X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8993
Przesłano:

Propozycja zajęć fakultatywnych z języka polskiego - poziom podstawowy

Zajęcia fakultatywne z języka polskiego (1 godz. tygodniowo) obejmują powtórkę materiału z I i II klasy oraz ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu własnego tekstu literackiego w oparciu o podane fragmenty.

Propozycje tematów zajęć:

1. Przypomnienie struktury i formy egzaminu maturalnego w części pisemnej i ustnej
- części z których składa się egzamin maturalny
- zmiany w stosunku do roku poprzedniego
- forma egzaminu ustnego
- forma egzaminu pisemnego
- budowa arkusza egzaminacyjnego
2. Standardy wymagań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym
3. Co znaczy czytać tekst popularnonaukowy lub publicystyczny na poziomie znaczeń, struktury i komunikacji
4. Ćwiczenia w rozumieniu czytanego tekstu – dowolny tekst do ćwiczeń w czytaniu ze zrozumieniem
5. Sprawdzenie i omówienie wyników tekstu
6. Przypomnienie listy utworów na podstawie których zostaną zredagowane tematy maturalne na poziomie podstawowym.
7. Przypomnienie podstawowych wiadomości ze starożytności:
- przypomnienie podstawowych wiadomości z Biblii
- przypomnienie podstawowych wiadomości z mitologii
- Król Edyp Sofoklesa jako dramat antyczny
- Wybór pieśni Horacego
8. Przypomnienie wymaganych tekstów literackich ze średniowiecza i renesansu:
- Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
- Pieśni i treny Jana Kochanowskiego
- Ponadczasowość dramatów Szekspira na przykładzie Makbeta
9. Twórcy poezji baroku:
- Jan Andrzej Morsztyn – mistrz barokowego konceptu
- Daniel Naborowski – twórca poezji metafizycznej
- Wacław Potocki – refleksje obywatelskie
10. Oświecenie – wiek czułego rozumu i czystego serca:
- Obraz świata wpisany w satyry I. Krasickiego
- I. Krasicki Hymn do miłości
11. Omówienie przykładowego tematu maturalnego. Zapoznanie z kluczem odpowiedzi [np.: Na podstawie fragmentu satyry „Do króla” I. Krasickiego zaprezentuj model człowieka epoki oświecenia]
12. Podłoża romantyzmu:
- porównanie romantycy – klasycy
- tło historyczne
- rola poezji
- młodość jako wartość romantyczna
- J. W. Goethe Cierpienia młodego Wertera – romantyczne pojmowanie miłości
13. Życie i twórczość Adama Mickiewicza
- Oda do młodości – walka romantyków z klasykami
- Pan Tadeusz jako epopeja narodowa
- Dziady cz. III jako dramat romantyczny
- Twórczość poetycka (Sonety krymskie, Sonety odeskie, Liryki lozańskie, Do matki Polki)
14. Dramaty romantyczne:
- J. Słowacki Kordian – biografia Kordiana, wskazywanie odwołań historycznych
- Z. Krasiński Nie-Boska komedia – dramat rodzinny i dramat społeczny
- Poezja C. K. Norwida
15. Ćwiczenia na tekście arkusza próbnej matury 2005:
- Romantyczna koncepcja poety jako przywódcy narodu. [ Zinterpretuj podany fragment, odwołując się do swojej wiedzy o Konradzie, bohaterze III cz.” Dziadów” A. Mickiewicza]
16. Cechy powieści realistycznej na powieści realistycznej:
- F. Dostojewski Zbrodnia i kara
- Panorama społeczeństwa w Lalce B. Prusa
17. Tematyka nowel pozytywistycznych
18. Realizacja haseł pozytywistycznych w Nad Niemnem E. Orzeszkowej oraz Potop H. Sienkiewicza jako powieść historyczna
19. Tekst do ćwiczeń: Różne oblicza heroizmu. [Na podstawie podanych fragmentów” Nad Niemnem” wyjaśnij symbolikę dwóch mogił]
20. Przypomnienie wiadomości z Młodej Polski:
- Wyjaśnienie podstawowych pojęć: symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm, dekadentyzm
- poglądy filozoficzne
- twórczość poetów modernistycznych
21. Wesele S. Wyspiańskiego jako dramat symboliczny:
- kompozycja dramatu, sceny realistyczne i fantastyczne
- odwołanie się do kontekstów historycznych i obyczajowych
- pojęcie chłopomanii
- rozrachunek z narodowymi mitami
22. Przykładowy temat do ćwiczeń maturalnych - Na podstawie załączonego fragmentu „Wesela” S. Wyspiańskiego i całego utworu przedstaw postawę i marzenia młodopolskiego poety.
23. Chłopi W. Reymonta jako wiejska epopeja:
- Obraz życia wsi, prawa i normy którym podlega gromada
- hierarchia autorytetów w Lipcach
- mitologizacja świata przedstawionego.
24. Przypomnienie noweli pt: Jądro ciemności. Ćwiczenia z przykładowym tematem z lektury.
25. Zasady formułowania tematów literackich z poziomu podstawowego oraz podanie przykładowych tematów:
- analiza fragmentu kluczem do interpretacji utworu literackiego
- porównanie dwóch tekstów na poziomie idei
- odniesienie analizy i interpretacji utworu lub jego fragmentu do innego utworu podejmującego ten sam temat
- charakterystyka zjawiska kulturowego z odniesieniem do innego utworu
26. Przygotowanie ustnych prezentacji maturalnych:
- literatura podmiotu i przedmiotu
- ramowy plan wypowiedzi
- pomoce
27. Przykładowe ustne prezentacje maturalne, zasady formułowania pytań przez komisję egzaminacyjną
28. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, przykładowe teksty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.