X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9138
Przesłano:

Scenariusz w rocznicę konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja-
scenariusz w rocznicę uchwalenia Konstytucji

Recytator:
Dziś święto całego narodu
Dziś Polska miłością się spaja
I wy czujecie za młodu
Jak wielki jest dzień 3 Maja

Gdy się odświętnie przybierze
W chorągwie ojczyzna cała
Pomyślcie silnie i szczerze
Jak bardzo wiele wam dała

Lecz obok serc czyn nieście
Usilnej owocnej pracy
Okażcie im, że jesteście
Naprawdę prawdziwi Polacy.

Chor: ,,Bartoszu, Bartoszu”

1.Bartoszu,Bartoszu,
oj, nie traćwa nadziei,
oj ,nie traćwa nadziei,
Bóg pobłogosławił,
Ojczyznę nam zbawi
Tam w górę, tam w górę
poglądaj do Boga,
większa miłość jego
niźli przemoc wroga.
2.Z maleńkiej iskierki
oj, wielki ogień bywa,
oj, wielki ogień bywa,
oj, pękną, choć twarde,
przemocy ogniwa
Oj, ostre, oj, ostre,
ostre kosy nasze,
wystarczą na krótkie
moskiewskie pałasze.
3.Kiliński był szewcem,
oj, podburzył Warszawę,
oj, podburzył Warszawę,
wyprawił Moskalom
weselisko krwawe.
wyprawił Moskalom
weselisko krwawe.
Nauczył Kościuszko
pod Racławicami,
jak siekierą, kosą
rozprawiać z wrogami.

Osoba
Obchodzimy dziś kolejną rocznicę Konstytucji 3 Maja .
Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Czteroletni
w roku 1791 , były efektem pracy i zabiegów stronnictwa
patriotycznego ,które dążyło do zreformowania zmurszałego
ustroju ówczesnego Rzeczpospolitej . Istniała nagląca potrzeba
uzdrowienia Polski , wyciągania jej z anarchii i uczynienia rządną .

Recytator
Ten to nieszczęsny nierząd , to sejmów zrywanie ,
Kraj zgubiło , ściągnęło obce panowanie ,
Te zaborów , te srogich klęsk naszych przyczyną.
I my sami byliśmy nieszczęść naszych winą!
Gnijąc w zabytkach , lenistwie i biesiadach zwyczaju ,
Myśleliśmy o sobie a nigdy o kraju.
Klęskami ojców nowe plemię ostrożniejsze ,
Wzgardziwszy zyski ,było na całość baczniejsze .
Nieba zdarzyły porę ,oni ją chwycili ,
Ojczyznę spod ciężkiego jarzma wydobyli ,
Walcząc wszystkie przeszkody gorliwą robotą ,
Idąc przykładem króla ,w własną swą cnotą ,
Powracając porządek i sławę Ojczyźnie.

Osoba
Reformy Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju ,
przywrócenie jego dawnej świetności. Głównymi autorami Ustawy Rządowej ,
bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja , byli : Stanisław August Poniatowski ,
Ignacy Potocki , Stanisław Małachowski ,Hugo Kołłątaj.

Osoba
Dnia 3 maja już od rana Plac Zamkowy i Zamek były ośrodkiem politycznej mobilizacji . Kołłątaj pobudził mieszczan warszawskich , którzy tłumnie zgromadzili się koło Zamku Królewskiego i dostępu do niego bronili głośno wołając : Wiwat Konstytucja ! Wraz z pospólstwem Warszawy i skupionym wojskiem witali w Ustawie Rządowej pierwszy większy wyłom w feudalnym ustroju państwa.

Chór
Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką
która w całej Polsce słynie.
Witaj maj, piękny maj,
dla Polaków błogi raj.
Ucisk braci naszych cisnął,
niemoc w ręku króla spała,
a wtem Trzeci Maj zabłysną
i cała Polska powstała.
Witaj maj, piękny maj,
dla Polaków błogi raj.

Recytator
Brzmi Polonez Trzeciego Maja!-skoczne dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją,
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją -
Lecz starców myśli z dźwiękiem w przyszłość się uniosły,

W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły
Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali
Zgodzone z narodem króla fetowali
Gdy przy tańcu śpiewano: Wiwat król kochany!

Osoba
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a dugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Otwiera ją patetyczne stwierdzenie o roli, jaką powinna odegrać konstytucja narodowa, oraz podkreślenie powagi chwili, która nakazywała skierować wszystkie wysiłki na ratunek państwa.

Osoba
Wśród postanowień Ustawy Rządowej znalazły się takie artykuły jak : Religia panująca , Szlachta ziemianie , Miasta i mieszczanie , Chłopi włościanie , R ząd czyli oznaczenie władz publicznych , Sejm czyli władza prawodawcza ,Król władza wykonawcza , Władza sądownicza, Regencje , Edukacja dzieci królewskich , Siła zbrojna narodowa .
Konstytucja 3 Maja ?
Wzmacniała i uprawniała działalność władzy państwowej , a zatem sejmu i rządu.
-Sejm uwolniono od przemocy i od liberum veto ,które obezwładniało przez lat z góry sto normalne prace ustawodawcze i kontrole sejmu.
-Do izby poselskiej weszło , choć jedynie z głosem doradczym , 24 przedstawicieli miast.
-Wprowadzono zmianę w poło9żeniu miast i mieszczan .Nadano im prawa , jakie przysługiwały dotąd szlachcie .
- Chłopom zapewniano bliżej jeszcze wówczas nie określoną ,,opiekę prawa i rządu krajowego ''.

Chór : ,,Jak długo w sercach naszych''

1.Jak długo w sercach naszych
choć kropla polskiej krwi ,
jak długo w sercach naszych
ojczyzna miłość tkwi,
Stać będzie kraj nasz cały ,
stać będzie Piastów gród ,
zwycięży Orzeł Biały ,
zwycięzcy polski lud.
2. Jak długo na Wawelu
brzmi Zygmuntowski dzwon,
jak długo z gór karpackich
rozbrzmiewa polski ton .
Stać będzie kraj nasz cały ...
3.Jak długo Wisłą wody
na Bałtyk będzie stać ,
jak długo polskie grody
nad Wisłą będą stać ,
Stać będzie kraj nasz cały ...

Osoba
Konstytucja obwiązała tylko 15 miesięcy . Na dłużej nie pozwoliła Rosja , która już w roku 1793 dokonała drugiego rozbioru Polski . Miała jednak ogromne znaczenie. Wywołała w kraju i za granicą wiele przychylnych ocen . Entuzjastycznie wypowiadali się o niej politycy i ludzie nauki . Pisano na przykład , że: Przy wszystkich swoich wadach konstytucja ta widnieje jako jedyne dzieło wolnościowe , które kiedykolwiek Europa Wschodnia samodzielnie stworzyła .

Osoba
Tegoroczne obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja wiążą się nierozerwalnie z podobnym jak przed laty dążeniom dom odbudowy i umocnienia ojczyzny, uporządkowania w niej wszelkich spraw na demokratycznych zasad ku dobru ogólnemu, z pragnieniem dołączenia do wolnych, żyjących w bezpieczeństwie i dostatku narodów Europy. Tak więc dzień 3 maja nie tylko ma historyczne znaczenie, ale także niesie z sobą aktualne przesłanie.

Chór: ,,Rota''
1.Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy,
polski my naród, polski lud,
królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
2.Do krwi ostatniej kropli z żył
bronić będziemy ducha,
aż się rozpadnie w proch i w pył
krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
3.Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
ni dzieci nam germanił,
orężny wstanie hufiec nasz,
duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Recytator:
Maj-rocznica pięknych serc.
Maj- rocznica pięknych myśli.
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają ci, co przyszli.

Choć przeminął dawno wiek,
Dawno hasła się zmieniły,
Orzeł począł nowy bieg,
Lecz z przeszłości czerpał siły.

Z tych w ciemnościach jasnych chwil,
Kiedy miłość pobratała
W jedną całość polskie stany,
Miłość ponad wszystkie trwała

Tym, co Polsce dali myśli,
Aby stworzyć cud majowy,
Cześć z oddaniem złóżmy dziś,
Przed pamiątką chyląc głowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.