X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8986
Przesłano:

Uczeń przewodnikiem turystycznym po Sławięcicach - opis realizacji innowacji

Przyczyny powstania innowacji:

Pomysł innowacji zrodził się w 2009 r., kiedy trwały prace nad przewodnikiem turystycznym po Sławięcicach. Grupa uczniów przygotowujących przewodnik bardzo zainteresowała się historią, obyczajami, zwyczajami, zabytkami, fauną i florą tej części Kędzierzyna-Koźla.
Edukacja regionalna jest ważnym procesem na drodze do rozwoju młodego człowieka. To właśnie obecna młodzież będzie wkrótce podejmować decyzje, od których zależeć będzie rozwój społeczno - gospodarczy naszego regionu.
Przyczynami powstania tej innowacji jest więc chęć pobudzenia młodzieży do: rozwijania swojej osobowości i umiejętności zaprezentowania siebie oraz swoich dokonań; kształtowania postawy aktywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym, promocji swojej miejscowości i szkoły oraz zainteresowanie innych swoim regionem poprzez oprowadzanie grup wycieczkowych po ciekawych miejscach Sławięcic.
W czasach, gdy tak wielu młodych ludzi czerpie wzorce z obcej kultury warto przybliżać tę „małą ojczyznę”, pogłębiać więzi emocjonalne z nią i przyczyniać się do ugruntowania poczucia tożsamości regionalnej.

Nowatorstwo opracowania.

Nowatorstwo opracowania polega na zachęcaniu młodzieży
do stworzenia grupy przewodników, która oprowadzałaby kolegów, koleżanki, znajomych po ich miejscowości, w oparciu o stworzony przewodnik. Uczeń, będąc przewodnikiem odczuje jeszcze większą więź emocjonalną ze „swoim miejscem na Ziemi”.
Ponadto nowatorstwo innowacji polega na rozszerzeniu formy zajęć poza dane jednostki lekcyjne poprzez:
- organizowanie spotkań z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic, Rady Osiedla, Mniejszości Niemieckiej,
- organizowanie wystaw fotograficznych,
- organizowanie zajęć w bibliotekach,
- prowadzenie zajęć w terenie.

Przewidywane efekty :
- umiejętność szukania, gromadzenia i interpretowania rozmaitych informacji o swoim regionie,
-umiejętność wykorzystania istniejącego przewodnika,
- ukazywanie walorów i specyfiki regionu,
- umiejętność uważnego i świadomego postrzegania otaczającego świata oraz krytycznego nań spojrzenia,
- prowadzenie zarówno samodzielnych jak i grupowych obserwacji
w terenie, prostych prac badawczych i „odkrywczych” w swoim regionie,
- rozwijanie zainteresowań i wrażliwości poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą,
- pogłębianie więzi emocjonalnej „ze swoim miejscem na Ziemi,”
- możliwość samorealizacji,

Zajęcia będą tak skonstruowane, przemyślane i zrealizowane, by dawały uczniowi wsparcie dla jego wszechstronnego rozwoju. Tak rozumiana edukacja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności naszych przedmiotów jak i również szkoły. Zaproponowana przez nas innowacja zwiększy efektywność nauczania, czego naturalnym skutkiem będzie podniesienie jakości pracy szkoły.

Sposoby ewaluacji

- wywiady z przedstawicielami organizacji działających na terenie dzielnicy Sławięcice,
- opinie uczniów i rodziców,
- obserwacje uczniów,
- ankiety,
- karty zadań,
- recenzje i dyskusje na temat wystaw i wycieczek terenowych,
- udział w życiu kulturalnym i społecznym środowiska lokalnego,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.