utrwalenie wiadomości o zasadach korzystania z komputera:
a) kojarzenie przedmiotów z ich nazwami – dobieranie etykiet
do odpowiednich ilustracji,
b) sprawdź co już wiesz – rozwiązywanie testu,
c) wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu – włączenie komputera, uruchomienie programu np. gry, edytora tekstu, próba pisania, wyłączenie komputera.


III. Zajęcia końcowe
1. Przypomnienie tematu
2. Udzielenie nagrody społecznej za dobrą pracę i zachowanie podczas zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.