X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9369
Przesłano:

Plan pracy wychowawcy szkoły ponadgimnazjalnej

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASY 3b
NA ROK SZKOLNY 2009/2010

Organizacja zespołu klasowego, integracja społeczności uczniowskiej:

Zachowanie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły. Bezpieczne zachowanie w szkole i miejscach publicznych
1. Jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych
2. Prawa i obowiązki ucznia wynikające ze Statutu szkoły, Regulaminu Szkoły i poszczególnych pracowni - przypomnienie
3. Kryteria ocen z zachowania - przypomnienie
4. Wybór samorządu klasowego, organizacja roku szkolnego 2009/2010
5. Podsumowanie pracy klasy w pierwszym semestrze
6. Budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz empatii w zespole klasowym
7. Poprawiamy stan frekwencji w naszej klasie

Kultywowanie tradycji:

1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – Wszystkich Świętych oraz Odzyskanie Niepodległości -
2. Święta Bożego Narodzenia – Organizacja Wigilii klasowej

Promocja zdrowia
Kultura osobista i szacunek wobec innych:

1. Bezpieczne spędzenie czasu oraz sport w czasie wolnym i jego wpływ na zdrowie psychiczne – dyskusja przed feriami zimowymi
2. Ja i moja rodzina – postrzeganie siebie i rozumienie uczuć w rodzinie
3. Subkultury młodzieżowe
4. Poszanowanie wolności osobistej, systemu wartości i godności człowieka – tolerancja, szanowanie i akceptacja innych ludzi
5. Respektowanie praw człowieka – Konwencja Praw Człowieka
6. Kultura zachowania w różnych miejscach i sytuacjach
7. Uczenie poszanowania prawa własności
8. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem
9. Walka z nałogami. Uświadamianie zagrożeń niesionych przez uzależnienia -uzależnienie od komputera i Internetu
10. W sieci reklam
11. Jaki powinien być młody kierowca


Metodyka pracy umysłowej:
1. Umiejętność organizacji dnia: nauka, wypoczynek – jak się skutecznie uczyć
2. Wdrażanie do samodzielności i samokontroli, systematyczność w nauce a metody efektywnego samodzielnego uczenia się

Lekcje do dyspozycji nauczyciela

1. Omówienie bieżących spraw klasowych
2. Podsumowanie roku szkolnego 2007/2008 – zasady bezpiecznego spędzania wakacji przez młodzież

Oprócz zaplanowanych powyżej działań młodzież będzie brała udział w przygotowaniach do imprez szkolnych i klasowych w związku z:
1. Andrzejkami, Dniem Chłopca, Dniem Kobiet
2. wyjściami do teatru i kina
3. wycieczką klasową
4. uroczystościach szkolnymi
5. udziałem klasy w organizacjach, kółkach zainteresowań organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
6. zawodami sportowymi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.