X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 897
Przesłano:

Od stacji do stacji - naucznie metodą stacyjną

Od stacji do stacji:
czyli jak łatwo i przyjemnie sprawdzić co umiem?

Nauczanie metodą stacyjną jest formą zajęć:

-otwartych, które umożliwiają samodzielny wybór tematu, poszukiwanie własnych dróg poznawania danego zagadnienia, zapewniają indywidualizację pracy, jej tempa i organizacji.

Ponieważ zazwyczaj praca tą metodą odbywa się w zespołach, następuje wdrożenie ucznia do pracy grupowej i do efektywnego współdziałania w zespole

Jest ona bardzo dobrą formą sprawdzenia wiadomości na zajęciach powtórzeniowych.

Metoda stacyjna:
-to sposób pracy stosowany już na początku ubiegłego wieku
-metoda oparta na swobodnym poznawaniu świata i na działaniach twórczych
-wpływa pozytywnie na motywację ucznia
-rozwija autonomię ucznia

Uczeń
-zdobywa w aktywny sposób wiedzę
-sam wybiera to, czym się będzie zajmował (indywidualizacja procesu nauczania)

Na lekcjach prowadzonych wg metody stacyjnej:
-uczniowie otrzymują od nauczyciela zestaw ćwiczeń i zadań dostosowanych do ich możliwości i umiejętności
-pracują samodzielnie, w parach lub w grupach
-sami określają tempo pracy
-mogą wykazać się kreatywnością


Opisany wyżej sposób pracy wymaga jednak od nauczyciela większego niż zwykle wysiłku w fazie przygotowawczej lekcji

Nauczyciel pełni tu raczej rolę doradcy i pomocnika niż kontrolera i instruktora.


Opracowanie poszczególnych stacji, ustalenie ich kolejności, zapewnienie wystarczającej ilości pomocy i materiałów do realizacji poszczególnych zadań kosztuje wiele czasu, ale raz przygotowane materiały można jednak używać wielokrotnie uzupełniając je jedynie o nowe elementy bądź rezygnując z tych, które się nie sprawdziły

Zadania nauczyciela:
-kseruje zadania dla każdego ucznia
-przygotowuje instrukcje do pracy na stacjach
-przygotowuje oznaczenie zawierające numer i nazwę każdej stacji
-przygotowuje klucz (rozwiązania)
-zmienia ustawienie ławek
-kładzie na każdej stacji zadania
-tłumaczy uczniom, w jaki sposób ma przebiegać praca na stacjach
-kontroluje pracę uczniów, w razie potrzeby pomaga
-po skończonej pracy sprawdza uzupełnione karty obiegowe

Zadania ucznia:
-rozwiązuje zadania przemieszczając się od stacji do stacji w dowolnej kolejności
-pracuje w wybranej przez siebie formie pracy (samodzielnie, w parach w grupie)
-pracuje we własnym tempie
-za każdym razem porównuje swoje rozwiązania z kluczem
-po skończonej pracy oddaje nauczycielowi kartę obiegową do sprawdzenia

BIBLIOGRAFIA
Małgorzata Kwiatkowska: WIR Lernstationen, Wyd. LektorKlett: Poznań
Sebastian Chudak: „9 Stationen zur Heimat” [w] Język Niemiecki 3/2007, wyd Goethe Institut

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.