X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9132
Przesłano:

Testy sprawdzjace z historii dla klasy II technikum XVI - XVII w - wyd. Operon

____________________ _______________ ___________ _____ I
Imię i nazwisko data suma punktów ocena

1.Ktore z dziel napisał Nicolo Machiavelli?(0-1)
a) Władca chrześcijański
b) Listy ciemnych mężów
c) Książe
2. Pokój religijny w 1555 r został podpisany w (0-1)
a) Winterberdze
b) Wormacji
c) Augsburgu
3. Od jakiego wydarzenia rozpoczęła się wojna trzydziestoletnia?(0-1)
a) zamachu na Maksymiliana I
b) defenestracji praskiej
c) detronizacji Rudolfa II
4. Który z wymienionych był ministrem finansów na dworze Ludwika XIV?(0-1)
a) Jean Baptiste Colbert
b) Jules Mazanin
c) Jean Bodin
5. Gentry to ;(0-1)
a) szlachta angielska nie posiadająca przywilejów politycznych
b) szlachta angielska nie posiadająca przywilejów gospodarczych
c) wzbogacone mieszczaństwo angielskie
6. Hołd pruski Albrechta Hohenzollerna odbył się w(0-1)
a) 1515r
b) 1525r
c) 1535r
7.Czym były „pacta conventa”?(0-1)
a) osobistymi zobowiązaniami nowo wybranego króla
b) zasadami ustrojowymi zaprzysięganymi przez nowo wybranego króla
c) obietnicami nowych przywilejów składanymi szlachcie przez nowo wybranego króla
8.Unia lubelska została podpisana w (0-1)
a) 1546r
b) 1569r
c) 1596r
9. Kto sprowadził do Polski Jezuitów?(0-1)
a) Jan Amos Komensky
b) Piotr Skarga
c) Stanisław Hozjusz
10. Wojska polskie poniosły klęskę w bitwach pod (0-1)
a) Piławcami , Żółtymi Wodami, Korsuniem
b) Kruszynem ,Kircholmem , Beresteczkiem
c) Chocimiem, Smoleńskiem, Cudnowem
11. Wyjaśnij pojęcia : (0-2)
a) humanizm-

b)manufaktura-
c) dymitriada-
d) colbertyzm-
e) „wojna kokosza”-

12. Scharakteryzuj jeden z podanych poniżej tematów?(0-10)
a)Kontrreformacje w Europie.
b)Wojny polsko –tureckie w XVII wieku.


___________________ _____________ ________________ _____ II
Imię i nazwisko data suma punktów ocena

1. Noc Świętego Bartłomieja wydarzyła się w (0-1)
a)Rzeszy Niemieckiej
b) Francji
c) Szwajcarii
2.Gdzie obradował sobór w latach 1545-1563 ?(0-1)
a) na Lateranie
b) Watykanie
c) w Trydencie
3. Francisco Pizarro toczył walki z ludem ; (0-1)
a) Inków
b) Azteków
c) Majów
4. Granica podziału gospodarczego Europy w XVI i XVII w przebiegała wzdłuż(0-1)
a) Renu
b) Łaby
c) Odry
5. Czego domagali się diggerzy?(0-1)
a) podziału ziemi miedzy bezrolnych chłopów
b)powszechnego prawa wyborczego
c) przywrócenia katolicyzmu w Anglii
6. Czym były „artykuły henrykowskie”?(0-1)
a) osobistymi zobowiązaniami nowo wybranego króla
b) zasadami ustrojowymi zaprzysięganymi przez nowo wybranego króla
c) obietnicami nowych przywilejów składanymi szlachcie przez nowo wybranego króla
7. Który z polskich hetmanów odniósł zwycięstwo pod Kircholmem?(0-1)
a) Jan Karol Chodkiewicz
b) Stanisław Żółkiewski
c) Jerzy Lubomirski
8. Rozejm polsko-moskiewski w 1582r zawarto w :(0-1)
a) Polanowie
b) Jamie Zapolskim
c) Siewierzu
9. Który z władców polskich został wybrany przez elekcje „vivente rege”?(0-1)
a) Zygmunt I Stary
b) Zygmunt August
c) Stefana Batorego
10. Jan III Sobieski odniósł zwycięstwo pod Wiedniem w ;(0-1)
a) 1663r
b) 1673r
c) 1683r
11. Wyjaśnij pojęcia (0-2):
a) nepotyzm-
b) konkwistador-
c) opryczcina-
d)’Dominum Maris Baltici”-
e) renesans-
12. Scharakteryzuj jeden z podanych poniżej tematów?(0-10)
a)Wojna trzydziestoletnia 1618-1618r
b)Rozwój reformacji w Europie Zachodniej


___________________ _____________ ________________ ______ III
Imię i nazwisko data suma punktów ocena

1.Pokoj religijny w Augsburgu zawarto :
a) 1517r
b) 1525r
c) 1555r *
2. Ignacy Loyola był założycielem zakonu:
a) dominikanów
b) jezuitów
c) teatynów
3.Wielka smuta zapanowała po śmierci cara;
a) Wasyla III
b) Iwana IV
c) Piotra I
4. W latach 1545-1563 trwały ;
a) wojny religijnie w Niemczech
b) wojny religijne we Francji
c) obrady soboru trydenckiego
5. Kto jest autorem dzieła Pochwala Głupoty?
a) Erazm z Rotterdamu
b) Piccolo Machiavelli
c) Jean Bodin
6. Co oznacza termin elekcja „vivente rege”?
a) potwierdzającą elekcje viritim
b) wybór króla spoza panującej dynastii
c) wybór nowego króla za życia władcy dotychczas panującego
7.Konfederacja warszawska została zawarta w :
a) 1569r
b) 1573r
c) 1597r
8. Łan jest jednostka :
a) objętości zboża
b) wagi zboża
c) powierzchni
9. Kto objął tron polski po abdykacji Jana Kazimierza?
a) Jan III Sobieski
b) Władysław IV Waza
c) Michał Korybut Wiśniowiecki
10.Ktory z władców utworzył piechotę wybraniecka?
a) Zygmunt August
b) Stefan Batory
c) Zygmunt III Waza
11. 11. Wyjaśnij pojęcia (0-2):
a) defenestracja praska-
b) makiawelizm-
c) kontrreformacja-
d) kozacy rejestrowi-
e) husaria-
12. Scharakteryzuj jeden z podanych poniżej tematów?(0-10)
a)Wojny ze Szwecja w XVII wieku.
b)Kultura renesansu w Europie.


___________________ _____________ ________________ _____ IV
Imię i nazwisko data suma punktów ocena

1.W 1555 r doszło do (0-1)
a) wystąpienia Marcina Lutra w Winterberdze
b) wybuchu religijnych w Niemczech
c) zawarcia pokoju augsburskiego
2. Edykt nantejski wydano w ;(0-1)
a) 1572 r
b) 1587 r
c)1598 r
3.Czym cechował się purytanizm?(0-1)
a) surowością zasad moralnych
b) rozbudowanymi obrzędami religijnymi
c) akcentowaniem roli papieża
4.Jaki tytuł nosił Oliver Cromwell?(0-1)
a) pierwszego lorda
b) lorda administracji
c) lorda protektora
5. Traktaty kończące wojnę trzydziestoletnia zawarto w:(0-1)
a) Pradze i Munster
b) Munster i Osnabruck
c) Lubece i Pradze
6. Henryk Walezy uciekł z Polski w :(0-1)
a)1572r
b)1574r
c)1576r
7. Ugodę sandomierska zawarto miedzy :(0-1)
a) kalwinami ,luteranami i arianami
b) kalwinami i menonitami
c) kalwinami i luteranami
8. Do traktatu w Buczaczu doszło w :(0-1)
a) 1659r
b) 1664r
c) 1672r
9. Co oznacza termin „vivente rege”?(0-1)
a) potwierdzającą elekcje viritim
b) wybór króla spoza panującej dynastii
c) wybór nowego króla za życia władcy dotychczas panującego
10.Ktory z hetmanów odniósł zwycięstwo w bitwie pod Kircholmem?(0-1)
a) Jan Karol Chodkiewicz
b) Stanisław Żółkiewski
c) Jerzy Lubomirski
11. Wyjaśnij pojęcia ;
a) merkantylizm-
b) unia realna-
c) piechota wybraniecka-
d) interrex-
e) karawela-
12. Scharakteryzuj jeden z podanych poniżej tematów?(0-10)
a)Rewolucja burżuazyjna w Anglii w XVII wieku.
b)Kultura polskiego renesansu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.