X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9254
Przesłano:
Dział: Języki obce

Grammar test pre - intermediate

Szkoła ponadgimnazjalna
----------------------------------------

NAME:

LEVEL: PRE-INTERMEDIATE

1. Wyrazy w nawiasach napisz w odpowiedniej formie w czasie Present Simple i Future Simple:

a) I _________(call) you when lunch _________(be) ready.

b) We ________(miss) the last bus if we________ (not leave) at once.

c) If she _______(pass) her driving test, she _________(buy) a car.

d) I________(read) a book as soon as I ________(find) my glasses.

e) If my neighbours ___________(not stop) making a noice, I ________(go) round and complain.

f) If you _______ (be) late, I _______(go) without you.

2. Napisz zdania z wyrażeniem ‘ used to’:

a) Henry drives like a maniac. (carefully)_____________________________________________.

b) Mary thinks he is a lier.(honest)__________________________________________________.

c) She has a lot of money. ( a little) ________________________________________________________________.

d) Tom doesn’t smoke cigarettes. ( a lot)______________________________________________.

e) The tape recorder keeps stopping. (work perfectly)____________________________________.

f) They hate each other. (like )______________________________________________________.

3. Napisz zdania z przyimkiem na końcu:

a) Mr Green isn’t English . Where______________________________________________________?

b) My wife spends a lot of money. What _________________________________________________?

c) She is looking for something. What __________________________________________________?

d) Mrs Jones is waiting for someone. Who ________________________________________________?

e) Jane is talking to someone on the phone. Who ___________________________________________?

4. Dodaj zwroty typu ‘ nieprawdaż’ ( Question Tags):

a) It’s a nice weather, ______________?

b) You will be at home in the evening, _______________?

c) Mrs Black was in the USA last summer, _______________?

d) Tom has already cleaned his room ,_________________?

e) They got married two years ago ,________________?

f) Give me a ruler,________________?

g) Let’s go home, _____________?

h) Paul doesn’t enjoy fishing,_______________?

i) I am a journalist,,__________________?

5. Zamień zdania na stronę bierną:

a) You ought to invite him. ___________________________________________________.

b) You should write a story. __________________________________________________.

c) Someone is serving coffee now. ___________________________________________.

d) Someone cleans the rooms every week.______________________________________.

e) They will cut the tree down._______________________________________________.

f) Tom hasn’t posted a letter yet._____________________________________________.

g) They have just eaten dinner ?________________________________________.

h) They are building a house.________________________________________________.

6. Wpisz bezokolicznik lub czasownik z końcówką –ing:

a) He will let us _________(watch) a horror film.

b) She makes me ___________(practise) English vocabulary .

c) They decided_____________(sell) a their house.

d) I like _____________(meet) people.

e) Mary hopes __________(go) to the cinema with Peter.

f) Paul enjoys ________(read) books.

g) She managed _____________(open) a tin.

h) I am looking forward ____________( hear) from you.

7..Wpisz odpowiedni przyimek:

a) He suffers _______heart disease.

b) Jane invited me _______a party.

c) Why are you laughing ________(him)?

d) Kate is ______love________ Marc.

e) I’m really bored ________ my job.

f) Mary is looking ____________ her watch but she cannot find it anywhere.

8.Wybierz odpowiedni przymiotnik z listy:

Embarrassed/embarrassing bored/boring tired/tiring interested/interesting

a) He felt very _____________ when he dropped a plate.

b) That play was _____________ I really enjoyed it.

c) She is ________________ in politics and history.

d) I was _______________ after working in the garden that I fell asleep as soon as I came back home.

e) His work was very ___________, that’s why he needed a long holidays.

9. Popraw błędy w zdaniach:

a) What did happen to him at the party?
b) They didn’t used to smoke a lot.
c) It isn’t true that is snowing in New Zealand.
d) The house was build several years ago.
e) I looking forward to hearing from you.
f) The car had to been repaired.

10. Przetłumacz zdania na język angielski:

a) On zwykle zapominał o jej urodzinach.
____________________________________________________________________.

b) List został właśnie wysłany.

____________________________________________________________________.

c) Kto zaprosił Toma na przyjęcie?

____________________________________________________________________?

d) Nowy most będzie budowany w listopadzie.

____________________________________________________________________?

e) Na kogo czekasz?

____________________________________________________________________?

f) Sklepy są otwierane codziennie o 10:00.

____________________________________________________________________.

g) Na co się patrzysz?

____________________________________________________________________?

11. Dodatkowe: Wybierz jeden temat i napisz krótkie wypracowanie.

a) You have moved to a new flat. Write a letter to your friend in which you describe a house and invite her/his to see it.
b) Write a review of a book or a film you have read/seen recently.
c) Write a story which ends „ I realized I was in a classroom”.
.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.