X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9123
Przesłano:

Program profilaktyczno - zdrowotny: " Zdrowie i bezpieczeństwo w każdym dniu"

Celem projektu jest wdrażanie uczniów do troski o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych.

I. Plan pracy:

1.Higiena osobista.
Cykl spotkań, prelekcji, pogadanek i warsztatów na godzinach wychowawczych, lekcjach przyrody i zajęciach kultury fizycznej.

Sposób realizacji:
- przegląd czystości,
- rozmowy,
- zorganizowanie kącików czystości w klasach,
- fluoryzacja zębów,
- program - Czas przemian w kl. IV.

Odpowiedzialni:
- wychowawcy,
- nauczyciele przyrody i wychowania fizycznego,
- pielęgniarka szkolna,
- lekarz.

2. Zdrowe odżywianie.
Akcje promujące zdrowe i właściwe dla wieku odżywianie.

Sposób realizacji:
- spożywanie mleka w szkole,
- możliwość korzystania z bezpłatnych drugich śniadań z dodatkiem warzyw,
- wzbogacenie zdrowej oferty sklepiku szkolnego,
- przygotowywanie potraw na lekcjach techniki,
- układanie właściwego jadłospisu dnia na lekcjach przyrody,techniki i edukacji wczesnoszkolnej.

Odpowiedzialni:
-dyrektor,
- wychowawcy,
- rodzice,
- opiekun sklepiku szkolnego,
- nauczyciel techniki,
- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przyrody.

3. Ruch to zdrowie.
Zajęcia wychowania fizycznego, pozalekcyjne koła sportowe i ruchowe, gimnastyka korekcyjna. Propagowanie turystyki pieszej.

Sposób realizacji:
- godziny wychowawcze,
- lekcje wychowania fizycznego,
- ćwiczenia korekcyjne,
- rozgrywki w ramach zajęć rekreacyjno – sportowych,
- działalność SKS,
- zawody sportowe,
- piesze wycieczki.

Odpowiedzialni:
- wychowawcy,
- nauczyciele wychowania fizycznego,
- opiekunowie PTTK.

4. Profilaktyka uzależnień
Filmy edukacyjne o wpływie używek i uzależnień na zdrowie i rozwój człowieka.
Warsztaty, szkolenia, scenki dramowe, prace plastyczno – techniczne, prezentacje multimedialne.

Sposób realizacji:
- projekcja filmów,
- godziny wychowawcze, rozmowy,
- lekcje przyrody,
- zajęcia w pracowni komputerowej,
- lekcje plastyki i techniki,
- zajęcia w świetlicy szkolnej.

Odpowiedzialni:
- wychowawcy,
- pedagog,
- terapeuci,
- katecheci,
- szkolny informatyk,
- nauczyciele sztuki,
- opiekun świetlicy szkolnej.

5. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.
Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz pracowni komputerowej, przyrodniczej i świetlicy.
Dyżury nauczycieli podczas przerw. Opieka wychowawcza w czasie zajęć pozalekcyjnych i wycieczek. Dyżury uczniowskie. Video monitoring.
Próbne alarmy przeciwpożarowe i związane z zagrożeniem zdrowia oraz życia.
Szkolny konkurs na temat wiedzy przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego dla klas
IV – VI.
Praktyczna nauka zasad ruchu drogowego.

Sposób realizacji:
- przedstawienie i przypomnienie regulaminów,
- ustalenie harmonogramu dyżurów nauczycieli,
- ustalenie grafiku dyżurów uczniowskich,
- obserwacja terenu szkoły,
- poznanie zasad postępowania w razie zagrożenia życia i drogi ewakuacji,
- zgromadzenie materiałów informacyjnych w bibliotece szkolnej,
- przygotowanie zadań konkursowych,
- przeprowadzenie eliminacji klasowych,
- pogadanki,
- poznanie znaków i przepisów ruchu drogowego,
- egzamin na kartę rowerową,
- prace plastyczno – techniczne.

Odpowiedzialni:
- wychowawcy,
- opiekunowie pracowni,
- dyrektor,
- przedstawiciel straży pożarnej,
- policjant,
- nauczyciel techniki.

6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Sposób realizacji:
- szkolenia,
- pokazy,
- scenki dramowe.

Odpowiedzialni:
- ratownik medyczny, PCK
- wychowawcy.

7. Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych oraz wspieranie rozwoju. Rozwijanie zainteresowań. Zmniejszenie niepowodzeń szkolnych i społecznych. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna
i materialna. Zajęcia terapeutyczne dotyczące agresji, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów wśród uczniów.

Sposób realizacji:
- koła zainteresowań,
- konkursy wiedzy,
- zajęcia wyrównawcze, terapii pedagogicznej,
- stypendia,
- dopłaty do podręczników,
- bezpłatne obiady.

Odpowiedzialni:
- opiekunowie,
- pedagog,
- nauczyciele,
- dyrektor,
- MOPS.

II. Efekty działań:

Uczeń:
- Stosuje zasady higieny osobistej,
- świadomie wybiera zdrową żywność i zna skutki niewłaściwego odżywiania się,
- jest bardziej sprawny fizycznie,
- czynnie spędza czas wolny,
- zna ciekawe miejsca swego regionu,
- zdobywa górskie odznaki turystyczne,
- rozumie zagrożenia wynikające z uzależnień,
- przestrzega zasad ruchu drogowego jako pieszy i rowerzysta,
- zna drogę ewakuacji i zasady postępowania w razie zagrożeń oraz udzielania pierwszej pomocy,
- korzysta z różnorodnych form pomocy w szkole.


III. Sposoby ewaluacji:

- obserwacja, analiza zachowań, wnioski,
- wywiad środowiskowy, rozmowy,
- ankiety wśród uczniów i rodziców,
- konkursy wiedzy.
Opracowanie
K. Lis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.