X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9368
Przesłano:

Matura Success- poziom Elementary. Plan metodyczny lekcji

PLAN METODYCZNY ZAJĘĆ

Nauczyciel prowadzący:
data:

1. klasa
2. ilość uczniów w klasie: 23
3. podręcznik: MATURA SUCCESS – poziom Elementary;

miejsce tematu w planie wynikowym : Unit 13 „It’s a small World” (to jest mały świat)
dział programowy: Państwo i społeczeństwo

4. ilość godzin tygodniowo: 2
5. czas trwania: 45 min

6. temat lekcji: Przedimki z nazwami geograficznymi oraz nazwami miejsc – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, ćwiczenia w czytaniu i mówieniu .

7. dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów:

a) uczniowie znają: znaczenie przedimka nieokreślonego „a/an” oraz określonego „the” stawianego przed rzeczownikiem; słownictwo dotyczące nazw państw i niektórych nazw geograficznych
b) uczniowie potrafią: zastosować przedimki ” a/an” oraz ” the” w odniesieniu do
rzeczowników jedynych w swoim rodzaju lub tych , które pojawiły się w zdaniu wcześniej; opisać ilustrację/ miejsce stosując zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym.

8. cele językowe lekcji: doskonalić poprawność gramatyczną i językową w wypowiedzi
ustnej – opis ilustracji.

po lekcji uczeń powinien:

a) rozumieć zasady użycia przedimka „the” z nazwami geograficznymi oraz miejscami ;
b) zapamiętać: zasady użycia przedimka „the” celu opisania miejsc geograficznych
c) umieć: opisać miejsca używając prawidłowych przedimków

9. cele cywilizacyjne: ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz mówienia; odczytywanie mapy

10. cele wychowawcze: poznanie ciekawych zakątków na świecie umiejętność dzielenia się w klasie wiedzą ogólną przez uczniów

11. pomoce dydaktyczne: podręcznik, zeszyt, tablica, słowniki, magnetofon, karty pracy, mapa

12. formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupie, praca całej klasy z nauczycielem


13. praca domowa: POZIOM PODSTAWOWY – wykonać ćwiczenia leksykalno-gramatyczne w zeszycie ćwiczeń polegające na uzupełnianiu tekstów odpowiednimi przedimkami.

POZIOM PONADPODSTAWOWY – napisać krótką ulotkę /zaproszenie reklamujące wybrane miejsce na świecie z uwzględnieniem danych geograficznych


PORZĄDEK LEKCJI

FAZA PRZEBIEG

CZĘŚĆ WSTĘPNA
Czynności wstępne
Powitanie
Sprawdzenie obecności
czas: 4 min.

Rozgrzewka językowa

N-l pyta uczniów o ich samopoczucie, o plany na długi weekend
czas: 2 min.

Wprowadzenie
N-l zapisuje na tablicy temat lekcji i informuje uczniów o celach lekcji
N-l pyta uczniów o zastosowanie przedimków ‘a/an’ oraz ‘the’, których uczyli się wcześniej
N-l zachęca uczniów do wypowiedzi i ocenia aktywność
czas: 5 min.


CZĘŚĆ GŁÓWNA
Wprowadzenie do czytania – wprowadzenie słownictwa

BURZA MÓZGÓW - N-l rozwiesza na tablicy mapę (zmniejszoną wersję uczniowie mają w podręcznikach) i prosi uczniów pracujących w małych grupach o nazwanie części „składowych” Wielkiej Brytanii oraz opisaniu 4 miejsc znajdujących się na obrazkach

Kolejnym zadaniem uczniów jest dopasowanie 12 opisów miejsc do mapy w podręczniku – praca w parach

Uczniowie odczytują swoje odpowiedzi
czas: 12 min

Wprowadzenie materiału gramatycznego –zasady stawiania przedimka ‘the’ przed miejscem / nazwą geograficzną
Uczniowie w parach podkreślają wszystkie nazwy geograficzne w ćwiczeniu pierwszym, a następnie na tablicy uzupełniają tabele pozwalającą im na usystematyzowanie zasad tworzenia ‘the’ z nazwami geograficznymi.

Uczniowie zapisują zasady łączenia ‘the” w zeszytach
czas: 12 min

Ćwiczenia leksykalno-gramayczne - utrwalenie
Zadaniem uczniów jest wykonanie ćwiczenia polegającego na uzupełnieniu zdań odpowiednimi przedimkami związanymi z nazwami geograficznymi
Sprawdzenie odpowiedzi.
Opcjonalnie:
Uczniowie starają się zapamiętać przez 1 minutę jak najwięcej informacji z ćwiczenia, a następnie zamykają książki i starają się odpowiedzieć na pytania nauczyciela, uczeń, który uzyska największą ilość prawidłowych odpowiedzi zostaje nagrodzony
czas: 8 min

CZĘŚĆ KOŃCOWA Ćwiczenia dodatkowe (opcjonalne)
N-l rozdaje uczniom karteczki z krótkim quizem geograficznym, w którym uczniowie z jednej strony mają za zadanie wstawienie przedimka, z drugiej zgadnięcie, o jakie miejsce chodzi. Uczniowie pracują w małych grupach.

Czynności zamykające
N-l pyta o ewentualne pytania i problemy związane z tematem lekcji.
N- l podaję i wyjaśnia pracę domową .
czas: 2 min.


Materiały do lekcji – karty pracy:
Write examples:


W use the definite article THE with:
rivers:
seas:
oceans:
group of islands:
groups of the mountains
some countries (kingdom, republic, plural):
We do NOT use an article THE with:
countries:
cities:
squares
islands:
continents:
roads:
parks:
mountains:
lakes:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.